Uusimmat viitteet

 • Potilassiirrot : Taitava avustaja aktivoi ja auttaa 

  Tamminen-Peter, Leena; Wickström, Gustav (Työterveyslaitos, 2018)
  Hoito- ja hoivatyöhön liittyvät potilassiirrot vaativat hoitajalta fyysistä ponnistusta, joka helposti ylikuormittaa hoitajan tuki- ja liikuntaelimistöä. Tuki- ja liikuntaelimistön kuormittumista on kuitenkin mahdollista ...
 • Työterveyspalvelujen ostajan opas maatalousyrittäjälle 

  Heikkonen, Jalmari; Kinnunen, Birgitta; Kotilainen, Eljas; Mäittälä, Jukka (Työterveyslaitos, 2018)
  Oppaassa kerrotaan, mitä työterveyshuolto voi tarjota ja mitä siltä voi odottaa. Siinä kerrotaan yrittäjän ja työnantajan vastuista, työterveyshuollon ostamisesta, sisällöstä sekä kustannusten muodostumisesta ja korvauksista.
 • Vuorotyöntekijöiden unen ja vireyden tukeminen työterveyshuollossa 

  Järnefelt, Heli; Härmä, Mikko; Lapveteläinen, Nina; Leivategija, Terje; Martimo, Kari-Pekka; Paajanen, Teemu; Sallinen, Mikael; Velin, Riitta; Virkkala, Jussi; Hublin, Christer
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
  Johdanto: Unettomuus on yksi yleisimmistä työikäisten kokemista oireista ja häiriöistä. Jatkuessaan se altistaa psyykkisille ja somaattisille sairauksille sekä työkyvyn heikentymiselle. Unettomuus on yleisempää ...
 • Veneenrakentajat – liuotinaltistuksen hallinta työkyvyn tukena 

  Bäck, Beatrice; Furu, Heidi; Kaukiainen, Ari; Mikkola, Jouni; Mäkelä, Erja; Saalo, Anja; Surakka, Jouni; Säämänen, Arto; Toppila, Esko; Sainio, Markku
  Tietoa työstä (2018)
  Hanke tuotti moniammatillisesti tietoa ja keinoja, joilla estää liuotinaltistumiseen liittyvät terveyshaitat veneenrakennuksessa. Terveyshaittojen ehkäisy toteutuu työpaikalla olevilla keinoilla, mikä lähtee turvallisten ...
 • Askeleet ammattilaiseksi : Opettajan ja työpaikkaohjaajan opas 

  Nykänen, Mikko; Airila, Auli; Virtanen, Ville (Työterveyslaitos, 09 / 2018)
  Tämä opas tukee Askeleet ammattilaiseksi -toimintamallin toteuttamista opiskelijan ohjauksessa. Tavoitteena on vahvistaa työuraansa aloittavan nuoren työelämävalmiuksia ja työhyvinvointia. Opasta voivat käyttää esimerkiksi ...
 • Askeleet ammattilaiseksi : oppimispäiväkirja 

  Nykänen, Mikko; Airila, Auli; Virtanen, Ville (Työterveyslaitos, 09 / 2018)
  Askeleet ammattilaiseksi -oppimispäiväkirja on tarkoitettu sinulle työhyvinvoinnin ja ammattitaidon tueksi. Kirjaa tähän kirjaseen omia muistiinpanojasi, suunnitelmiasi ja tavoitteitasi. Oppimispäiväkirja sisältää itsenäisesti ...
 • Anvisningar för företagshälsovården och patientmottagningar vid problem med inomhusklimatet på arbetsplatsen 

  Latvala, Jari; Karvala, Kirsi; Sainio, Markku; Selinheimo, Sanna; Tähtinen, Katja; Lappalainen, Sanna; Lahtinen, Marjaana; Reijula, Kari (Työterveyslaitos, 2018)
  Denna anvisning innehåller central information och verksamhetssätt för yrkesutbildade personer inom företagshälsovården. Anvisningarna är avsedda som stöd för företagshälsovården vid beslut i syfte att lösa problem med ...
 • Turvallisuuden edistäminen opetusalalla : Edusafe-projektin loppuraportti 

  Teperi, Anna-Maria; Lindfors, Eila; Kurki, Anna-Leena; Somerkoski, Brita; Ratilainen, Henriikka; Tiikkaja, Maria; Uusitalo, Hanna; Lantto, Eero; Pajala, Riikka (Työterveyslaitos, 2018)
  Suomalaisia oppilaitoksia on yleisesti pidetty turvallisina työskentely-ympäristöinä, mutta viime vuosina niissä on tunnistettu runsaasti turvallisuushaasteita. Työterveyslaitoksen ja Turun yliopiston toteuttamassa ...
 • Ergonomia 

  Launis, Martti; Lehtelä, Jouni; Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 2018)
  Ympäristöämme on rakennettava ihmistä varten ja ihmistä ajatellen. Ergonomian avulla parannetaan ihmisten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia ja samalla järjestelmien tehokasta ja häiriötöntä käyttämistä. Ihmisen ...
 • Työterveyshuollon laatukysely ja laatutasoluokitus 2018 

