Viimeksi syötetyt

Viitteet 1-20 / 456

  • Yhteistyöllä toimivampi työikäisten terveydenhuolto : TYÖKE - Verkostoilla tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen -hankkeen loppuraportti 

   Hakulinen, Hanna; Kangas, Pauliina; Pesonen, Sanna; Työterveyslaitos
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
   Väestöllinen huoltosuhde, eli lasten ja eläkeläisten suhde työikäiseen väestöön, on kasvussa. Onkin entistä tärkeämpää pitää työikäiset työkykyisinä. Työikäisten sosiaali- ja terveydenhuolto koostuu kahdesta rinnakkaisesta ...
  • Toiminnalliset oireet ja työkyvyn tuki sisäilmaongelmissa (TOSI) : Toimintamalli työterveyshuoltoon 

   Selinheimo, Sanna; Vuokko, Aki; Hublin, Christer; Järnefelt, Heli; Karvala, Kirsi; Sainio, Markku; Suojalehto, Hille; Paunio, Tiina
   Tietoa työstä (2018)
   Osa työntekijöistä kokee työympäristön sisäilmaan liittyviä ongelmia. Osalla oireisto kroonistuu ja laajenee, jolloin ilmenee työkyvyn heikentymistä. Työterveyshuollon keinot auttaa tilanteessa ovat vakiintumattomia. ...
  • Tuottavat toimintamallit : kokemuksia pk-yrityksistä 

   Ala-Laurinaho, Arja; Mattila-Aalto, Minna
   TTS:n julkaisu : 445 (Työtehoseura, 2019)
   Tuottavat toimintamallit eli TuotTo -hanke etsi keinoja toiminnan tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteiseen kehittämiseen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Hankkeen lähtökohtana oli näkemys, jonka mukaan yrityksen ...
  • Motivoivan ohjauksen ja terveyssuunnitelman vaikutus työkykyyn ja työkyvyn lukutaitoon 

   Leino, Timo; Nissinen, Sari; Laitinen, Jaana; Weiste, Elina; Seppänen, Soile; Lappalainen, Kirsi; Rautio, Maria; Mäenpää- Moilanen, Eija; Remes, Jouko
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
   Tutkimuksessa selvitettiin motivoivan ohjauksen ja terveys-suunnitelman vaikutusta työntekijöiden ja työterveyshoitajien työkykyyn ja työkyvyn lukutaitoon. Työntekijöiden työkyvyssä ei tapahtunut vuoden seuranta-aikana ...
  • Proceedings of the Vision Zero Summit 2019 12–14 November 2019 Helsinki, Finland 

   Huuskonen, Minna; Finnish Institute of Occupational Health (Finnish Institute of Occupational Health, 2019)
   The Vision Zero Summit was held on 12–14 November 2019 in Helsinki Finland, and organized by the Finnish Institute of Occupational Health, with the support of our partners. Vision Zero is a strategy and a holistic mindset. ...
  • Teolliset mineraalikuidut toimistotyyppisissä työtiloissa : Esiintyminen, altistumisen arviointi, terveysvaikutukset ja päästöjen hallinta 

   Tuomi, Tapani; Wallenius, Kaisa; Mahiout, Selma; Rautiala, Sirpa; Lappalainen, Sanna
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
   Tämä katsaus on laadittu Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman rahoituksella osana Terveet tilat 2028 -hanketta. Työterveyslaitoksen asiantuntijat laativat katsauksen vuonna 2019 liittyen ohjelman osa-alueeseen 2: ...
  • Puettavan teknologian hyödyntäminen työterveyshuolloissa ja työpaikoilla 

   Rauttola, Ari-Pekka; Halonen, Janne; Lukander, Kristian; Passi, Tomi; Uusitalo, Arja; Rauhamaa, Saija; Virkkala, Jussi
   Tietoa työstä (2019)
   Puettavaan teknologian käytöstä työterveyshuolloissa ei ole yhtenäistä käsitystä, suosituksia eikä näyttöjä hyödyistä. Tässä selvityksessä kuvataan puettavan teknologian käytön nykytilanne työterveyshuollossa, työpaikoilla ...
  • Uudet keinot tärinäaltistumisen arvioimiseen ja vähentämiseen 

   Ollila, Tapani; Pääkkönen, Rauno; Helenius, Riikka
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Työkoneiden ja työkalujen tärinä on kasvava ammattitauteja aiheuttava altiste. Keinoja altistumisten hallintaan on kuitenkin varsin vähän, kun työvälineitä käytetään niiden pitkäikäisyyden takia vuosia ja uusien hankinnassa ...
  • Työdata ja tekoäly : Toiminnan kehittämisen ja johtamisen tueksi 

   Kalliomäki-Levanto, Tiina; Korpela, Jussi; Sinisalo, Erkki; Louhimo, Riku
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Raportissa kerrotaan ”Työdatan hiljaiset signaalit” -hankkeen vaiheista, joilla työelämätutkimuksen uusi aineistolähde ”digital trace data”, työdata, saatiin käytettävään muotoon. Aikaleimattua dataa kerääntyy jatkuvasti ...
  • Digitaaliset palaute- ja oppimisjärjestelmät sisälogistiikassa : Uusia mahdollisuuksia työturvallisuuden edistämiseen 

   Perttula, Pia; Kannisto, Henriikka; Puro, Vuokko; Reuna, Kaisla; Lehtonen, Esko; Vorne, Jarmo; Maasalo, Ida
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Sisälogistiikan työtehtävissä sattuu paljon työtapaturmia ja tavaroiden siirtämiseen liittyvistä työtapaturmista aiheutuu keskimäärin pidempiä sairauspoissaoloja kuin muista työtapaturmista. Toimenpiteitä työtapaturmien ...
  • Järjestelmät hyötykäyttöön : opas osaamisen kehittämiseen järjestelmämuutoksessa 

