• Tee se näin : ohjeita päihdeohjelman kehittäjille 

      Kujasalo, Anne; Hirvonen, Leena; Luurila, Katrimaija (Työterveyslaitos, 2013)
      Alkoholin ja muiden päihteiden käytön yleisyydestä johtuu se, että työpaikoilla tarvitaan päihdeohjelmaa. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan tarpeellisilla toimenpiteillä työpaikan turvallisuudesta ja ...