• Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu 

      Järvinen, Inga; Luhtaniemi, Tuula (Työterveyslaitos, 2013)
      Laki velvoittaa työnantajan tarttumaan työyhteisön ristiriitoihin. Ratkaisemattoman ristiriidan hinta voi olla työntekijöiden hyvinvoinnin hiipuminen, joka aiheuttaa sairauspoissaoloja, ennenaikaisia eläköitymisiä ja ...