• Taidetoiminnan vaikutusten taloudellinen arviointi työyhteisöissä 

   Turunen, Jarno; Ansio, Heli; Houni, Pia (TyöterveyslaitosTaiteen edistämiskeskus, 2018)
   Taiteen hyödyntämisestä ja sen vaikutuksista perinteisten taideinstituutioiden ulkopuolella on alettu puhua enenevässä määrin. Vakavasti otettava tutkimus taiteen käytöstä ei-taiteellisten alojen organisaatioissa on ollut ...
  • Taiteilijan työ : Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa 

   Houni, Pia; Ansio, Heli (Työterveyslaitos, 2013)
   Tässä kirjassa keskustellaan ja tuodaan esille tietoa taiteilijan työstä Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa -tutkimuksen pohjalta. Tutkimuksen aineistossa tietoa rakentavat lähes 500 suomalaista ammattitaiteilijaa. ...
  • Talvimatkailijan opas 

   Jussila, Kirsi; Rissanen, Sirkka; Räisänen, Venla; Mäki, Susanna; Mäkinen, Helena; Rintamäki, Hannu (Työterveyslaitos, 2013)
   Opas on tehty helpottamaan valmistautumista matkailuun Suomen talvessa. Opas kertoo sinulle Suomen talven eksotiikasta, sääoloista ja parhaista keinoista nauttia niistä.
  • Team autonomy, organizational commitment and company performance - a study in the retail trade. 

   von Bonsdorff, Monika E; Janhonen, Minna; Zhou, Zhiqing E; Vanhala, Sinikka
   INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT0958-5192 : 8 (ROUTLEDGE JOURNALS, 04 / 2015)
  • Tee se näin : ohjeita päihdeohjelman kehittäjille 

   Kujasalo, Anne; Hirvonen, Leena; Luurila, Katrimaija (Työterveyslaitos, 2013)
   Alkoholin ja muiden päihteiden käytön yleisyydestä johtuu se, että työpaikoilla tarvitaan päihdeohjelmaa. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan tarpeellisilla toimenpiteillä työpaikan turvallisuudesta ja ...
  • Temperature distribution in regenerators 

   Rauno Holopainen; Eero-Matti Salonen (Työterveyslaitos, 2014)
   Heat recovery is a topical issue, as it affects building's energy effiency. This report presents an unusual approach to solving the regenerator temperature distribution: instead of using stepwise marching in time, we employ ...
  • Temperature distribution in regenerators 

   Holopainen, Rauno; Salonen, Eero-Matti (Työterveyslaitos, 2014)
   Heat recovery is a topical issue, as it affects building's energy effiency. This report presents an unusual approach to solving the regenerator temperature distribution: instead of using stepwise marching in time, we employ ...
  • Teolliset tilat muutoksessa : teollisuustilojen käytettävyys nyt ja tulevaisuudessa 

   Mäkelä, Tarja (Työterveyslaitos, 2012)
   Teolliset tilat muutoksessa kertoo teollisuustilojen käytettävyydestä monipuolisesti ja käytännönläheisesti. Tavoitteena on tukea käytettävyyttä edistävää teollisuustilojen suunnitteluprosessia. Tämä vaatii hyvää ...
  • Terveydelle vaarallisten kemikaalien korvaaminen 

   Säämänen, Arto; Louhelainen, Kyösti; Hyytinen, Eija-Riitta; Hirvonen, Maria (Työterveyslaitos, 2016)
   Kemikaalien aiheuttamia terveysvaaroja voidaan ehkäistä monin eri keinoin. Eräs keskeisimmistä toimenpiteistä on korvata kaikkein haitallisimmat kemikaalit vähemmän haitallisilla. Tämän tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena ...
  • Terveydenhuollon työprosessien, palvelujen ja tilojen kehittäminen Lean-ajattelun avulla (TeLean) : tutkimushankkeen loppuraportti 

   Reijula, Jori; Ruohomäki, Virpi; Lahtinen, Marjaana; Aalto, Leena; Reijula, Emmi; Reijula, Kari (Työterveyslaitos, 2017)
   Työterveyslaitoksen tutkimushankkeessa hyödynnettiin Lean-ajattelua terveydenhuollon työprosessien, palvelujen ja tilojen kehittämisessä. Tutkimuskohteena toimivat Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja Turun yliopistollinen ...
  • Terveystarkastuskäytännöt suomalaisessa työterveyshuollossa 

