• Edistetään terveyttä työpaikoilla yhteistoimin 

   Turpeinen, Merja; Ylisassi, Hilkka; Hirvonen, Leena; Laitinen, Jaana (Työterveyslaitos, 2016)
   Vaikuttavaan terveyden edistämiseen työpaikalla tarvitaan kaikkia työterveysyhteistyön osapuolia: johtoa, esimiehiä, työntekijöitä, työsuojelutoimijoita ja työterveyshuoltoa. Tässä tutkimusraportissa kuvataan yksityiskohtaisesti, ...
  • Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä 

   Siljanen, Eeva-Maria; Rautio, Maria; Husman, Päivi (Työterveyslaitos, 2012)
   Tarve pidentää työntekijöiden työuria on noussut yhdeksi suomalaisen yhteiskunnan merkittävimmistä haasteista hyvinvointivaltion taloudellisen perustan turvaamiseksi. Haasteisiin vastaamiseksi on luotu eri tasoilla ...
  • Työhyvinvointi – uudistuksia ja hyviä käytäntöjä 

   Anttonen, Hannu; Räsänen, Tuula (Työterveyslaitos, 2009)
   EU ja työhyvinvointipolitiikka. Työhyvinvoinnin määritelmä ja verkostoja. Pienten ja keskisuurten yritysten työntekijöiden ja yrittäjien työhyvinvointi - työolobarometrin tuloksia (2006).
  • Työpaikat terveyserojen kaventajina 

   Sirola, Pia; Puustinen, Susanna; Jurvansuu, Hanna; Virtanen, Simo; Husman, Päivi (Työterveyslaitos, 2012)
   Terveyserojen kaventaminen on ollut terveyspolitiikan keskeinen tavoite pitkään, mutta silti ne jatkavat kasvuaan. Työpaikoilla on omalta osaltaan mahdollisuus vaikuttaa väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Työpaikan ...
  • Vaikuttava TANO-toiminta 

   Palmgren, Helena; Jalonen, Päivi; Kaleva, Simo; Tuomi, Kaija (Työterveyslaitos, 2012)
   Tämä on raportti TANO-tutkimushankkeen neljännestä ja viimeisestä osatutkimuksesta, TANO-vertailututkimuksesta. Siinä selvitettiin tapaus-verrokki -asetelmassa hankkeen edellisessä osatutkimuksessa kehitetyn TANO-toimintamallin ...