Uusimmat viitteet

 • Turvallisuuden edistäminen opetusalalla : Edusafe-projektin loppuraportti 

  Teperi, Anna-Maria; Lindfors, Eila; Kurki, Anna-Leena; Somerkoski, Brita; Ratilainen, Henriikka; Tiikkaja, Maria; Uusitalo, Hanna; Lantto, Eero; Pajala, Riikka (Työterveyslaitos, 2018)
  Suomalaisia oppilaitoksia on yleisesti pidetty turvallisina työskentely-ympäristöinä, mutta viime vuosina niissä on tunnistettu runsaasti turvallisuushaasteita. Työterveyslaitoksen ja Turun yliopiston toteuttamassa ...
 • Ergonomia 

  Launis, Martti; Lehtelä, Jouni; Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 2018)
  Ympäristöämme on rakennettava ihmistä varten ja ihmistä ajatellen. Ergonomian avulla parannetaan ihmisten turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia ja samalla järjestelmien tehokasta ja häiriötöntä käyttämistä. Ihmisen ...
 • Työterveyshuollon laatukysely ja laatutasoluokitus 2017 

  Leino, Timo; Syynimaa, Susanna; Hirvonen, Maria
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
  Työterveysyksiköillä on ollut jo pitkään erilaisia laatujärjestelmiä, joita on myös auditoitu. Vuodesta 2014 lähtien on työterveyshuolloilta edellytetty kirjallista hyvän työterveyshuolto-käytännön mukaista laatujärjestelmää ...
 • Työn imu 

  Hakanen, Jari (Työterveyslaitos, 2018)
  Työn imu on löydettävissä jokaisella työpaikalla. Sen edistäminen ei vaadi ihmeitä eikä suotuisia taloussuhdanteita, vaan inhimillisyyttä ja halua parantaa arkisia toimintatapoja. Työn imu on uudenlainen työhyvinvoinnin ...
 • Työuupumuksesta työn imuun : työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla 

  Hakanen, Jari
  Työ ja ihminen : 27 (Työterveyslaitos, 2018)
  Onko työuupumus todella työperäistä, vai ovatko yksityiselämän kriisit ja persoonallisuustekijät keskeisempiä työuupumuksen kehittymisessä? Miten työuupumus kehittyy voimavarojen menettämisen kierteeksi? Kuinka työuran ...
 • SmartPro – Smart protective solutions for industrial safety and productivity in the cold 

  Jussila, Kirsi; Rissanen, Sirkka; Kaisto, Jenni; Tuhkanen, Pertti; Törmänen, Sampsa; Rintamäki, Hannu
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
  Year-round activity involves challenging climatic conditions for the industries in the North. Especially in the winter cold disturbs not only the machinery of industrial processes and vehicles, but is also very crucial ...
 • Opiskelijat mukaan : Vinkkejä oppilaitostapahtumien järjestämiseen 

  Airila, Auli; Ågren, Susanna; Mantila-Savolainen, Sari (Työterveyslaitos, 2018)
  Nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen onnistuu parhaiten siten, että nuoret ovat itse aktiivisia toimijoita. Ammatillinen oppilaitos on keskeinen arjen toimintaympäristö monelle nuorelle, ja se tarjoaa hyvät ...
 • Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi : Hyviä käytäntöjä, tietoa ja vaikutuksia 

  Airila, Auli; Aho, Outi; Nykänen, Mikko; Toivanen, Minna; Väänänen, Ari; Ågren, Susanna; Mantila-Savolainen, Sari (Työterveyslaitos, 2018)
  Nuorten sujuva kiinnittyminen koulutus- ja urapoluille on tärkeää. Toisen asteen opintojen aikana on hyvä rohkaista ja kannustaa nuoria voimavaroja lisääviin mielekkäisiin harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintoihin. ...
 • HeMoHes - Parantavat ja modulaariset terveydenhuollon tilat 

  Peltokorpi, Antti; Salonen, Heidi; Seppänen, Olli; Lillrank, Paul; Kyrö, Riikka; Lavikka, Rita; Alapieti, Tuomas; Malmström, Tomi; Silander, Katariina; Särkilahti, Anna; Ven, Robert; Siro, Kristian; Narko, Juhani; Luoma-Halkola, Juhani; Aalto, Leena; Lahtinen, Marjaana; Sirola, Pia; Ruohomäki, Virpi; Reijula, Kari (Aalto yliopisto, 2018)
  Terveyspalveluiden tarjonta muuttuu ammattilais- ja tuottajalähtöisestä kohti yksilöä tukevan ja parantavan ympäristön luomista lähelle asiakasta. Samalla monimutkaisia hoitoja keskitetään entistä suurempiin sairaalakeskuksiin. ...
 • Työ ja ihminen 4/2007 : Työturvallisuus ja tapaturmat 

  Grönqvist, Raoul; Työterveyslaitos
  Työ ja ihminen : 4/2017 (Työterveyslaitos, 2017)
  Työ ja ihminen-aikakauskirja on suomenkielinen, tieteellinen julkaisu työterveys- ja työsuojeluhenkilöstölle sekä tutkijoille.
 • Työ ja ihminen 3/2007 

