• Kiire lisää työtapaturmariskiä 

      Salminen, Simo; Perttula, Pia (Työterveyslaitos, 2015)
      Kiireen kokemuksia ja työtapaturmien määrää tarkastelemalla saatiin selville, että työtapaturman riski on korostunut niillä työntekijöillä, joiden työtahti on muiden määrittelemä ja niiden, jotka eivät voi vaikuttaa missä ...