Viitteet 1-20 / 434

  • Ratkaisuja työhönpaluuseen työterveysneuvottelussa : Moniaineistoinen tutkimus päätöksenteosta ja koetusta hyödystä 

   Juvonen-Posti, Pirjo; Ristimäki, Hanna-Leena; Pesonen, Sanna; Weiste, Elina; Koskela, Inka; Nyman, Helena; Nukari, Eero; Ruusuvuori, Johanna
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Työurien pidentäminen ja työhön osallistumisen asteen nostaminen edellyttävät, että työkyvyltään erilaisista lähtökohdista työelämään osallistuvia tuetaan työhön kiinnittymisessä ja työssä jatkamisessa. Tässä hankkeessa ...
  • Ratkaisukeskeinen työyhteisösovittelu 

   Järvinen, Inga; Luhtaniemi, Tuula (Työterveyslaitos, 2013)
   Laki velvoittaa työnantajan tarttumaan työyhteisön ristiriitoihin. Ratkaisemattoman ristiriidan hinta voi olla työntekijöiden hyvinvoinnin hiipuminen, joka aiheuttaa sairauspoissaoloja, ennenaikaisia eläköitymisiä ja ...
  • Etänä toteutettava työpaikkaselvitys : Teknologian mahdollisuudet ja haasteet työterveyshuollon perustyöpaikkaselvityksessä 

   Nissinen, Sari; Koroma, Johanna; Koskinen, Heli; Leino, Timo; Veijalainen, Henna; Nyberg, Mika; Rauhamaa, Saija; Koivisto, Tiina; Uusitalo, Jose
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Teknologian kehittyminen on lisännyt työterveyshuollossa palvelujen tuottamista etäpalveluina. Etänä toteutetun työpaikkaselvityksen mahdollisuuksia ei ole kuitenkaan aiemmin tutkittu. Hankkeessa selvitettiin muun muassa ...
  • Ympäristöherkkyyden hoidon ja kuntoutuksen järjestäminen Suomessa 

   Sainio, Markku; Karvala, Kirsi (Työterveyslaitos, 2016)
   Ympäristöherkkyys voi aiheuttaa merkittävää kärsimystä ja haittaa. Useat suomalaiset ja eurooppalaiset tahot, mukaan lukien Euroopan parlamentti, ovat esittäneet, että ympäristöherkkyyteen tulisi kiinnittää aiempaa enemmän ...
  • Toimintakykyä rajoittava sisäilmaoireisto 

   Frilander, Heikki; Karvala, Kirsi; Sainio, Markku; Vuokko, Aki (Työterveyslaitos, 2018)
   Työterveyslaitos sai Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta toimeksiannon arvioida sisäilmasta vakavasti sairastuneiden määrää ja miten sisäilmaongelmista kärsivät ihmiset ovat saaneet hoitoa tai sosiaalietuuksia ja miten ...
  • Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2015 : Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset 

   Koskela, Kirsi; Lehtimäki, Johanna; Toivio, Pauliina; Aalto-Korte, Kristiina; Pesonen, Maria; Suuronen, Katri; Lindström, Irmeli; Airaksinen, Liisa; Suojalehto, Hille; Helaskoski, Eva
   Katsauksia : 171 (Työterveyslaitos, 2019)
   Vuonna 2015 työikäisille (15-64 -vuotiaat) kirjattiin Työperäisten sairauksien rekisteriin 1 189 vahvistettua ammattitautia (5,0 tapausta/10 000 työllistä). Työikäisten vahvistettujen ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen ...
  • Well-being at work among helicopter emergency medical service personnel in Finland 

   Sallinen, Mikael; Laukkanen-Nevala, Päivi; Puttonen, Sampsa; Virkkunen, Ilkka; Vanttola, Päivi; Olkinuora, Anna (Finnish Institute of Occupational HealthFinnHEMS Research and Development Unit, 2019)
   Personnel engaged in emergency medical services (EMS) and in helicopter emergency medical services (HEMS) perform challenging missions 24/7. This underlines the importance of overall well-being at work among these personnel. ...
  • Asbestipurkutyön turvallisuuden ja siihen liittyvien testaus- ja mittaustoimintojen kehittäminen : AsbTest 

