Työterveyslaitos TTL - Selaus nimekkeen mukaan

  • FireFit - Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö 

   Lusa, Sirpa; Wikström, Miia; Punakallio, Anne; Lindholm, Harri; Luukkonen, Ritva (Työterveyslaitos, 2010)
   Työterveyslaitoksen vetämänä toteutettiin FireFit-Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö, kehittämishanke vuosina 2006-2007. Siinä luotiin pohja fyysisen toimintakyvyn arviointikäytännölle ...
  • Flirtti - häirintä - jännite : Seksuaalinen ahdistelu työpaikalla 

   Kauppinen, Kaisa; Purola, Mari (Työterveyslaitos, 2001)
   Flirtti - häirintä - jännite on opas siitä, miten tunnistaa, kohdata ja kitkeä sukupuolinen häirintä työpaikoilta. Tutkimuksiin perustuva kirja antaa käytännön neuvoja ahdisteluun puuttumiseen ja esittelee tilannetta ...
  • From Family Leave to Work: Participant's Workbook 

   Toppinen-Tanner, Salla; Pulkkinen, Pia; Pajunen, Paula; Larvi, Tommy; Nykänen, Mikko; Kuitunen, Heli; Vuori, Jukka (Finnish Institute of Occupational Health, 2014)
   From Family Leave to Work is a group method during which the participants recognize their own strengths and needs for development, and set personal goals for their future careers. The group discusses ways in which to balance ...
  • From Family Leave to Work: Supplement to the Trainer’s Manual 

   Toppinen-Tanner, Salla; Pulkkinen, Pia; Pajunen, Paula; Larvi, Tommy; Nykänen, Mikko; Kuitunen, Heli; Vuori, Jukka (Finnish Institute of Occupational Health, 2014)
   The Towards Successful Seniority™ method Trainer’s Manual, and its supplementary pages provide the group method trainer with detailed instructions throughout the programme.
  • Genotoxic and Immunotoxic Effects of Cellulose Nanocrystals In Vitro. 

   Catalan, Julia; Ilves, Marit; Jarventaus, Hilkka; Hannukainen, Kati-Susanna; Kontturi, Eero; Vanhala, Esa; Alenius, Harri; Savolainen, Kai M.; Norppa, Hannu
   ENVIRONMENTAL AND MOLECULAR MUTAGENESIS : 2 (WILEY-BLACKWELL, 03 / 2015)
  • God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården 

   Husman, Kaj; Haring, Kari; Kaukinen, Kari; Lagerstedt, Rea; Laine, Arto; Manninen, Pirjo; Mukala, Kristiina; Sauni, Riitta (Arbetshälsoinstitutet, 2010)
   Social- och hälsovårdsministeriet beställde våren 2009 av Arbetshälsoinstitutet en rekommendation avsedd för företagshälsovården: God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården. Arbetshälsoinstitutet utsåg prof. Kaj Husman ...
  • Good Occupational Health Practice 

   Finnish Institute of Occupational Health; Ministry of Social Affairs and Health (Finnish Institute of Occupational Health, 2004)
   This book describes the guidelines for occupational health practice in Finland. The legislation on occupational health services (OHS) was recently amended to include the requirement of systematic and goal-oriented OHS. ...
  • Green areas around homes reduce atopic sensitization in children. 

   Ruokolainen, L; von Hertzen, L; Fyhrquist, N; Laatikainen, T; Lehtomaki, J; Auvinen, P; Karvonen, AM; Hyvarinen, A; Tillmann, V; Niemela, O; Knip, M; Haahtela, T; Pekkanen, J; Hanski, I
   ALLERGY : 2 (Wiley-Blackwell, 2015)
  • HeMoHes - Parantavat ja modulaariset terveydenhuollon tilat 

   Peltokorpi, Antti; Salonen, Heidi; Seppänen, Olli; Lillrank, Paul; Kyrö, Riikka; Lavikka, Rita; Alapieti, Tuomas; Malmström, Tomi; Silander, Katariina; Särkilahti, Anna; Ven, Robert; Siro, Kristian; Narko, Juhani; Luoma-Halkola, Juhani; Aalto, Leena; Lahtinen, Marjaana; Sirola, Pia; Ruohomäki, Virpi; Reijula, Kari (Aalto yliopisto, 2018)
   Terveyspalveluiden tarjonta muuttuu ammattilais- ja tuottajalähtöisestä kohti yksilöä tukevan ja parantavan ympäristön luomista lähelle asiakasta. Samalla monimutkaisia hoitoja keskitetään entistä suurempiin sairaalakeskuksiin. ...
  • Hengityksensuojainten toimivuus kylmässä 

   Mäkelä, Erja; Rissanen, Sirkka; Kähkönen, Heli; Mäkelä, Mauri; Törmänen, Sampsa; Kaisto, Jenni; Tuhkanen, Pertti; Jussila, Kirsi
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Kylmässä työskentely aiheuttaa ongelmia hengityksensuojainten käyttöön. Kylmä voi aiheuttaa hengityksensuojaimen huurtumista ja jäätymistä, kun hengityksen mukana tuleva kosteus tiivistyy hengityksensuojaimen tai suodattimen ...
  • "Herättelyä tarvitaan" Hyvinvointivastaavien kokemuksia yrittäjäyhdistysten hyvinvointitoiminnasta 

