Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Value of Safety (VALOSA) : Final report 

  Salminen, Simo; Kalakoski, Virpi; Zwetsloot, Gerard; Perttula, Pia; Starren, Annick; Ukkonen, Antti; Steijn, Wouter; Puro, Vuokko; Pahkin, Krista; Drupsteen, Linda; Räsänen, Tuula; Aaltonen, Markku; Berkers, Frank; Remes, Jouko (Finnish Institute of Occupational Health, 04 / 2018)
  Many companies describe safety as their top priority, but does that mean that safety is a value for them? Values are more stable and can be expected to have a more sustainable impact on safety than safety as “just a ...
 • Työttömien terveyspalvelujen sisällön ja rakenteen kehittäminen – TTP : parempaa työ- ja toimintakykyä (Party) -osahanke 2015-2018 

  Lappalainen, Kirsi; Hakulinen, Hanna; Hult, Marja; Mattila-Holappa, Pauliina; Räsänen, Kimmo; Tarvainen, Kimmo; Vuokko, Aki; Yli-Kaitala, Kirsi; Ylisassi, Hilkka
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 04 / 2018)
  Tässä raportissa kuvataan Työterveyslaitoksen osahankkeen TTP – Työttömien terveyspalvelujen sisällön ja rakenteen kehittäminen tuloksia. Hanke toimi osahankkeena Party – Parempaa työ- ja toimintakykyä hankekokonaisuudessa, ...
 • Hyvät tiedon johtamisen käytännöt työterveyshuolto-organisaatioissa 

  Mannermaa, Katri (Työterveyslaitos, 04 / 2018)
  Tässä työkirjassa esitetään tiedon jalostamisen prosessi työterveyshuolto-or- ganisaatioiden toiminnan kehittämiseksi. Uuden tiedon luomisen avulla työ- terveyshuolto-organisaatiot voivat luoda uusia palvelumalleja ...
 • Kognitiivisen ergonomian parantaminen hoitotyössä : Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämishanke 

  Kalakoski, Virpi; Käpykangas, Sari; Valtonen, Teppo; Selinheimo, Sanna; Koivisto, Tiina; Paajanen, Teemu; Louhimo, Riku (Työterveyslaitos, 04 / 2018)
  Hoitotyön luonne on muuttunut yhä enemmän aivotyöksi, jossa tiedolla työskentely ja työn kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn vaatimukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Hoitotyössä on paljon myös keskeytyksiä ja useita ...
 • Developing and implementing a human factors (HF) tool to improve safety management in the nuclear industry 

  Teperi, Anna-Maria; Puro, Vuokko; Tiikkaja, Maria; Ratilainen, Henriikka
  Tietoa työstä (Finnish Institute of Occupational Health, 04 / 2018)
  This research report describes the development and implementation of an HF tool and the outputs of this process during the research project HUMTOOL (Applying an HF tool to learn about and to analyse the human ...
 • Moni osaa! : työpaikkaosaaminen monikulttuurisilla työpaikoilla 

  Airila, Auli; Toivanen, Minna; Väänänen, Ari; Kurki, Anna-Leena; Bergbom, Barbara; Työterveyslaitos
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
  Maahanmuuttajan on usein vaikea edetä koulutustaan ja kykyjään vastaavaan työhön, minkä vuoksi osaamista jää hyödyntämättä suomalaisilla työpaikoilla. Toisaalta monien maahanmuuttajien osaaminen voi olla erilaista, kuin ...
 • Työkykypassi-ohjelmisto : Opettajan opas 

  Nykänen, Mikko; Airila, Auli; Aho, Outi (Työterveyslaitos, 2018)
  Ammattiin opiskelun aikana on mahdollisuus vahvistaa opiskelijan työelämätaitoja ja työkykyä tukevia valmiuksia. Työkykypassi-ohjelmisto on väline työelämä- ja työkykytaitojen oppimiseen toisen asteen ammatillisessa ...
 • Työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn 

  Mattila-Holappa, Pauliina; Selinheimo, Sanna; Valtanen, Elisa; Vilén, Johanna; Sauni, Riitta; Vastamäki, Jaana (Työterveyslaitos, 2018)
  Mielenterveyden häiriöistä johtuvat työkyvyttömyysjaksot ovat työikäisillä yleisiä. Opas esittelee työn muokkauksen keinoja, joilla voidaan helpottaa työhön paluuta tai tukea liiallisesti kuormittunutta työntekijää. Sopivaksi ...
 • Balancing work and life : training for supervisors 

  Toppinen-Tanner, Salla; Laine, Marjukka; Olin, Nina; Törnroos, Kaisa; Viljanen, Olli (Finnish Institute of Occupational Health, 2018)
  The Balancing work and life - training for supervisors course is a nine-hour training programme that aims to improve supervisors’ ability and readiness to support employees in balancing their work and life at their workplace. ...
 • Asiantuntijatyön työajat : yhteydet työhön ja hyvinvointiin 

