Työterveyslaitos TTL

 

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Yhteistyöllä toimivampi työikäisten terveydenhuolto : TYÖKE - Verkostoilla tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen -hankkeen loppuraportti 

  Hakulinen, Hanna; Kangas, Pauliina; Pesonen, Sanna; Työterveyslaitos
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
  Väestöllinen huoltosuhde, eli lasten ja eläkeläisten suhde työikäiseen väestöön, on kasvussa. Onkin entistä tärkeämpää pitää työikäiset työkykyisinä. Työikäisten sosiaali- ja terveydenhuolto koostuu kahdesta rinnakkaisesta ...
 • Toiminnalliset oireet ja työkyvyn tuki sisäilmaongelmissa (TOSI) : Toimintamalli työterveyshuoltoon 

  Selinheimo, Sanna; Vuokko, Aki; Hublin, Christer; Järnefelt, Heli; Karvala, Kirsi; Sainio, Markku; Suojalehto, Hille; Paunio, Tiina
  Tietoa työstä (2018)
  Osa työntekijöistä kokee työympäristön sisäilmaan liittyviä ongelmia. Osalla oireisto kroonistuu ja laajenee, jolloin ilmenee työkyvyn heikentymistä. Työterveyshuollon keinot auttaa tilanteessa ovat vakiintumattomia. ...
 • Tuottavat toimintamallit : kokemuksia pk-yrityksistä 

  Ala-Laurinaho, Arja; Mattila-Aalto, Minna
  TTS:n julkaisu : 445 (Työtehoseura, 2019)
  Tuottavat toimintamallit eli TuotTo -hanke etsi keinoja toiminnan tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteiseen kehittämiseen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Hankkeen lähtökohtana oli näkemys, jonka mukaan yrityksen ...
 • Motivoivan ohjauksen ja terveyssuunnitelman vaikutus työkykyyn ja työkyvyn lukutaitoon 

  Leino, Timo; Nissinen, Sari; Laitinen, Jaana; Weiste, Elina; Seppänen, Soile; Lappalainen, Kirsi; Rautio, Maria; Mäenpää- Moilanen, Eija; Remes, Jouko
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
  Tutkimuksessa selvitettiin motivoivan ohjauksen ja terveys-suunnitelman vaikutusta työntekijöiden ja työterveyshoitajien työkykyyn ja työkyvyn lukutaitoon. Työntekijöiden työkyvyssä ei tapahtunut vuoden seuranta-aikana ...
 • Proceedings of the Vision Zero Summit 2019 12–14 November 2019 Helsinki, Finland 

  Huuskonen, Minna; Finnish Institute of Occupational Health (Finnish Institute of Occupational Health, 2019)
  The Vision Zero Summit was held on 12–14 November 2019 in Helsinki Finland, and organized by the Finnish Institute of Occupational Health, with the support of our partners. Vision Zero is a strategy and a holistic mindset. ...
 • Teolliset mineraalikuidut toimistotyyppisissä työtiloissa : Esiintyminen, altistumisen arviointi, terveysvaikutukset ja päästöjen hallinta 

  Tuomi, Tapani; Wallenius, Kaisa; Mahiout, Selma; Rautiala, Sirpa; Lappalainen, Sanna
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
  Tämä katsaus on laadittu Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman rahoituksella osana Terveet tilat 2028 -hanketta. Työterveyslaitoksen asiantuntijat laativat katsauksen vuonna 2019 liittyen ohjelman osa-alueeseen 2: ...
 • Puettavan teknologian hyödyntäminen työterveyshuolloissa ja työpaikoilla 

  Rauttola, Ari-Pekka; Halonen, Janne; Lukander, Kristian; Passi, Tomi; Uusitalo, Arja; Rauhamaa, Saija; Virkkala, Jussi
  Tietoa työstä (2019)
  Puettavaan teknologian käytöstä työterveyshuolloissa ei ole yhtenäistä käsitystä, suosituksia eikä näyttöjä hyödyistä. Tässä selvityksessä kuvataan puettavan teknologian käytön nykytilanne työterveyshuollossa, työpaikoilla ...
 • Uudet keinot tärinäaltistumisen arvioimiseen ja vähentämiseen 

  Ollila, Tapani; Pääkkönen, Rauno; Helenius, Riikka
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Työkoneiden ja työkalujen tärinä on kasvava ammattitauteja aiheuttava altiste. Keinoja altistumisten hallintaan on kuitenkin varsin vähän, kun työvälineitä käytetään niiden pitkäikäisyyden takia vuosia ja uusien hankinnassa ...
 • Työdata ja tekoäly : Toiminnan kehittämisen ja johtamisen tueksi 

  Kalliomäki-Levanto, Tiina; Korpela, Jussi; Sinisalo, Erkki; Louhimo, Riku
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Raportissa kerrotaan ”Työdatan hiljaiset signaalit” -hankkeen vaiheista, joilla työelämätutkimuksen uusi aineistolähde ”digital trace data”, työdata, saatiin käytettävään muotoon. Aikaleimattua dataa kerääntyy jatkuvasti ...
 • Digitaaliset palaute- ja oppimisjärjestelmät sisälogistiikassa : Uusia mahdollisuuksia työturvallisuuden edistämiseen 

  Perttula, Pia; Kannisto, Henriikka; Puro, Vuokko; Reuna, Kaisla; Lehtonen, Esko; Vorne, Jarmo; Maasalo, Ida
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Sisälogistiikan työtehtävissä sattuu paljon työtapaturmia ja tavaroiden siirtämiseen liittyvistä työtapaturmista aiheutuu keskimäärin pidempiä sairauspoissaoloja kuin muista työtapaturmista. Toimenpiteitä työtapaturmien ...
 • Järjestelmät hyötykäyttöön : opas osaamisen kehittämiseen järjestelmämuutoksessa 

