• Duchennen lihasdystrofiasta 

      Lähdetie, Jaana; Isohanni, Pirjo
      Sic! : 4 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2017)