• Työterveys- ja työturvallisuustoiminta pelastuslaitoksissa 

      Airila, Auli; Kallio, Hannu; Lusa, Sirpa (Työterveyslaitos, 2010)
      Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pelastuslaitosten työterveys- ja työturvallisuustoiminnan nykytila sekä kehittämistarpeita. Tutkimuksessa on kartoitettu pelastuslaitosten riskinarvioinnin, työterveyshuollon ...