Uusimmat viitteet

 • Muutosten lähteillä – siltoja uuteen työhön : Tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia 

  Käpykangas, Sari; Ansio, Heli; Houni, Pia; Lusa, Sirpa; Toivio, Pauliina; Uitti, Jukka
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Yhteiset työtilat ja monitilatoimistot ovat aikamme työkulttuurin trendi. Työtilat ovat muuttuneet avoimiksi kohtaamispaikoiksi. Yritysten yhteenmuuttoja perustellaan synergiaeduilla. Niitä ovat kustannushyödyt, verkostoitumisen ...
 • Työntekijäkohtaisen altistumisen arviointi ja vähentäminen nikkelityössä 

  Kiilunen, Mirja; Pavela, Markku
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Tutkimuksessa selvitettiin työntekijöiden altistumista nikkelin ja kuparin tuotantoketjussa 1980-luvulta alkaen Työterveyslaitoksen biomonitoroinnin rekisterin ja Boliden Harjavalta Oy:ssa ja Nornickel Harjavalta Oy:ssä ...
 • Aerosolihallinta työstökoneympäristössä - AerOff : AerOff-laitteistoon liittyvien tutkimusten ja mittausten yhteenveto 

  Säämänen, Arto; Kanerva, Tomi; Silonsaari, Tuija; Linnainmaa, Markku
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Projektissa tuotteistettiin valmiiksi keksintö, jonka tarkoituksena on puhdistaa metallintyöstön kierrätysilma entistä paremmin. Nykyisin ilma palautetaan työstökoneelta takaisin työtilaan usein pelkästään hiukkassuodattimien ...
 • Hengityksensuojainten toimivuus kylmässä 

  Mäkelä, Erja; Rissanen, Sirkka; Kähkönen, Heli; Mäkelä, Mauri; Törmänen, Sampsa; Kaisto, Jenni; Tuhkanen, Pertti; Jussila, Kirsi
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Kylmässä työskentely aiheuttaa ongelmia hengityksensuojainten käyttöön. Kylmä voi aiheuttaa hengityksensuojaimen huurtumista ja jäätymistä, kun hengityksen mukana tuleva kosteus tiivistyy hengityksensuojaimen tai suodattimen ...
 • Yrittäjänaisen kasvukirja 

  Taipale, Tiina; Janhonen, Minna; Kolehmainen, Sirkka-Liisa; Lindström, Sara; Vehkaperä, Ulla; Työterveyslaitos; Metropolia Ammattikorkeakoulu (Metropolia AmmattikorkeakouluTyöterveyslaitos, 2019)
  Hyvä yrittäjänainen! Tämä kirja on yrityksesi kasvun työkirja. Kirjan tavoite on tukea ja innostaa sinua kehittämään ja kasvattamaan yritystäsi. Kasvukirja auttaa jäsentämään ajatuksia ja kurottamaan kohti tavoitteita omat ...
 • Metsän maanmuokkaajien ja istuttajien mikrobialtistus työssään 

  Laitinen, Sirpa
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Metsänhoidon viimeisen vaiheen eli päätehakkuun jälkeen metsä täytyy uudistaa maanmuokkauksella ja puiden istutuksella metsälainsäädännön mukaisesti. Tehokkaassa metsätaloudessa tämä uudistusvelvoite halutaan toteuttaa ...
 • Työtoimintalähtöinen työpaikkaselvitys : Kirjallisuudessa kuvatut vaikutukset työpaikoilla 

  Seppänen, Soile; Ylisassi, Hilkka; Oksa, Panu; Mäkitalo, Jorma; Oksanen, Tuula; Ala-Mursula, Leena
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
  Työtoimintalähtöistä työpaikkaselvitystä on kehitetty tukemaan työhyvinvointia psykososiaalisen kuormituksen haasteissa, erityisesti muutostilanteissa. Tätä tutkimusta varten on koottu aiheesta julkaistu kirjallisuus. ...
 • Työterveyshuoltoon pätevöittävän moniammatillisen koulutuksen kehittäminen ja koulutuksen koetut vaikutukset 

