Uusimmat viitteet

 • Itsehoitolääkeneuvonnan toteutuminen : Haamuasiakastutkimus apteekeissa. 

  Alastalo, Niina; Jyrkkä, Johanna; Vainio, Kirsti; Hämeen-Anttila, Katri
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 14/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2018)
  Turvallinen itselääkintä edellyttää, että lääkkeen käyttäjä saa oireeseensa ja itselleen yksilöllisesti sopivan itsehoitovalmisteen, tuntee sen käyttöohjeet ja tietää turvallisen itselääkintään sopivan ajanjakson. Apteekkien ...
 • Tisagenlekleuseeli (Kymriah) B-solulinjan akuutin lymfoblastisen leukemian hoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden nopea arviointi 

  Rannanheimo, Piia; Heiskanen, Jari; Kiviniemi, Vesa
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 15/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 11 / 2018)
  Tisagenlekleuseeli (Kymriah) on hoitomuoto, joka perustuu potilaan omien valkosolujen geneettiseen muokkaukseen. Potilaan T-soluja kerätään ja lähetetään geneettisesti muokattavaksi muualla sijaitsevaan keskukseen, minkä ...
 • Tisagenlekleuseeli (Kymriah) diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman hoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden nopea arviointi 

  Arola, Ilona; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa; Oravilahti, Tuomas
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 17/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 12 / 2018)
  Kymriah-hoito Kymriah (tisagenlekleuseeli) on tarkoitettu aikuisille potilaille uusiutuneen tai hoitoresistentin diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) hoitoon kahden tai useamman systeemistä hoitoa sisältäneen ...
 • Aksikabtageenisiloleuseeli (Yescarta) suurisoluisten B-solulymfoomien hoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden nopea arviointi 

  Oravilahti, Tuomas; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 16/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2018)
  Yescarta-hoito Yescarta (aksikabtageenisiloleuseeli) on tarkoitettu aikuisille potilaille uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman (DLBCL) ja primaarisen välikarsinan suurisoluisen ...
 • Suomen lääketilasto 2017 : Finnish statistics on medicines 2017, korjattu 2. painos 

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea; Kansaneläkelaitos
  Suomen lääketilasto : 2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FimeaKansaneläkelaitos, 11 / 2018)
 • Pertutsumabi varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän liitännäishoidossa : Uusien sairaalalääkkeiden arviointi 

  Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa; Oravilahti, Tuomas
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi : 13/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 10 / 2018)
  Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä Suomessa. Valtaosalla potilaista syöpä löydetään varhain, eikä diagnoosihetkellä todeta etäpesäkkeitä. Varhaisen vaiheen rintasyövällä tarkoitetaan ei-metastasoitunutta, primaarista, ...
 • Lääkebarometri 2017 : Aineistonkeruu ja tutkimusseloste 

  Silvennoinen, Elisa; Hämeen-Anttila, Katri; Jauhonen, Hanna-Mari; Jyrkkä, Johanna
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 12/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2018)
  Fimea toteutti syksyllä 2017 järjestyksessään toisen kyselytutkimusaineistoihin perustuvan Lääkebarometrin. Kyseessä on kyselytutkimus, jonka aineisto on kerätty sekä postikyselynä että verkkokyselynä. Tutkimuksen tavoitteena ...
 • Obinututsumabi follikulaarisen lymfooman ensilinjan hoidossa 

  Härkönen, Ulla; Heiskanen, Jari; Hyvärinen, Antti; Oravilahti, Tuomas
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 11/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 07 / 2018)
  Follikulaarinen lymfooma on hitaasti etenevä imusolmukesyöpä; potilaiden keskimääräinen elossaoloaika on 15–20 vuotta. Obinututsumabi on toisen sukupolven (tyypin II) CD20-vasta-aine, jota voidaan käyttää muun muassa aiemmin ...
 • Itsehoitolääkkeiden jakelukanavat Euroopassa – kirjallisuuskatsaus 

  Reinikainen, Leena; Pudas, Lauri; Timonen, Johanna; Happonen, Pertti; Hämeen-Anttila, Katri
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 10/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2018)
  Euroopan maista noin puolessa itsehoitolääkkeitä voidaan edelleen myydä ainoastaan apteekeissa, vaikka viime vuosikymmenten aikana useissa maissa on purettu itsehoitolääkkeiden hinnoitteluun ja myyntikanaviin liittyvää ...
 • Benralitsumabi vaikean eosinofiilisen astman hoidossa 

  Heiskanen, Jari; Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa; Oravilahti, Tuomas
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 9/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 05 / 2018)
  Benralitsumabi on biologinen astmalääke, IL-5R-vasta-aine, joka on tarkoitettu lisälääkkeeksi vaikean eosinofiilisen astman hoitoon aikuispotilaille. Benralitsumabin hoidolliset vaikutukset kolmessa satunnaistetussa faasin ...
 • Lääkebarometri 2015 : Kyselytutkimusten aineistonkeruu ja tutkimusseloste : 2. korjattu painos 