   Linnainmaa, Markku; Kokkonen, Anna; Kulmala, Ilpo; Kähkönen, Heli; Mäkelä, Erja; Annila, Petri; Kemppainen, Niina; Kanerva, Tomi; Nurkka, Timo; Säämänen, Arto; Häkkinen, Eveliina; Pasanen, Pertti
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Tutkimuksessa kehitettiin ja ohjeistettiin sellaisia asbestipurkutyön turvallisuuden mittaus- ja valvontakäytäntöjä, joiden avulla työntekijöiden ja muiden ihmisten asbestialtistuminen voidaan ennaltaehkäistä. Hankkeessa ...
  • Muutosten lähteillä – siltoja uuteen työhön : Tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia 

   Käpykangas, Sari; Ansio, Heli; Houni, Pia; Lusa, Sirpa; Toivio, Pauliina; Uitti, Jukka
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Yhteiset työtilat ja monitilatoimistot ovat aikamme työkulttuurin trendi. Työtilat ovat muuttuneet avoimiksi kohtaamispaikoiksi. Yritysten yhteenmuuttoja perustellaan synergiaeduilla. Niitä ovat kustannushyödyt, verkostoitumisen ...
  • Työntekijäkohtaisen altistumisen arviointi ja vähentäminen nikkelityössä 

   Kiilunen, Mirja; Pavela, Markku
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Tutkimuksessa selvitettiin työntekijöiden altistumista nikkelin ja kuparin tuotantoketjussa 1980-luvulta alkaen Työterveyslaitoksen biomonitoroinnin rekisterin ja Boliden Harjavalta Oy:ssa ja Nornickel Harjavalta Oy:ssä ...
  • Aerosolihallinta työstökoneympäristössä - AerOff : AerOff-laitteistoon liittyvien tutkimusten ja mittausten yhteenveto 

   Säämänen, Arto; Kanerva, Tomi; Silonsaari, Tuija; Linnainmaa, Markku
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Projektissa tuotteistettiin valmiiksi keksintö, jonka tarkoituksena on puhdistaa metallintyöstön kierrätysilma entistä paremmin. Nykyisin ilma palautetaan työstökoneelta takaisin työtilaan usein pelkästään hiukkassuodattimien ...
  • Hengityksensuojainten toimivuus kylmässä 

   Mäkelä, Erja; Rissanen, Sirkka; Kähkönen, Heli; Mäkelä, Mauri; Törmänen, Sampsa; Kaisto, Jenni; Tuhkanen, Pertti; Jussila, Kirsi
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Kylmässä työskentely aiheuttaa ongelmia hengityksensuojainten käyttöön. Kylmä voi aiheuttaa hengityksensuojaimen huurtumista ja jäätymistä, kun hengityksen mukana tuleva kosteus tiivistyy hengityksensuojaimen tai suodattimen ...
  • Yrittäjänaisen kasvukirja 

   Taipale, Tiina; Janhonen, Minna; Kolehmainen, Sirkka-Liisa; Lindström, Sara; Vehkaperä, Ulla; Työterveyslaitos; Metropolia Ammattikorkeakoulu (Metropolia AmmattikorkeakouluTyöterveyslaitos, 2019)
   Hyvä yrittäjänainen! Tämä kirja on yrityksesi kasvun työkirja. Kirjan tavoite on tukea ja innostaa sinua kehittämään ja kasvattamaan yritystäsi. Kasvukirja auttaa jäsentämään ajatuksia ja kurottamaan kohti tavoitteita omat ...
  • Metsän maanmuokkaajien ja istuttajien mikrobialtistus työssään 

