Viitteet 1-20 / 411

  • Turvallisesti töihin työkykyä tukien - Tietoa työuran alkutaipaleelle 

   Nykänen, Mikko; Uusitalo, Hanna (Työterveyslaitos, 2018)
   Tämä opas on syntynyt Työterveys ja työturvallisuus osana nuorten työllistymistä -hankkeessa (Nuorten ttt -hanke). Hankkeen rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos. Yhteistyökumppanina hankkeessa ...
  • Potilassiirrot : Taitava avustaja aktivoi ja auttaa 

   Tamminen-Peter, Leena; Wickström, Gustav (Työterveyslaitos, 2018)
   Hoito- ja hoivatyöhön liittyvät potilassiirrot vaativat hoitajalta fyysistä ponnistusta, joka helposti ylikuormittaa hoitajan tuki- ja liikuntaelimistöä. Tuki- ja liikuntaelimistön kuormittumista on kuitenkin mahdollista ...
  • Työterveyspalvelujen ostajan opas maatalousyrittäjälle 

   Heikkonen, Jalmari; Kinnunen, Birgitta; Kotilainen, Eljas; Mäittälä, Jukka (Työterveyslaitos, 2018)
   Oppaassa kerrotaan, mitä työterveyshuolto voi tarjota ja mitä siltä voi odottaa. Siinä kerrotaan yrittäjän ja työnantajan vastuista, työterveyshuollon ostamisesta, sisällöstä sekä kustannusten muodostumisesta ja korvauksista.
  • Vuorotyöntekijöiden unen ja vireyden tukeminen työterveyshuollossa 

   Järnefelt, Heli; Härmä, Mikko; Lapveteläinen, Nina; Leivategija, Terje; Martimo, Kari-Pekka; Paajanen, Teemu; Sallinen, Mikael; Velin, Riitta; Virkkala, Jussi; Hublin, Christer
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
   Johdanto: Unettomuus on yksi yleisimmistä työikäisten kokemista oireista ja häiriöistä. Jatkuessaan se altistaa psyykkisille ja somaattisille sairauksille sekä työkyvyn heikentymiselle. Unettomuus on yleisempää ...
  • Veneenrakentajat – liuotinaltistuksen hallinta työkyvyn tukena 

   Bäck, Beatrice; Furu, Heidi; Kaukiainen, Ari; Mikkola, Jouni; Mäkelä, Erja; Saalo, Anja; Surakka, Jouni; Säämänen, Arto; Toppila, Esko; Sainio, Markku
   Tietoa työstä (2018)
   Hanke tuotti moniammatillisesti tietoa ja keinoja, joilla estää liuotinaltistumiseen liittyvät terveyshaitat veneenrakennuksessa. Terveyshaittojen ehkäisy toteutuu työpaikalla olevilla keinoilla, mikä lähtee turvallisten ...
  • Askeleet ammattilaiseksi : Opettajan ja työpaikkaohjaajan opas 

   Nykänen, Mikko; Airila, Auli; Virtanen, Ville (Työterveyslaitos, 09 / 2018)
   Tämä opas tukee Askeleet ammattilaiseksi -toimintamallin toteuttamista opiskelijan ohjauksessa. Tavoitteena on vahvistaa työuraansa aloittavan nuoren työelämävalmiuksia ja työhyvinvointia. Opasta voivat käyttää esimerkiksi ...
  • Askeleet ammattilaiseksi : oppimispäiväkirja 

   Nykänen, Mikko; Airila, Auli; Virtanen, Ville (Työterveyslaitos, 09 / 2018)
   Askeleet ammattilaiseksi -oppimispäiväkirja on tarkoitettu sinulle työhyvinvoinnin ja ammattitaidon tueksi. Kirjaa tähän kirjaseen omia muistiinpanojasi, suunnitelmiasi ja tavoitteitasi. Oppimispäiväkirja sisältää itsenäisesti ...
  • Anvisningar för företagshälsovården och patientmottagningar vid problem med inomhusklimatet på arbetsplatsen 

   Latvala, Jari; Karvala, Kirsi; Sainio, Markku; Selinheimo, Sanna; Tähtinen, Katja; Lappalainen, Sanna; Lahtinen, Marjaana; Reijula, Kari (Työterveyslaitos, 2018)
   Denna anvisning innehåller central information och verksamhetssätt för yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. Anvisningarna är avsedda som stöd för företagshälsovården vid beslut i syfte att lösa problem med ...
  • Turvallisuuden edistäminen opetusalalla : Edusafe-projektin loppuraportti 

   Teperi, Anna-Maria; Lindfors, Eila; Kurki, Anna-Leena; Somerkoski, Brita; Ratilainen, Henriikka; Tiikkaja, Maria; Uusitalo, Hanna; Lantto, Eero; Pajala, Riikka (Työterveyslaitos, 2018)
   Suomalaisia oppilaitoksia on yleisesti pidetty turvallisina työskentely-ympäristöinä, mutta viime vuosina niissä on tunnistettu runsaasti turvallisuushaasteita. Työterveyslaitoksen ja Turun yliopiston toteuttamassa ...
  • Ergonomia 