   Timo Leino; Maria Rautio; Merja Kanervisto; Jaana Tilli; Simo Kaleva (Työterveyslaitos, 2014)
   Tutkimuksessa selvitettiin terveystarkastusten sisältöjä, käytettyjä ohjausmenetelmiä, vaikutuksia, terveystarkastusten merkitystä ja kehittämistarpeita. Tutkimusraportti on suunnattu työterveyshuollon ammattihenkilöille ...
  • Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä 

   Siljanen, Eeva-Maria; Rautio, Maria; Husman, Päivi (Työterveyslaitos, 2012)
   Tarve pidentää työntekijöiden työuria on noussut yhdeksi suomalaisen yhteiskunnan merkittävimmistä haasteista hyvinvointivaltion taloudellisen perustan turvaamiseksi. Haasteisiin vastaamiseksi on luotu eri tasoilla ...
  • Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä 

   Kela; Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 2015)
   Kelan ja Työterveyslaitoksen yhteistyössä laatimassa oppaassa kerrotaan, mitä työterveyshuollon toiminnalla tavoitellaan, miksi tarvitaan yhteistyötä ja miten työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytäntö ...
  • Terävät instrumentit terveydenhuollossa : Ehkäise pisto- ja viiltotapaturma tehokkaasti 

   Puro, Vuokko; Rasa, Pirkko-Liisa; Salminen, Simo (Työterveyslaitos, 2014)
   Terävän instrumentin aiheuttama pisto- tai viiltotapaturma on yksi tyypillisimmistä työtapaturmista terveydenhuoltoalalla. Suomessa arvioidaan tapahtuvan vuodessa noin sata verialtistumistapaturmaa tuhatta terveydenhuoltoalan ...
  • The cost of illness of the working-age population in the Nordic countries in 2012 : A comparison to 1991 

   Ahonen, Guy; Pensola, Tiina; Lohela-Karlsson, Malin; Aasnaess, Steinar (Työterveyslaitos, 2016)
   The cost of illness in 2012 of the working-age population for four Nordic countries was calculated in monetary terms, and compared with equivalent data for 1991. On average, the costs have slightly increased in two decades, ...
  • The FinEst bridge: Finnish-Estonian collaboration in occupational health 

   Ylikoski, Matti; Lehtinen, Suvi; Kaadu, Tiit; Rantanen, Jorma (Finnish Institute of Occupational Health, 2002)
   The book consists of two parts. The first part covers the goals and challenges of occupational health in general. The second part concentrates on the Twinning Project and its achievements. The contents of the second part ...
  • The situation in the PPE sector in light of the revision of the PPE Directive : 11TH EUROPEAN SEMINAR ON PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT 

   Mäki, Susanna; Mäkinen, Helena (Finnish Institute of Occupational Health, 2012)
   This seminar report contains papers presented at the 11th European Seminar on Personal Protective Equipment (PPE) held in Saariselkä Finland on 24-26 January 2012. The primary aim of this seminar was to give up-to-date ...
  • The status of occupational health services in Finland and the role of the Finnish Institute of Occupational Health in the development of occupational health services 

   Martimo, Kari-Pekka; Mäkitalo, Jorma (Finnish Institute of Occupational Health, 2014)
   Report for the international evaluation of the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH).
  • THL and FIOH in the Finnish research and development field 

   Halonen, Keijo; Husgafvel-Pursiainen, Kirsti; Keskimäki, Ilmo; Lindeman, Jukka; Simpura, Jussi; Toikkanen, Jouni (Finnish Institute of Occupational Health, 2014)
   Report for the international evaluations of the National Institute for Health and Welfare (THL) and the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH/TTL). This report has been produced for the international evaluations ...
  • Tieliikennemelun taajuusjakauma 

   Koskinen, Vesa; Hongisto, Valtteri (Työterveyslaitos, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tieliikennemelun taajuusjakauma eri liikennenopeuksilla. Lisäksi tavoitteena oli selvittää tieliikennemelun vaihtelevuutta, koska tällä on vaikutusta melun häiritsevyyteen keskiäänitason ...