  Leino, Timo; Syynimaa, Susanna; Hirvonen, Maria
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
  Työterveysyksiköillä on ollut jo pitkään erilaisia laatujärjestelmiä, joita on myös auditoitu. Vuodesta 2014 lähtien on työterveyshuolloilta edellytetty kirjallista hyvän työterveyshuolto-käytännön mukaista laatujärjestelmää ...
 • Työn imu 

  Hakanen, Jari (Työterveyslaitos, 2018)
  Työn imu on löydettävissä jokaisella työpaikalla. Sen edistäminen ei vaadi ihmeitä eikä suotuisia taloussuhdanteita, vaan inhimillisyyttä ja halua parantaa arkisia toimintatapoja. Työn imu on uudenlainen työhyvinvoinnin ...
 • Työuupumuksesta työn imuun : työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla 

  Hakanen, Jari
  Työ ja ihminen : 27 (Työterveyslaitos, 2018)
  Onko työuupumus todella työperäistä, vai ovatko yksityiselämän kriisit ja persoonallisuustekijät keskeisempiä työuupumuksen kehittymisessä? Miten työuupumus kehittyy voimavarojen menettämisen kierteeksi? Kuinka työuran ...
 • SmartPro – Smart protective solutions for industrial safety and productivity in the cold 

  Jussila, Kirsi; Rissanen, Sirkka; Kaisto, Jenni; Tuhkanen, Pertti; Törmänen, Sampsa; Rintamäki, Hannu
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
  Year-round activity involves challenging climatic conditions for the industries in the North. Especially in the winter cold disturbs not only the machinery of industrial processes and vehicles, but is also very crucial ...
 • Opiskelijat mukaan : Vinkkejä oppilaitostapahtumien järjestämiseen 

  Airila, Auli; Ågren, Susanna; Mantila-Savolainen, Sari (Työterveyslaitos, 2018)
  Nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen onnistuu parhaiten siten, että nuoret ovat itse aktiivisia toimijoita. Ammatillinen oppilaitos on keskeinen arjen toimintaympäristö monelle nuorelle, ja se tarjoaa hyvät ...
 • Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi : Hyviä käytäntöjä, tietoa ja vaikutuksia 

  Airila, Auli; Aho, Outi; Nykänen, Mikko; Toivanen, Minna; Väänänen, Ari; Ågren, Susanna; Mantila-Savolainen, Sari (Työterveyslaitos, 2018)
  Nuorten sujuva kiinnittyminen koulutus- ja urapoluille on tärkeää. Toisen asteen opintojen aikana on hyvä rohkaista ja kannustaa nuoria voimavaroja lisääviin mielekkäisiin harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintoihin. ...
 • HeMoHes - Parantavat ja modulaariset terveydenhuollon tilat 

  Peltokorpi, Antti; Salonen, Heidi; Seppänen, Olli; Lillrank, Paul; Kyrö, Riikka; Lavikka, Rita; Alapieti, Tuomas; Malmström, Tomi; Silander, Katariina; Särkilahti, Anna; Ven, Robert; Siro, Kristian; Narko, Juhani; Luoma-Halkola, Juhani; Aalto, Leena; Lahtinen, Marjaana; Sirola, Pia; Ruohomäki, Virpi; Reijula, Kari (Aalto yliopisto, 2018)
  Terveyspalveluiden tarjonta muuttuu ammattilais- ja tuottajalähtöisestä kohti yksilöä tukevan ja parantavan ympäristön luomista lähelle asiakasta. Samalla monimutkaisia hoitoja keskitetään entistä suurempiin sairaalakeskuksiin. ...
 • Työ ja ihminen 4/2007 : Työturvallisuus ja tapaturmat 

  Grönqvist, Raoul; Työterveyslaitos
  Työ ja ihminen : 4/2017 (Työterveyslaitos, 2017)
  Työ ja ihminen-aikakauskirja on suomenkielinen, tieteellinen julkaisu työterveys- ja työsuojeluhenkilöstölle sekä tutkijoille.
 • Työ ja ihminen 3/2007 

  Työterveyslaitos
  Työ ja ihminen : 3/2017 (Työterveyslaitos, 2017)
  Työyhteisön rooli entistä tärkeämpi yksilöityvässä työelämässä (Irja Kandolin) Ammatillinen sitoutuminen ja perhekeskeisyys hoiva-alan työntekijöiden arjessa (Outi Wallin) Johtotehtävissä toimivien työn ja perheen ...
 • Työ ja ihminen Lisänumero 2/2017 : Monikulttuurisuus 

  Vartia, Maarit; Työterveyslaitos
  Työ ja ihminen (Työterveyslaitos, 2017)
  Työ ja ihminen-aikakauskirja on suomenkielinen, tieteellinen julkaisu työterveys- ja työsuojeluhenkilöstölle sekä tutkijoille.
 • Työ ja ihminen Lisänumero 1/2007 Mielenterveys 

  Virtanen, Marianna; Työterveyslaitos
  Työ ja ihminen (Työterveyslaitos, 2007)
  Aikakausilehti työterveyshuoltojen työelämäntutkijoiden käyttöön.

Näytä lisää