   Launis, Martti; Lehtelä, Jouni; Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 2018)
   Ympäristöämme on rakennettava ihmistä varten ja ihmistä ajatellen. Ergonomian avulla parannetaan ihmisten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia ja samalla järjestelmien tehokasta ja häiriötöntä käyttämistä. Ihmisen ...
  • Työterveyshuollon laatukysely ja laatutasoluokitus 2018 

   Leino, Timo; Syynimaa, Susanna; Hirvonen, Maria
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
   Työterveysyksiköillä on ollut jo pitkään erilaisia laatujärjestelmiä, joita on myös auditoitu. Vuodesta 2014 lähtien on työterveyshuolloilta edellytetty kirjallista hyvän työterveyshuolto-käytännön mukaista laatujärjestelmää ...
  • Työn imu 

   Hakanen, Jari (Työterveyslaitos, 2018)
   Työn imu on löydettävissä jokaisella työpaikalla. Sen edistäminen ei vaadi ihmeitä eikä suotuisia taloussuhdanteita, vaan inhimillisyyttä ja halua parantaa arkisia toimintatapoja. Työn imu on uudenlainen työhyvinvoinnin ...
  • Työuupumuksesta työn imuun : työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla 

   Hakanen, Jari
   Työ ja ihminen : 27 (Työterveyslaitos, 2018)
   Onko työuupumus todella työperäistä, vai ovatko yksityiselämän kriisit ja persoonallisuustekijät keskeisempiä työuupumuksen kehittymisessä? Miten työuupumus kehittyy voimavarojen menettämisen kierteeksi? Kuinka työuran ...
  • SmartPro – Smart protective solutions for industrial safety and productivity in the cold 

   Jussila, Kirsi; Rissanen, Sirkka; Kaisto, Jenni; Tuhkanen, Pertti; Törmänen, Sampsa; Rintamäki, Hannu
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
   Year-round activity involves challenging climatic conditions for the industries in the North. Especially in the winter cold disturbs not only the machinery of industrial processes and vehicles, but is also very crucial ...
  • Opiskelijat mukaan : Vinkkejä oppilaitostapahtumien järjestämiseen 

   Airila, Auli; Ågren, Susanna; Mantila-Savolainen, Sari (Työterveyslaitos, 2018)
   Nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen onnistuu parhaiten siten, että nuoret ovat itse aktiivisia toimijoita. Ammatillinen oppilaitos on keskeinen arjen toimintaympäristö monelle nuorelle, ja se tarjoaa hyvät ...
  • Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi : Hyviä käytäntöjä, tietoa ja vaikutuksia 

   Airila, Auli; Aho, Outi; Nykänen, Mikko; Toivanen, Minna; Väänänen, Ari; Ågren, Susanna; Mantila-Savolainen, Sari (Työterveyslaitos, 2018)
   Nuorten sujuva kiinnittyminen koulutus- ja urapoluille on tärkeää. Toisen asteen opintojen aikana on hyvä rohkaista ja kannustaa nuoria voimavaroja lisääviin mielekkäisiin harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintoihin. ...
  • HeMoHes - Parantavat ja modulaariset terveydenhuollon tilat 

   Peltokorpi, Antti; Salonen, Heidi; Seppänen, Olli; Lillrank, Paul; Kyrö, Riikka; Lavikka, Rita; Alapieti, Tuomas; Malmström, Tomi; Silander, Katariina; Särkilahti, Anna; Ven, Robert; Siro, Kristian; Narko, Juhani; Luoma-Halkola, Juhani; Aalto, Leena; Lahtinen, Marjaana; Sirola, Pia; Ruohomäki, Virpi; Reijula, Kari (Aalto yliopisto, 2018)
   Terveyspalveluiden tarjonta muuttuu ammattilais- ja tuottajalähtöisestä kohti yksilöä tukevan ja parantavan ympäristön luomista lähelle asiakasta. Samalla monimutkaisia hoitoja keskitetään entistä suurempiin sairaalakeskuksiin. ...
  • Työ ja ihminen 4/2007 : Työturvallisuus ja tapaturmat 

   Grönqvist, Raoul; Työterveyslaitos
   Työ ja ihminen : 4/2017 (Työterveyslaitos, 2017)
   Työ ja ihminen-aikakauskirja on suomenkielinen, tieteellinen julkaisu työterveys- ja työsuojeluhenkilöstölle sekä tutkijoille.
  • Työ ja ihminen 3/2007 

   Työterveyslaitos
   Työ ja ihminen : 3/2017 (Työterveyslaitos, 2017)
   Työyhteisön rooli entistä tärkeämpi yksilöityvässä työelämässä (Irja Kandolin) Ammatillinen sitoutuminen ja perhekeskeisyys hoiva-alan työntekijöiden arjessa (Outi Wallin) Johtotehtävissä toimivien työn ja perheen ...
  • Työ ja ihminen Lisänumero 2/2017 : Monikulttuurisuus 

   Vartia, Maarit; Työterveyslaitos
   Työ ja ihminen (Työterveyslaitos, 2017)
   Työ ja ihminen-aikakauskirja on suomenkielinen, tieteellinen julkaisu työterveys- ja työsuojeluhenkilöstölle sekä tutkijoille.