• Weight change and sickness absence-a prospective study among middle-aged employees. 

   Roos, Eira; Laaksonen, Mikko; Rahkonen, Ossi; Lahelma, Eero; Lallukka, Tea
   EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH1101-1262 : 2 (OXFORD UNIV PRESS, 04 / 2015)
  • Well-being at Work : New Innovations and Good Practices 

   Anttonen, Hannu; Räsänen, Tuula (Finnish Institute of Occupational Health, 2009)
   The Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) co-ordinated the Well-Being at Work project from 1 Jan to 31 Dec 2008. This project was part of the EU's Progress funding programme. Its main target was to produce a ...
  • Well-being at work among helicopter emergency medical service personnel in Finland 

   Sallinen, Mikael; Laukkanen-Nevala, Päivi; Puttonen, Sampsa; Virkkunen, Ilkka; Vanttola, Päivi; Olkinuora, Anna (Finnish Institute of Occupational HealthFinnHEMS Research and Development Unit, 2019)
   Personnel engaged in emergency medical services (EMS) and in helicopter emergency medical services (HEMS) perform challenging missions 24/7. This underlines the importance of overall well-being at work among these personnel. ...
  • Winter Traveller’s Guide 

   Jussila, Kirsi; Rissanen, Sirkka; Räisänen, Venla; Mäki, Susanna; Mäkinen, Helena; Rintamäki, Hannu (Finnish Institute of Occupational Health, 2013)
   This guide will help you prepare for travel in the Finnish winter. It provides information on the special features of the Finnish winter and the weather, and the best ways to enjoy them. You can enjoy the winter in many ...
  • WIRECOM - Wireless Communication Device and Human Health : National research programme into the health effects of mobile phones 

   Alanko, Tommi; Hietanen, Maila (Finnish Institute of Occupational Health, 2012)
   The rapid spread of mobile phones and other wireless communication devices has increased the population’s exposure to electromagnetic fields at radio frequencies (RF). Even though the electromagnetic fields emitted by ...
  • Work modification as a treatment for low-back pain 

   Viikari-Juntura, Eira; MacEachen, Ellen
   Scandinavian Journal of Work, Environment and Health : 3 (Nordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH), 2015)
  • Work, private life and time management : Entrepreneurs’ guide 

   Bergbom, Barbara; Airila, Auli (Työterveyslaitos, 2017)
   How to successfully combine work and the rest of your life? How to resolve challenges related to time management? On average, entrepreneurs work longer hours and take less time off than others. That is why many entrepreneurs ...
  • Work-related well-being of Finnish anesthesiologists 

   Lindfors Pirjo (Finnish Institute of Occupational Health, 2010)
   This is a cross-sectional study on the well-being of Finnish working anesthesiologists. The study focused on the effects of being on call, the organizational culture and workplace atmosphere on well-being.
  • Yhteistyö tuki-ja liikuntaelinvaivoihin liittyvän työkyvyttömyyden ehkäisyssä : Monimenetelmällinen tutkimus työterveyshuollon sisäisestä yhteistyöstä sekä työterveys- ja kuntoutusyhteistyöstä 

   Sormunen, Erja; Ylisassi, Hilkka; Mäenpää-Moilanen, Eija; Remes, Jouko; Martimo, Kari-Pekka (Työterveyslaitos, 2017)
   Tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvan työkyvyttömyyden ehkäisyä voidaan hoitaa tehokkaasti työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyönä. Jos työpaikalla toteutettavat työjärjestelyt ja työterveyshuollon tukitoimet ...
  • Yhteistyöllä tulosta työkykyjohtamisessa: Moniaineisto- ja monimenetelmätutkimus 

   Pehkonen, Irmeli; Turunen, Jarno; Juvonen-Posti, Pirjo; Henriksson, Lea; Vihtonen, Tiina; Seppänen, Johanna; Liira, Juha; Uitti, Jukka; Leino, Timo (Työterveyslaitos, 2017)
   Yritysten toimintatavat ja työkyvyttömyyden ehkäisyyn käytetty rahallinen ja inhimillinen panostus vaihtelevat paljon. Osassa tutkimuksia on osoitettu työkyvyttömyyskustannusten laskevan, mutta mitkä toimet tuottavat ...
  • Yhteisövastuu, turvallisuus ja työturvallisuusrikos muuttuvan työelämän ja lainsäädännön käytännöissä 