   Laitinen, Sirpa
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Metsänhoidon viimeisen vaiheen eli päätehakkuun jälkeen metsä täytyy uudistaa maanmuokkauksella ja puiden istutuksella metsälainsäädännön mukaisesti. Tehokkaassa metsätaloudessa tämä uudistusvelvoite halutaan toteuttaa ...
  • Työtoimintalähtöinen työpaikkaselvitys : Kirjallisuudessa kuvatut vaikutukset työpaikoilla 

   Seppänen, Soile; Ylisassi, Hilkka; Oksa, Panu; Mäkitalo, Jorma; Oksanen, Tuula; Ala-Mursula, Leena
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
   Työtoimintalähtöistä työpaikkaselvitystä on kehitetty tukemaan työhyvinvointia psykososiaalisen kuormituksen haasteissa, erityisesti muutostilanteissa. Tätä tutkimusta varten on koottu aiheesta julkaistu kirjallisuus. ...
  • Työterveyshuoltoon pätevöittävän moniammatillisen koulutuksen kehittäminen ja koulutuksen koetut vaikutukset 

   Horppu, Ritva; Perkiö-Mäkelä, Merja; Loikkanen, Päivi
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
   Arviointiraportissa kuvataan Työterveyslaitoksen järjestämää työterveyshuoltoon pätevöittävää moniammatillista koulutusta, koulutuksen kehittämistä ja koulutuksen koettuja vaikutuksia. Opiskelijat ja kouluttajat olivat ...
  • Työaikojen muutosten ja kehittämisinterventioiden vaikutukset työhyvinvointiin, työturvallisuuteen ja työhön osallistumiseen 

   Härmä, Mikko; Karhula, Kati; Ropponen, Annina; Koskinen, Aki; Turunen, Jarno; Ojajärvi, Anneli; Vanttola, Päivi; Puttonen, Sampsa; Hakola, Tarja; Oksanen, Tuula; Kivimäki, Mika
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tutkimustietoa työaikojen kuormittavuuden arvioimiseksi jaksotyössä. Selvitimme työaikojen piirteiden ja vuorosuunnitteluun liittyvien toimintamallien vaikutuksia työhyvinvointiin, ...
  • Riskiammatit, -alat ja -altisteet työperäisten sairauksien rekisterin perusteella : 10 vuoden aineiston analyysi 

   Koskela, Kirsi; Aalto-Korte, Kristiina; Pesonen, Maria; Suojalehto, Hille; Lindström, Irmeli; Airaksinen, Liisa; Suuronen, Katri; Lehtimäki, Johanna; Toivio, Pauliina
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   ”Riskiammatit, -alat ja -altisteet Työperäisten sairauksien rekisterin perusteella” -hankkeen tavoitteena oli löytää työikäisten (15-64 -vuotiaiden) merkittävimmät ajankohtaiset riskitoimialat, -ammatit ja -altisteet ...
  • Työ- ja toimintakyky kasvun tekijänä maakunnassa : Selvitysraportti 

   Hakulinen, Hanna; Kangas, Pauliina; Leino, Timo; Mäenpää-Moilanen, Eija; Nissinen, Satu; Oikarinen, Tom; Rauhamaa, Saija; Soini, Satu; Tarvainen, Kimmo; Österbacka, Owe
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään kunnilta maakunnille uusia tehtäviä. Työikäisiä on suomalaisista 62 ...
  • Toimistotyöntekijöiden työhyvinvointi : Tauottamalla vähemmän istumista ja lisää yhteisöllisyyttä? 

   Punakallio, Anne; Halonen, Janne; Pehkonen, Irmeli; Turpeinen, Merja; Turunen, Jarno; Remes, Jouko; Lusa, Sirpa; Miranda, Helena
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Runsas yhtämittainen istuminen on riski terveydelle. Työympäristöön tarvitaan erilaisia keinoja vähentää istumista ja lisätä fyysistä aktiivisuutta. Nykyään myös työskennellään useissa eri työyhteisöissä, jotka eivät ...