  Horppu, Ritva; Perkiö-Mäkelä, Merja; Loikkanen, Päivi
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
  Arviointiraportissa kuvataan Työterveyslaitoksen järjestämää työterveyshuoltoon pätevöittävää moniammatillista koulutusta, koulutuksen kehittämistä ja koulutuksen koettuja vaikutuksia. Opiskelijat ja kouluttajat olivat ...
 • Työaikojen muutosten ja kehittämisinterventioiden vaikutukset työhyvinvointiin, työturvallisuuteen ja työhön osallistumiseen 

  Härmä, Mikko; Karhula, Kati; Ropponen, Annina; Koskinen, Aki; Turunen, Jarno; Ojajärvi, Anneli; Vanttola, Päivi; Puttonen, Sampsa; Hakola, Tarja; Oksanen, Tuula; Kivimäki, Mika
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tutkimustietoa työaikojen kuormittavuuden arvioimiseksi jaksotyössä. Selvitimme työaikojen piirteiden ja vuorosuunnitteluun liittyvien toimintamallien vaikutuksia työhyvinvointiin, ...
 • Riskiammatit, -alat ja -altisteet työperäisten sairauksien rekisterin perusteella : 10 vuoden aineiston analyysi 

  Koskela, Kirsi; Aalto-Korte, Kristiina; Pesonen, Maria; Suojalehto, Hille; Lindström, Irmeli; Airaksinen, Liisa; Suuronen, Katri; Lehtimäki, Johanna; Toivio, Pauliina
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  ”Riskiammatit, -alat ja -altisteet Työperäisten sairauksien rekisterin perusteella” -hankkeen tavoitteena oli löytää työikäisten (15-64 -vuotiaiden) merkittävimmät ajankohtaiset riskitoimialat, -ammatit ja -altisteet ...
 • Työ- ja toimintakyky kasvun tekijänä maakunnassa : Selvitysraportti 

  Hakulinen, Hanna; Kangas, Pauliina; Leino, Timo; Mäenpää-Moilanen, Eija; Nissinen, Satu; Oikarinen, Tom; Rauhamaa, Saija; Soini, Satu; Tarvainen, Kimmo; Österbacka, Owe
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Maakunta- ja sote-uudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne, palvelut ja rahoitus sekä siirretään kunnilta maakunnille uusia tehtäviä. Työikäisiä on suomalaisista 62 ...
 • Toimistotyöntekijöiden työhyvinvointi : Tauottamalla vähemmän istumista ja lisää yhteisöllisyyttä? 

  Punakallio, Anne; Halonen, Janne; Pehkonen, Irmeli; Turpeinen, Merja; Turunen, Jarno; Remes, Jouko; Lusa, Sirpa; Miranda, Helena
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Runsas yhtämittainen istuminen on riski terveydelle. Työympäristöön tarvitaan erilaisia keinoja vähentää istumista ja lisätä fyysistä aktiivisuutta. Nykyään myös työskennellään useissa eri työyhteisöissä, jotka eivät ...
 • Taidetoiminnan vaikutusten taloudellinen arviointi työyhteisöissä 

  Turunen, Jarno; Ansio, Heli; Houni, Pia (TyöterveyslaitosTaiteen edistämiskeskus, 2018)
  Taiteen hyödyntämisestä ja sen vaikutuksista perinteisten taideinstituutioiden ulkopuolella on alettu puhua enenevässä määrin. Vakavasti otettava tutkimus taiteen käytöstä ei-taiteellisten alojen organisaatioissa on ollut ...
 • Digitalisaatiolla työn uudelleenajatteluun : Millaista tutkimusta ja kehittämistä tarvitaan? 

