Uusimmat viitteet

 • Työ ja ihminen 4/2007 : Työturvallisuus ja tapaturmat 

  Grönqvist, Raoul; Työterveyslaitos
  Työ ja ihminen : 4/2017 (Työterveyslaitos, 2017)
  Työ ja ihminen-aikakauskirja on suomenkielinen, tieteellinen julkaisu työterveys- ja työsuojeluhenkilöstölle sekä tutkijoille.
 • Työ ja ihminen 3/2007 

  Työterveyslaitos
  Työ ja ihminen : 3/2017 (Työterveyslaitos, 2017)
  Työyhteisön rooli entistä tärkeämpi yksilöityvässä työelämässä (Irja Kandolin) Ammatillinen sitoutuminen ja perhekeskeisyys hoiva-alan työntekijöiden arjessa (Outi Wallin) Johtotehtävissä toimivien työn ja perheen ...
 • Työ ja ihminen Lisänumero 2/2017 : Monikulttuurisuus 

  Vartia, Maarit; Työterveyslaitos
  Työ ja ihminen (Työterveyslaitos, 2017)
  Työ ja ihminen-aikakauskirja on suomenkielinen, tieteellinen julkaisu työterveys- ja työsuojeluhenkilöstölle sekä tutkijoille.
 • Työ ja ihminen Lisänumero 1/2007 Mielenterveys 

  Virtanen, Marianna; Työterveyslaitos
  Työ ja ihminen (Työterveyslaitos, 2007)
  Aikakausilehti työterveyshuoltojen työelämäntutkijoiden käyttöön.
 • Sairauspoissaolojen kesto, uusiutuminen ja onnistunut työhön paluu : Kuntatyöntekijöiden seurantatutkimus 

  Kausto, Johanna; Kaila-Kangas, Leena; Leino-Arjas, Päivi; Oksanen, Tuula
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 05 / 2018)
 • Value of Safety (VALOSA) : Final report 

  Salminen, Simo; Kalakoski, Virpi; Zwetsloot, Gerard; Perttula, Pia; Starren, Annick; Ukkonen, Antti; Steijn, Wouter; Puro, Vuokko; Pahkin, Krista; Drupsteen, Linda; Räsänen, Tuula; Aaltonen, Markku; Berkers, Frank; Remes, Jouko (Finnish Institute of Occupational Health, 04 / 2018)
  Many companies describe safety as their top priority, but does that mean that safety is a value for them? Values are more stable and can be expected to have a more sustainable impact on safety than safety as “just a ...
 • Työttömien terveyspalvelujen sisällön ja rakenteen kehittäminen – TTP : parempaa työ- ja toimintakykyä (Party) -osahanke 2015-2018 

  Lappalainen, Kirsi; Hakulinen, Hanna; Hult, Marja; Mattila-Holappa, Pauliina; Räsänen, Kimmo; Tarvainen, Kimmo; Vuokko, Aki; Yli-Kaitala, Kirsi; Ylisassi, Hilkka
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 04 / 2018)
  Tässä raportissa kuvataan Työterveyslaitoksen osahankkeen TTP – Työttömien terveyspalvelujen sisällön ja rakenteen kehittäminen tuloksia. Hanke toimi osahankkeena Party – Parempaa työ- ja toimintakykyä hankekokonaisuudessa, ...
 • Hyvät tiedon johtamisen käytännöt työterveyshuolto-organisaatioissa 

  Mannermaa, Katri (Työterveyslaitos, 04 / 2018)
  Tässä työkirjassa esitetään tiedon jalostamisen prosessi työterveyshuolto-or- ganisaatioiden toiminnan kehittämiseksi. Uuden tiedon luomisen avulla työ- terveyshuolto-organisaatiot voivat luoda uusia palvelumalleja ...
 • Kognitiivisen ergonomian parantaminen hoitotyössä : Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämishanke 

  Kalakoski, Virpi; Käpykangas, Sari; Valtonen, Teppo; Selinheimo, Sanna; Koivisto, Tiina; Paajanen, Teemu; Louhimo, Riku (Työterveyslaitos, 04 / 2018)
  Hoitotyön luonne on muuttunut yhä enemmän aivotyöksi, jossa tiedolla työskentely ja työn kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn vaatimukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Hoitotyössä on paljon myös keskeytyksiä ja useita ...
 • Developing and implementing a human factors (HF) tool to improve safety management in the nuclear industry 

  Teperi, Anna-Maria; Puro, Vuokko; Tiikkaja, Maria; Ratilainen, Henriikka
  Tietoa työstä (Finnish Institute of Occupational Health, 04 / 2018)
  This research report describes the development and implementation of an HF tool and the outputs of this process during the research project HUMTOOL (Applying an HF tool to learn about and to analyse the human ...
 • Moni osaa! : työpaikkaosaaminen monikulttuurisilla työpaikoilla 