  Työterveyslaitos
  Työ ja ihminen : 3/2017 (Työterveyslaitos, 2017)
  Työyhteisön rooli entistä tärkeämpi yksilöityvässä työelämässä (Irja Kandolin) Ammatillinen sitoutuminen ja perhekeskeisyys hoiva-alan työntekijöiden arjessa (Outi Wallin) Johtotehtävissä toimivien työn ja perheen ...
 • Työ ja ihminen Lisänumero 2/2017 : Monikulttuurisuus 

  Vartia, Maarit; Työterveyslaitos
  Työ ja ihminen (Työterveyslaitos, 2017)
  Työ ja ihminen-aikakauskirja on suomenkielinen, tieteellinen julkaisu työterveys- ja työsuojeluhenkilöstölle sekä tutkijoille.
 • Työ ja ihminen Lisänumero 1/2007 Mielenterveys 

  Virtanen, Marianna; Työterveyslaitos
  Työ ja ihminen (Työterveyslaitos, 2007)
  Aikakausilehti työterveyshuoltojen työelämäntutkijoiden käyttöön.
 • Sairauspoissaolojen kesto, uusiutuminen ja onnistunut työhön paluu : Kuntatyöntekijöiden seurantatutkimus 

  Kausto, Johanna; Kaila-Kangas, Leena; Leino-Arjas, Päivi; Oksanen, Tuula
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 05 / 2018)
 • Value of Safety (VALOSA) : Final report 

  Salminen, Simo; Kalakoski, Virpi; Zwetsloot, Gerard; Perttula, Pia; Starren, Annick; Ukkonen, Antti; Steijn, Wouter; Puro, Vuokko; Pahkin, Krista; Drupsteen, Linda; Räsänen, Tuula; Aaltonen, Markku; Berkers, Frank; Remes, Jouko (Finnish Institute of Occupational Health, 04 / 2018)
  Many companies describe safety as their top priority, but does that mean that safety is a value for them? Values are more stable and can be expected to have a more sustainable impact on safety than safety as “just a ...
 • Työttömien terveyspalvelujen sisällön ja rakenteen kehittäminen – TTP : parempaa työ- ja toimintakykyä (Party) -osahanke 2015-2018 

  Lappalainen, Kirsi; Hakulinen, Hanna; Hult, Marja; Mattila-Holappa, Pauliina; Räsänen, Kimmo; Tarvainen, Kimmo; Vuokko, Aki; Yli-Kaitala, Kirsi; Ylisassi, Hilkka
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 04 / 2018)
  Tässä raportissa kuvataan Työterveyslaitoksen osahankkeen TTP – Työttömien terveyspalvelujen sisällön ja rakenteen kehittäminen tuloksia. Hanke toimi osahankkeena Party – Parempaa työ- ja toimintakykyä hankekokonaisuudessa, ...
 • Hyvät tiedon johtamisen käytännöt työterveyshuolto-organisaatioissa 

  Mannermaa, Katri (Työterveyslaitos, 04 / 2018)
  Tässä työkirjassa esitetään tiedon jalostamisen prosessi työterveyshuolto-or- ganisaatioiden toiminnan kehittämiseksi. Uuden tiedon luomisen avulla työ- terveyshuolto-organisaatiot voivat luoda uusia palvelumalleja ...
 • Kognitiivisen ergonomian parantaminen hoitotyössä : Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämishanke 

  Kalakoski, Virpi; Käpykangas, Sari; Valtonen, Teppo; Selinheimo, Sanna; Koivisto, Tiina; Paajanen, Teemu; Louhimo, Riku (Työterveyslaitos, 04 / 2018)
  Hoitotyön luonne on muuttunut yhä enemmän aivotyöksi, jossa tiedolla työskentely ja työn kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn vaatimukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Hoitotyössä on paljon myös keskeytyksiä ja useita ...
 • Developing and implementing a human factors (HF) tool to improve safety management in the nuclear industry 

  Teperi, Anna-Maria; Puro, Vuokko; Tiikkaja, Maria; Ratilainen, Henriikka
  Tietoa työstä (Finnish Institute of Occupational Health, 04 / 2018)
  This research report describes the development and implementation of an HF tool and the outputs of this process during the research project HUMTOOL (Applying an HF tool to learn about and to analyse the human ...
 • Moni osaa! : työpaikkaosaaminen monikulttuurisilla työpaikoilla 

  Toivanen, Minna; Väänänen, Ari; Kurki, Anna-Leena; Bergbom, Barbara; Airila, Auli; Työterveyslaitos
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
  Maahanmuuttajan on usein vaikea edetä koulutustaan ja kykyjään vastaavaan työhön, minkä vuoksi osaamista jää hyödyntämättä suomalaisilla työpaikoilla. Toisaalta monien maahanmuuttajien osaaminen voi olla erilaista, kuin ...

Näytä lisää