• Tieliikennemelun taajuusjakauma 

      Koskinen, Vesa; Hongisto, Valtteri (Työterveyslaitos, 2011)
      Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tieliikennemelun taajuusjakauma eri liikennenopeuksilla. Lisäksi tavoitteena oli selvittää tieliikennemelun vaihtelevuutta, koska tällä on vaikutusta melun häiritsevyyteen keskiäänitason ...