   Ala-Laurinaho, Arja; Tuomivaara, Seppo; Perttula, Pia; Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 2019)
   Työ tehdään yhä useammin erilaissa verkostoissa integroituneiden tietojärjestelmien avulla. Uusien järjestelmien käyttöönotto, käyttö ja jatkuva kehittäminen vaativat kokonaisvaltaista käsitystä järjestelmien avulla ...
  • Ohje työfysioterapeutin suoravastaanoton toteuttamisesta 

   Sosiaali- ja terveysministeriö; Työterveyslaitos; KELA (Työterveyslaitos, 2019)
   Sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnan kokouksessa 28.3.2019 päätettiin, että työterveyshuollossa voidaan ottaa käyttöön työfysioterapeutin suoravastaanotto. Neuvottelukunta arvioi, että ...
  • Anvisning för direktmottagning hos företagsfysioterapeut 

   Social- och hälsovårdsministeriet; Arbetshälsoinstitutet; FPA (Arbetshälsoinstitutet, 2019)
   Social- och hälsovårdsministeriets delegation för företagshälsovården har vid sitt möte 28.3.2019 bestämt att man inom företagshälsovården kan införa direktmottagning hos företagsfysioterapeuter. Delegationen bedömer att ...
  • Digitalisoituvat työprosessit : kohti uutta toimintamallia ja osaamista 

   Tuomivaara, Seppo; Ala-Laurinaho, Arja; Perttula, Pia
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Työssä käytettävät tietojärjestelmät ovat yhä useammin laajoja integroituneita osajärjestelmien kokonaisuuksia. Nämä integroituneet tietojärjestelmät, kuten toiminnanohjausjärjestelmät, ovat reaaliaikaisen tietoon perustuvan ...
  • Osallistavan työpaikkaintervention vaikuttavuus selkäkipuisen työntekijän työkyvyn tuessa : Satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus 

   Sormunen, Erja; Ylisassi, Hilkka; Mäenpää-Moilanen, Eija; Remes, Jouko; Turunen, Jarno; Karppinen, Jaro; Martimo, Kari-Pekka
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat merkittävä työkyvyn uhka Suomessa. Työkyvyn näkökulmasta on tärkeää, että työjärjestelyillä mahdollistetaan työelämässä jatkaminen tuki- ja liikuntaelinongelmista huolimatta. Satunnaistetussa, ...
  • Työkykyjohtamisen monitoimijaista kehittämistä : Työhyvinvointi-SIB -hankkeen arviointi 

   Pehkonen, Irmeli; Horppu, Ritva; Turunen, Jarno; Ojajärvi, Anneli; Toivio, Pauliina; Juvonen-Posti, Pirjo (Työterveyslaitos, 2019)
   Työhyvinvointi-SIB oli ensimmäinen tulosperusteiseen rahoitussopimukseen (niin kutsuttu Social Impact Bond) perustuva hanke Suomessa ja ensimmäinen työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävä vaikuttavuusinvestointihanke ...
  • Työterveyshuollon toiminta ja laatu Suomessa 2018 

   Takala, Esa-Pekka; Leino, Timo; Harjunpää, Kaisa; Hirvonen, Maria; Kauranen, Tiina; Liljeström, Krista; Syynimaa, Susanna; Österbacka, Owe
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Kyselytutkimuksen raportti kertoo, mikä oli työterveyshuoltoyksiköiden ja niiden henkilöstön määrä, valtakunnallinen kattavuus ja laatu Suomessa vuonna 2018. Selvitys on tehty sosiaali- ja terveysministeriön välineeksi ...
  • Äidin työmelun vaikutus syntyvän lapsen kielelliseen kehitykseen 

   Jungewelter, Soile; Taskinen, Helena; Lindbohm, Marja-Liisa; Jansson-Verkasalo, Eira; Sallmén, Markku; Huotilainen, Minna; Pääkkönen, Rauno; Toppila, Esko; Airo, Erkko; Remes, Jouko
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Pitkä työura edellyttää kykyä oppia, mikä pääasiallisesti tapahtuu kielen ja käsitteiden avulla. Sikiön altistuminen melulle voi vaikuttaa keskushermostolliseen kuullun prosessointiin ja välillisesti lapsen kielelliseen ...
  • Pienten yritysten ja työterveyshuollon yhteistyö : tutkimusraportti yhteistyöstä, siihen liittyvistä käytännöistä ja niiden kehittymisestä kahden vuoden seuranta-aikana 

   Palmgren, Helena; Kaleva, Simo; Ruuskanen, Kristina; Nissinen, Sari; Weiman, Marita; Kaila-Kangas, Leena
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Toimiva yhteistyö yritysten ja työterveyshuollon välillä auttaa huolehtimaan henkilöstön terveydestä ja työkyvystä. Samalla onnistuu huolehtiminen työyhteisön työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta yrityksessä. ...
  • Lyijyaltistuminen Suomessa 2000–2014 : Biologisen monitoroinnin tilasto 

   Kiilunen, Mirja
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2017)
   Tämän kirjan tiedot perustuvat Työterveyslaitokselle työperäisen lyijyaltistumisen selvittämistä varten tulleisiin veri- ja virtsanäytteisiin vuosina 2000–2014. Tänä aikana tehtiin työperäisen altistumisen kartoittamiseksi ...