  Ropponen, Annina; Bergbom, Barbara; Härmä, Mikko; Sallinen, Mikael
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
  Digitalisaatio ja mobiiliteknologian kehitys ovat muuttaneet erityisesti asiantuntijoiden työtä. Asiantuntijat työskentelevät entistä joustavammin ja ovat tavoitettavissa laajemmin myös työajan ulkopuolella. Työaika ...
 • Työn ja muun elämän yhteensovittaminen -esimiesvalmennus 

  Toppinen-Tanner, Salla; Laine, Marjukka; Olin, Nina; Törnroos, Kaisa; Viljanen, Olli (Työterveyslaitos, 2018)
  Työn ja muun elämän yhteensovittaminen -esimiesvalmennus on yhdeksän tunnin valmennusohjelma, jonka tavoitteena on parantaa esimiesten osaamista ja valmiuksia tukea henkilöstön työn ja muun elämän yhteensovittamista omalla ...
 • Entrepreneur's occupational health care and occupational safety 

  Bergbom, Barbara; Palmgren, Helena; Airila, Auli; Rajala, Kristiina (Finnish Institute of Occupational Health, 2017)
  It is good for entrepreneurs to look after their own and their employee's health and occupational safety. Employers are required, by law, to see to their employees' occupational safety and to arrange for occupational health ...
 • Yrittäjän työterveyshuolto ja työturvallisuus 

  Bergbom, Barbara; Palmgren, Helena; Airila, Auli; Rajala, Kristiina (Työterveyslaitos, 2017)
  Mitä hyötyä työterveyshuollosta on yrittäjälle ja työntekijöille? Miten työturvallisuutta voi edistää? Mitä laki sanoo työterveyshuollosta ja työturvallisuudesta? Yrittäjän kannattaa pitää huolta omasta ja työntekijöidensä ...
 • Sairaaloiden toimintojen ja tilojen suunnittelu Lean–ajattelulla 

  Ruohomäki, Virpi; Reijula, Jori; Reijula, Emmi; Lahtinen, Marjaana; Aalto, Leena; Reijula, Kari (Työterveyslaitos, 2017)
  Ohje on suunnattu sairaaloiden, sairaanhoitopiirien ja soten johdolle toimintojen ja tilojen sekä henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseksi.
 • Hyvinvointia vuorotyöhön : Työntekijän opas vuorotyön hallintaan 

  Härmä, Mikko; Kandolin, Irja; Sallinen, Mikael; Laitinen, Jaana; Hakola, Tarja (Työterveyslaitos, 2017)
  Kun vuorotyön haittoja halutaan vähentää, keskeisiä keinoja ovat työvuorojen suunnittelu ja työn organisointi, työterveyshuollon järjestämä säännöllinen terveysseuranta, koulutus ja tiedottaminen. Tärkeitä ovat kuitenkin ...
 • Flirtti - häirintä - jännite : Seksuaalinen ahdistelu työpaikalla 

  Kauppinen, Kaisa; Purola, Mari (Työterveyslaitos, 2001)
  Flirtti - häirintä - jännite on opas siitä, miten tunnistaa, kohdata ja kitkeä sukupuolinen häirintä työpaikoilta. Tutkimuksiin perustuva kirja antaa käytännön neuvoja ahdisteluun puuttumiseen ja esittelee tilannetta ...
 • Työaikojen kehittäminen matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa – tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti 

  Ropponen, Annina; Hakola, Tarja; Puttonen, Sampsa (Työterveyslaitos, 2017)
  Suomessa työelämässä olevista vuorotyötä tekee lähes joka neljäs. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluissa työtä luonnehtivat vuorotyö, naisvaltaisuus, sesonkivaihtelut, työn fyysinen kuormittavuus ja osa- tai ...
 • Värk och nedstämdhet : samförekomst av muskuloskeletal smärta och depressivitet i Finland 

  Miranda, Helena; Kaila-Kangas, Leena; Ahola, Kirsi (Arbetshälsoinstitutet, 2011)
  Rapporten omfattar en granskning av samförekomsten av muskuloskeletal smärta och depressivitet i samtliga åldersgrupper över 30 år samt en närmare analys av samförekomsten inom den yrkesverksamma befolkningen i åldern 30−64 ...
 • God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården 

  Husman, Kaj; Haring, Kari; Kaukinen, Kari; Lagerstedt, Rea; Laine, Arto; Manninen, Pirjo; Mukala, Kristiina; Sauni, Riitta (Arbetshälsoinstitutet, 2010)
  Social- och hälsovårdsministeriet beställde våren 2009 av Arbetshälsoinstitutet en rekommendation avsedd för företagshälsovården: God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården. Arbetshälsoinstitutet utsåg prof. Kaj Husman ...
 • Operating model for managing accidental overexposure to RF-fields 

  Alanko, Tommi; Lindholm, Harri; Jungewelter, Soile; Tiikkaja, Maria; Hietanen, Maila (Finnish Institute of Occupational Health, 2014)
  In this project an operating model was developed to situations where occupational radio frequency (RF) field overexposure is suspected. The model gives guidance how to react quickly and correctly to possible overexposure ...

Näytä lisää