  Ala-Laurinaho, Arja; Tuomivaara, Seppo; Perttula, Pia; Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 2019)
  Työ tehdään yhä useammin erilaissa verkostoissa integroituneiden tietojärjestelmien avulla. Uusien järjestelmien käyttöönotto, käyttö ja jatkuva kehittäminen vaativat kokonaisvaltaista käsitystä järjestelmien avulla ...
 • Ohje työfysioterapeutin suoravastaanoton toteuttamisesta 

  Sosiaali- ja terveysministeriö; Työterveyslaitos; KELA (Työterveyslaitos, 2019)
  Sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnan kokouksessa 28.3.2019 päätettiin, että työterveyshuollossa voidaan ottaa käyttöön työfysioterapeutin suoravastaanotto. Neuvottelukunta arvioi, että ...
 • Anvisning för direktmottagning hos företagsfysioterapeut 

  Social- och hälsovårdsministeriet; Arbetshälsoinstitutet; FPA (Arbetshälsoinstitutet, 2019)
  Social- och hälsovårdsministeriets delegation för företagshälsovården har vid sitt möte 28.3.2019 bestämt att man inom företagshälsovården kan införa direktmottagning hos företagsfysioterapeuter. Delegationen bedömer att ...
 • Digitalisoituvat työprosessit : kohti uutta toimintamallia ja osaamista 

  Tuomivaara, Seppo; Ala-Laurinaho, Arja; Perttula, Pia
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Työssä käytettävät tietojärjestelmät ovat yhä useammin laajoja integroituneita osajärjestelmien kokonaisuuksia. Nämä integroituneet tietojärjestelmät, kuten toiminnanohjausjärjestelmät, ovat reaaliaikaisen tietoon perustuvan ...
 • Osallistavan työpaikkaintervention vaikuttavuus selkäkipuisen työntekijän työkyvyn tuessa : Satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus 

  Sormunen, Erja; Ylisassi, Hilkka; Mäenpää-Moilanen, Eija; Remes, Jouko; Turunen, Jarno; Karppinen, Jaro; Martimo, Kari-Pekka
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat merkittävä työkyvyn uhka Suomessa. Työkyvyn näkökulmasta on tärkeää, että työjärjestelyillä mahdollistetaan työelämässä jatkaminen tuki- ja liikuntaelinongelmista huolimatta. Satunnaistetussa, ...
 • Työkykyjohtamisen monitoimijaista kehittämistä : Työhyvinvointi-SIB -hankkeen arviointi 

  Pehkonen, Irmeli; Horppu, Ritva; Turunen, Jarno; Ojajärvi, Anneli; Toivio, Pauliina; Juvonen-Posti, Pirjo (Työterveyslaitos, 2019)
  Työhyvinvointi-SIB oli ensimmäinen tulosperusteiseen rahoitussopimukseen (niin kutsuttu Social Impact Bond) perustuva hanke Suomessa ja ensimmäinen työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävä vaikuttavuusinvestointihanke ...
 • Työterveyshuollon toiminta ja laatu Suomessa 2018 

  Takala, Esa-Pekka; Leino, Timo; Harjunpää, Kaisa; Hirvonen, Maria; Kauranen, Tiina; Liljeström, Krista; Syynimaa, Susanna; Österbacka, Owe
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Kyselytutkimuksen raportti kertoo, mikä oli työterveyshuoltoyksiköiden ja niiden henkilöstön määrä, valtakunnallinen kattavuus ja laatu Suomessa vuonna 2018. Selvitys on tehty sosiaali- ja terveysministeriön välineeksi ...
 • Äidin työmelun vaikutus syntyvän lapsen kielelliseen kehitykseen 

  Jungewelter, Soile; Taskinen, Helena; Lindbohm, Marja-Liisa; Jansson-Verkasalo, Eira; Sallmén, Markku; Huotilainen, Minna; Pääkkönen, Rauno; Toppila, Esko; Airo, Erkko; Remes, Jouko
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Pitkä työura edellyttää kykyä oppia, mikä pääasiallisesti tapahtuu kielen ja käsitteiden avulla. Sikiön altistuminen melulle voi vaikuttaa keskushermostolliseen kuullun prosessointiin ja välillisesti lapsen kielelliseen ...
 • Pienten yritysten ja työterveyshuollon yhteistyö : tutkimusraportti yhteistyöstä, siihen liittyvistä käytännöistä ja niiden kehittymisestä kahden vuoden seuranta-aikana 

  Palmgren, Helena; Kaleva, Simo; Ruuskanen, Kristina; Nissinen, Sari; Weiman, Marita; Kaila-Kangas, Leena
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Toimiva yhteistyö yritysten ja työterveyshuollon välillä auttaa huolehtimaan henkilöstön terveydestä ja työkyvystä. Samalla onnistuu huolehtiminen työyhteisön työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta yrityksessä. ...
 • Lyijyaltistuminen Suomessa 2000–2014 : Biologisen monitoroinnin tilasto 

  Kiilunen, Mirja
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2017)
  Tämän kirjan tiedot perustuvat Työterveyslaitokselle työperäisen lyijyaltistumisen selvittämistä varten tulleisiin veri- ja virtsanäytteisiin vuosina 2000–2014. Tänä aikana tehtiin työperäisen altistumisen kartoittamiseksi ...

Näytä lisää