Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea - Selaus tekijän mukaan "Maciulaitis, R"