   Alvesalo-Kuusi, Anne; Lähteenmäki, Liisa; Janhonen, Minna; Tapani, Jussi; Räsänen, Tuula (Työterveyslaitos, 2017)
   Yhteisövastuu, turvallisuus ja työturvallisuusrikos muuttuvan työelämän ja lainsäädännön käytännöissä –tutkimusprojekti toteutettiin Työsuojelurahaston, Työterveyslaitoksen ja Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ...
  • Yksilöllisten alttiustekijöiden merkitys rakennustyöntekijöiden vaikean asbestoosin ja emfyseeman synnyssä : Tutkimushankkeen loppuraportti 

   Hirvonen, Ari; Tiili, Emmi (Työterveyslaitos, 2017)
   Aiemmat tutkimuksemme antoivat selkeitä viitteitä siitä, että geenien monimuotoisuus vaikuttaa yksilölliseen alttiuteen sairastua asbestialtistumiseen ja tupakointiin liittyviin keuhkosairauksiin. Näiden tutkimusten jälkeen ...
  • Ympäristöherkkyyden hoidon ja kuntoutuksen järjestäminen Suomessa 

   Sainio, Markku; Karvala, Kirsi (Työterveyslaitos, 2016)
   Ympäristöherkkyys voi aiheuttaa merkittävää kärsimystä ja haittaa. Useat suomalaiset ja eurooppalaiset tahot, mukaan lukien Euroopan parlamentti, ovat esittäneet, että ympäristöherkkyyteen tulisi kiinnittää aiempaa enemmän ...
  • Young men with asthma : Prognosis and effect on work ability 

   Lindström, Irmeli; Karjalainen, Antti; Karjalainen, Jouko; Lauerma, Antti; Lindholm, Harri; Luukkonen, Ritva; Pallasaho, Paula; Suojalehto, Hille (Finnish Institute of Occupational Health, 2012)
   Asthma is a significant growing health problem of the working-age population and may start already in childhood or early adulthood. Therefore, despite current treatment options, asthma can potentially affect work ability, ...
  • Yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuolto Suomessa 2013–2014 

   Palmgren, Helena; Kaleva, Simo; Savinainen, Minna; Rajala, Kristina; Nyberg, Mika; Oksa, Panu
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2015)
  • Yrittäjäin terveys ja toimintakyky - yrityksen riskin pienentäminen 

   Pakkala, Lassi; Suomala, Tiina; Kuusela, Riitta; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2002)
   Tämä hanke on jatkoa vuonna 1996–1998 toteutetuille yrittäjien työterveyshuoltotarkastuksille ja osa Turun aluetyöterveyslaitoksen ja Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n yrittäjien terveyteen ja työkykyyn sekä työterveyshu ...
  • Yrittäjän muotokuva 

   Virtanen, Nana; Keskinen, Soili (Työterveyslaitos, 2000)
   Nyt raportoitava kirjallisuusselvitys " Yrittäjän muotokuva" pyrkii valottamaa sitä, mitä kirjallisuuden valossa tiedetään yrittäjäkulttuurista ja yrittäjän terveydestä sen puitteissa. Raportti on toteutettu Turun ...
  • Yrittäjän työkyky : Menestyvän yrityksen kivijalka 

   Nevanperä, Nina; Hannonen, Heli; Salmi, Anne; Mäenpää-Moilanen, Eija; Turpeinen, Merja; Weiste, Elina; Laitinen, Jaana (Työterveyslaitos, 2017)
   Tähän vinkkikirjaan on koottu ideoita siihen, miten voit edistää työkykyäsi ja jaksamistasi yrittäjänä. Vinkkikirja sisältää pieniä tehtäviä ja ajatuksen aihetta myös työterveyshuolloille ja yrittäjän tukijoukoille. ...
  • Yrittäjän työterveyshuolto ja työturvallisuus 

   Bergbom, Barbara; Palmgren, Helena; Airila, Auli; Rajala, Kristiina (Työterveyslaitos, 2017)
   Mitä hyötyä työterveyshuollosta on yrittäjälle ja työntekijöille? Miten työturvallisuutta voi edistää? Mitä laki sanoo työterveyshuollosta ja työturvallisuudesta? Yrittäjän kannattaa pitää huolta omasta ja työntekijöidensä ...
  • Yrittäjänaisen kasvukirja 

   Taipale, Tiina; Janhonen, Minna; Kolehmainen, Sirkka-Liisa; Lindström, Sara; Vehkaperä, Ulla; Työterveyslaitos; Metropolia Ammattikorkeakoulu (Metropolia AmmattikorkeakouluTyöterveyslaitos, 2019)
   Hyvä yrittäjänainen! Tämä kirja on yrityksesi kasvun työkirja. Kirjan tavoite on tukea ja innostaa sinua kehittämään ja kasvattamaan yritystäsi. Kasvukirja auttaa jäsentämään ajatuksia ja kurottamaan kohti tavoitteita omat ...