  Järvisilta, Kiira; Niemelä, Mikko; Aaltonen, Katri; Merikoski, Merja; Hämeen-Anttila, Katri; Enlund, Hannes
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 05 / 2018)
  Fimea toteutti syyskuussa 2015 kyselytutkimusaineistoihin perustuvan Lääkebarometrin. Kyseessä on kyselytutkimus, jonka aineisto on kerätty sekä postikyselynä että verkkopaneelina. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ...
 • Lääkkeiden luokitus (ATC) ja määritellyt vuorokausiannokset (DDD) : 2018 

  Voipio, Tinna (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2018)
 • Lääkebarometri 2017 : Kumppanuuden edellytykset lääkehoidossa 

  Jauhonen, Hanna-Mari; Merikoski, Merja; Jyrkkä, Johanna; Hämeen-Anttila, Katri
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 7/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 2018)
  Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano -ohjelmassa kannustetaan kumppanuuteen potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018). Järkevän lääkehoidon toteutumisen kannalta ...
 • Sebelipaasi alfa lysosomaalisen happaman lipaasin puutoksen hoidossa 

  Härkönen, Ulla; Hyvärinen, Antti; Kiviniemi, Vesa; Rannanheimo, Piia
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 6/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 02 / 2018)
  Lysosomaalisen happaman lipaasin puutos on LIPA-geenin mutaatiosta johtuva rasva-aineenvaihdunnan häiriö. Tästä harvinaissairaudesta tunnetaan kaksi erilaista muotoa: yleensä jo ensimmäisten elinviikkojen aikana ilmenevä ...
 • Apteekkien tilinpäätösanalyysi vuosilta 2013-2016 

  Reinikainen, Leena; Hyvärinen, Antti; Happonen, Pertti
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 5/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2018)
  Tausta Fimean lakisääteisiin apteekkien valvonta- ja kehittämistehtäviin kuuluu lääkkeiden maanlaajuisen saatavuuden ja apteekkiverkoston kattavuuden varmistaminen. Fimea laatii vuosittain apteekkien tilinpäätösanalyysin, ...
 • Atetsolitsumabi, nivolumabi ja pembrolitsumabi uroteelikarsinooman hoidossa 

  Rannanheimo, Piia; Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 4/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2018)
  Kolmelle PD-1/PD-L1-estäjälle, atetsolitsumabille, nivolumabille ja pembrolitsumabille on myönnetty käyttöaihe paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman hoitoon vuonna 2017. Fimea on julkaissut erillisen ...
 • Pembrolitsumabi uroteelikarsinooman hoidossa. 2. korjattu painos. 

  Rannanheimo, Piia; Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 3/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2018)
  Pembrolitsumabi on PD-1-estäjien ryhmään kuuluva syöpälääke. Sitä voidaan käyttää muiden käyttöaiheiden ohella paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman hoitoon aikuisille, jotka ovat aiemmin saaneet ...
 • Atetsolitsumabi uroteelikarsinooman hoidossa 

  Rannanheimo, Piia; Hyvärinen, Antti; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 2/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2018)
  Atetsolitsumabi on PD-L1-estäjien ryhmään kuuluva syöpälääke. Sitä voidaan käyttää paikallisesti edenneen tai etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman hoitoon aikuisille, jotka ovat aiemmin saaneet platinapohjaista solunsalpaajahoitoa ...
 • Nivolumabi uroteelikarsinooman hoidossa 

  Hyvärinen, Antti; Rannanheimo, Piia; Härkönen, Ulla; Kiviniemi, Vesa
  Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja : 1/2018 (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, 01 / 2018)
  Nivolumabi on PD-1-estäjien ryhmään kuuluva syöpälääke. Sitä voidaan käyttää muiden käyttöaiheiden ohella paikallisesti edenneen leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen uroteelikarsinooman hoidossa silloin, kun ...
 • Iäkkäiden Lääkehoidon Moniammatillinen Arviointi (ILMA) : Vaikutukset kotihoidon asiakkaiden lääkitykseen, toimintakykyyn ja elämänlaatuun sekä terveys- ja hoivapalveluiden käyttöön 

  Merikoski, Merja; Jyrkkä, Johanna; Auvinen, Kati; Enlund, Hannes; Kumpusalo-Vauhkonen, Anne; Liukkonen, Timo; Lämsä, Elina; Lönnroos, Eija; Mäntylä, Antti; Räisänen, Johanna; Mäntyselkä, Pekka
  Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita : 34/2017 (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2017)
  Järkevän lääkehoidon toteutumista edistäviä toimintatapoja tulisi kehittää ja ottaa käyttöön suomalaisessa terveydenhuollossa. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, mitä vaikutuksia moniammatil-lisella lääkehoidon arvioinnilla ...

Näytä lisää