   Visuri, Susanna; Kalanen, Kirsti; Niemi, Leena; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2008)
   Tämä raportti liittyy vuonna 2002 käynnistyneeseen "Pk-yrittäjän terveys ja jaksaminen, SYTY2000®” –projektiin, jonka tavoitteena oli edistää pk-yrittäjien terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä jaksamista työelämässä.
  • Hiilinanoputkien aiheuttamien terveysvaikutusten karakterisointi systeemitoksikologian avulla 

   Jukka Sund; Jaana Palomäki; Marit Ilves; Elina Rydman; Terhi Savinko; Joonas Koivisto; Minnamari Vippola; Dario Greco; Henrik Wolff; Lea Pylkkänen; Kai Savolainen; Anne Puustinen; Harri Alenius (Työterveyslaitos, 2013)
   Hiilinanoputket ovat monikäyttöisiä teollisia nanomateriaaleja, jotka soveltuvat lukuisiin teollisuusaloihin. Hiilinanoputkien asbestin kaltainen muoto on kuitenkin nostanut esiin kysymyksiä niiden turvallisuudesta.
  • Hiukkaset ja melu kestävässä kaivosympäristössä (HIME) 

   Linnainmaa, Markku; Kanerva, Tomi; Törmänen, Sampsa; Taxell, Piia; Santonen, Tiina; Hyytinen, Eija-Riitta; Hyvärinen, Ville; Oksa, Panu
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2016)
  • Hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille altistuminen työpaikoilla : Esiselvitysprojekti 

   Simo Porras; Eija-Riitta Hyytinen; Milja Koponen; Milla Heinälä; Tiina Santonen (Työterveyslaitos, 2015)
   Tutkimuksessa selvitettiin työperäistä altistumista hormonitoimintaa mahdollisesti häiritseville aineille Suomessa. Tarkoitus oli selvittää missä määrin altistumista tapahtuu, missä työtehtävissä, mikä on viimevuosien ...
  • Hunt for the origin of allergy - comparing the Finnish and Russian Karelia. 

   Haahtela, T.; Laatikainen, T; Alenius, H; Auvinen, P; Fyhrquist, N.; Hanski, I; von Hertzen, L.; Jousilahti, P; Kosunen, T. U.; Markelova, O.; Pantelejev, V.; Uhanov, M.; Zilber, E.; Vartiainen, E.
   CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY : 5 (WILEY-BLACKWELL, 05 / 2015)
  • Hyvinvointi ja tuloksellisuus esimiestyön haasteena : tutkimus kolmessa julkisen sektorin organisaatiossa 

   Elo, Anna-Liisa; Ervasti, Jenni; Kuokkanen, Anna (Työterveyslaitos, 2010)
   Hyvinvoinnin ja organisaation toiminnan tuloksellisuuden tasapainoa peräänkuulutetaan monilla foorumeilla, mutta käytännön menetelmät sen edistämiseksi työpaikoilla ovat jäsentymättömiä. Vaikka tietoa hyvinvoinnista ja ...
  • Hyvinvointia vuorotyöhön : Työntekijän opas vuorotyön hallintaan 

   Härmä, Mikko; Kandolin, Irja; Sallinen, Mikael; Laitinen, Jaana; Hakola, Tarja (Työterveyslaitos, 2017)
   Kun vuorotyön haittoja halutaan vähentää, keskeisiä keinoja ovat työvuorojen suunnittelu ja työn organisointi, työterveyshuollon järjestämä säännöllinen terveysseuranta, koulutus ja tiedottaminen. Tärkeitä ovat kuitenkin ...
  • Hyvinvointivastaavien kokemukset ja toiveet 

   Hautala, Lea; Kalanen, Kirsti; Oksanen, Tuula; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2005)
   Tämä osaraportti liittyy vuonna 2002 käynnistettyyn ”Pk-yrittäjän terveys ja jaksaminen, Syty 2000®” –hankkeeseen, joka toteutetaan Turun aluetyöterveyslaitoksen ja Varsinais- Suomen Yrittäjät ry:n yhteistyönä. Hanke ...
  • Hyvinvoiva yrittäjä – hyvinvoiva yritys 

   Susanna Visuri; Heikki Saarni; Leena Niemi; Henri Wibom; Riitta Hämäläinen (Työterveyslaitos, 2013)
   Opas tarjoaa helposti toteutettavia ideoita ja ajatuksia yrittäjille oman hyvinvoinnin ja työolojen kohentamiseksi.
  • Hyvät tiedon johtamisen käytännöt työterveyshuolto-organisaatioissa 

   Mannermaa, Katri (Työterveyslaitos, 04 / 2018)
   Tässä työkirjassa esitetään tiedon jalostamisen prosessi työterveyshuolto-or- ganisaatioiden toiminnan kehittämiseksi. Uuden tiedon luomisen avulla työ- terveyshuolto-organisaatiot voivat luoda uusia palvelumalleja ...