• Ilokaasun turvallinen käyttö synnytyshuoneissa 

      Beatrice Bäck (Työterveyslaitos, 2011)
      Tämän oppaan tiedot perustuvat Työterveyslaitoksen ja Työsuojelurahaston tutkimukseen Typpioksiduulin turvallinen käyttö synnytyssaleissa.