  Toivanen, Minna; Väänänen, Ari; Kurki, Anna-Leena; Bergbom, Barbara; Airila, Auli; Työterveyslaitos
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
  Maahanmuuttajan on usein vaikea edetä koulutustaan ja kykyjään vastaavaan työhön, minkä vuoksi osaamista jää hyödyntämättä suomalaisilla työpaikoilla. Toisaalta monien maahanmuuttajien osaaminen voi olla erilaista, kuin ...
 • Työkykypassi-ohjelmisto : Opettajan opas 

  Nykänen, Mikko; Airila, Auli; Aho, Outi (Työterveyslaitos, 2018)
  Ammattiin opiskelun aikana on mahdollisuus vahvistaa opiskelijan työelämätaitoja ja työkykyä tukevia valmiuksia. Työkykypassi-ohjelmisto on väline työelämä- ja työkykytaitojen oppimiseen toisen asteen ammatillisessa ...
 • Työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn 

  Mattila-Holappa, Pauliina; Selinheimo, Sanna; Valtanen, Elisa; Vilén, Johanna; Sauni, Riitta; Vastamäki, Jaana (Työterveyslaitos, 2018)
  Mielenterveyden häiriöistä johtuvat työkyvyttömyysjaksot ovat työikäisillä yleisiä. Opas esittelee työn muokkauksen keinoja, joilla voidaan helpottaa työhön paluuta tai tukea liiallisesti kuormittunutta työntekijää. Sopivaksi ...
 • Balancing work and life : training for supervisors 

  Toppinen-Tanner, Salla; Laine, Marjukka; Olin, Nina; Törnroos, Kaisa; Viljanen, Olli (Finnish Institute of Occupational Health, 2018)
  The Balancing work and life - training for supervisors course is a nine-hour training programme that aims to improve supervisors’ ability and readiness to support employees in balancing their work and life at their workplace. ...
 • Asiantuntijatyön työajat : yhteydet työhön ja hyvinvointiin 

  Ropponen, Annina; Bergbom, Barbara; Härmä, Mikko; Sallinen, Mikael
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
  Digitalisaatio ja mobiiliteknologian kehitys ovat muuttaneet erityisesti asiantuntijoiden työtä. Asiantuntijat työskentelevät entistä joustavammin ja ovat tavoitettavissa laajemmin myös työajan ulkopuolella. Työaika ...
 • Työn ja muun elämän yhteensovittaminen -esimiesvalmennus 

  Toppinen-Tanner, Salla; Laine, Marjukka; Olin, Nina; Törnroos, Kaisa; Viljanen, Olli (Työterveyslaitos, 2018)
  Työn ja muun elämän yhteensovittaminen -esimiesvalmennus on yhdeksän tunnin valmennusohjelma, jonka tavoitteena on parantaa esimiesten osaamista ja valmiuksia tukea henkilöstön työn ja muun elämän yhteensovittamista omalla ...
 • Entrepreneur's occupational health care and occupational safety 

  Bergbom, Barbara; Palmgren, Helena; Airila, Auli; Rajala, Kristiina (Finnish Institute of Occupational Health, 2017)
  It is good for entrepreneurs to look after their own and their employee's health and occupational safety. Employers are required, by law, to see to their employees' occupational safety and to arrange for occupational health ...
 • Yrittäjän työterveyshuolto ja työturvallisuus 

  Bergbom, Barbara; Palmgren, Helena; Airila, Auli; Rajala, Kristiina (Työterveyslaitos, 2017)
  Mitä hyötyä työterveyshuollosta on yrittäjälle ja työntekijöille? Miten työturvallisuutta voi edistää? Mitä laki sanoo työterveyshuollosta ja työturvallisuudesta? Yrittäjän kannattaa pitää huolta omasta ja työntekijöidensä ...
 • Sairaaloiden toimintojen ja tilojen suunnittelu Lean–ajattelulla 

  Ruohomäki, Virpi; Reijula, Jori; Reijula, Emmi; Lahtinen, Marjaana; Aalto, Leena; Reijula, Kari (Työterveyslaitos, 2017)
  Ohje on suunnattu sairaaloiden, sairaanhoitopiirien ja soten johdolle toimintojen ja tilojen sekä henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseksi.
 • Hyvinvointia vuorotyöhön : Työntekijän opas vuorotyön hallintaan 

  Härmä, Mikko; Kandolin, Irja; Sallinen, Mikael; Laitinen, Jaana; Hakola, Tarja (Työterveyslaitos, 2017)
  Kun vuorotyön haittoja halutaan vähentää, keskeisiä keinoja ovat työvuorojen suunnittelu ja työn organisointi, työterveyshuollon järjestämä säännöllinen terveysseuranta, koulutus ja tiedottaminen. Tärkeitä ovat kuitenkin ...

Näytä lisää