• Kadmiumaltistuminen Suomessa 2000–2014 : Biologisen monitoroinnin tilasto 

      Kiilunen, Mirja
      Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2016)
      Tämän kirjan tiedot perustuvat Työterveyslaitoksella työperäisen altistumisen selvittämistä varten tulleisiin veren ja virtsan kadmiumnäytteisiin vuosina 2000–2014. Tänä aikana tehtiin 4 105 veren kadmiummittausta ja 3 682 ...