  Alasaoini, Tuomo
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Digitaalitekniikan kehitys muuttaa työtä monin tavoin. Muutokset eivät tapahdu kuitenkaan deterministisesti, vaan erilaisten sosiaalisten, institutionaalisten ja kulttuuristen tekijöiden suodattamina. Raportti tarkastelee ...
 • Työntekijöiden terveys- ja turvallisuusriskit rakennusten kosteusvaurioselvityksissä 

  Lahtinen, Marjaana; Rautiala, Sirpa; Räsänen, Tuula; Lehtola, Marika; Jokela, Pirjo; Räsänen, Kimmo; Salmi, Kari; Leikas, Matti; Wallenius, Kaisa; Hirvonen, Maria; Pennanen, Sirpa; Ahonen, Viivi; Lappalainen, Sanna
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Työterveyslaitoksen tutkimushankkeen tavoitteena oli arvioida moniammatillisesti kosteusvauriorakennuksia tutkivan ammattiryhmän terveydellisiä vaaratekijöitä sekä niiden suuruutta ja merkitystä. Lisäksi laadittiin ...
 • Turvallisesti töihin työkykyä tukien - Tietoa työuran alkutaipaleelle 

  Nykänen, Mikko; Uusitalo, Hanna (Työterveyslaitos, 2018)
  Tämä opas on syntynyt Työterveys ja työturvallisuus osana nuorten työllistymistä -hankkeessa (Nuorten ttt -hanke). Hankkeen rahoittivat sosiaali- ja terveysministeriö ja Työterveyslaitos. Yhteistyökumppanina hankkeessa ...
 • Potilassiirrot : Taitava avustaja aktivoi ja auttaa 

  Tamminen-Peter, Leena; Wickström, Gustav (Työterveyslaitos, 2018)
  Hoito- ja hoivatyöhön liittyvät potilassiirrot vaativat hoitajalta fyysistä ponnistusta, joka helposti ylikuormittaa hoitajan tuki- ja liikuntaelimistöä. Tuki- ja liikuntaelimistön kuormittumista on kuitenkin mahdollista ...
 • Työterveyspalvelujen ostajan opas maatalousyrittäjälle 

  Heikkonen, Jalmari; Kinnunen, Birgitta; Kotilainen, Eljas; Mäittälä, Jukka (Työterveyslaitos, 2018)
  Oppaassa kerrotaan, mitä työterveyshuolto voi tarjota ja mitä siltä voi odottaa. Siinä kerrotaan yrittäjän ja työnantajan vastuista, työterveyshuollon ostamisesta, sisällöstä sekä kustannusten muodostumisesta ja korvauksista.
 • Vuorotyöntekijöiden unen ja vireyden tukeminen työterveyshuollossa 

  Järnefelt, Heli; Härmä, Mikko; Lapveteläinen, Nina; Leivategija, Terje; Martimo, Kari-Pekka; Paajanen, Teemu; Sallinen, Mikael; Velin, Riitta; Virkkala, Jussi; Hublin, Christer
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
  Johdanto: Unettomuus on yksi yleisimmistä työikäisten kokemista oireista ja häiriöistä. Jatkuessaan se altistaa psyykkisille ja somaattisille sairauksille sekä työkyvyn heikentymiselle. Unettomuus on yleisempää ...
 • Veneenrakentajat – liuotinaltistuksen hallinta työkyvyn tukena 

  Bäck, Beatrice; Furu, Heidi; Kaukiainen, Ari; Mikkola, Jouni; Mäkelä, Erja; Saalo, Anja; Surakka, Jouni; Säämänen, Arto; Toppila, Esko; Sainio, Markku
  Tietoa työstä (2018)
  Hanke tuotti moniammatillisesti tietoa ja keinoja, joilla estää liuotinaltistumiseen liittyvät terveyshaitat veneenrakennuksessa. Terveyshaittojen ehkäisy toteutuu työpaikalla olevilla keinoilla, mikä lähtee turvallisten ...

Näytä lisää