Uusimmat viitteet

 • IAEA-SSDL bilateral comparisons for diagnostic level air kerma measurement standards 

  Csete, István; Toroi, Paula; Steuer, Andreas; Hourdakis, Costas; Gabris, Frantisek; Jozela, Sibusiso; Kosunen, Antti; Cardoso, Joao; Sochor, Vladimir; Persson, Linda; Glavič Cindro, Denis; Arib, Mehenna; Smekhov, Mark
  Physica Medica : 47 (2018)
  IAEA järjesti kahdenvälisen mittausvertailun diagnostiikan mittausstandardeilla. Vertailuun osallistui 11 sekundääristandardilaboratoriota mukaan lukien STUKin dosimetrialaboratorio. Vertailun tarkoituksena oli myös testata ...
 • Chapter 11 : Technical Synergies Between Safeguards and Security 

  Martikka, Elina; Hack, Tapani; Hämäläinen, Marko; Honkamaa, Tapani; Karhu, Paula; Moring, Mikael; Okko, Olli; Peräjärvi, Kari; Maiani, Luciano; Plastino, Wolfango; Abousahl, Said
  Springer Proceedings in Physics : 206 (Springer, 25.04.2018)
  The objective of the state regulatory authority is to ensure that the use of nuclear energy is implemented in compliance with nuclear safety, security and safeguards. While nuclear safety measures aim to ensure the safety ...
 • Ydinenergian käytön turvallisuusvalvonta : Vuosiraportti 2017 

  Kainulainen, Erja
  STUK-B : 223 (Säteilyturvakeskus, 30.04.2018)
  Johdanto Tämä raportti on ydinenergia-asetuksen 121 §:n edellyttämä kerran vuodessa annettava Säteilyturvakeskuksen (STUK) selvitys työ- ja elinkeinoministeriölle ydinenergiaalan valvontatoiminnasta. Raportti toimitetaan ...
 • Bioenergian tuotannossa syntyvän tuhkan radioaktiivisuus 

  Kämäräinen, Meerit; Kallio, Antti; Turunen, Jani (Säteilyturvakeskus, 19.04.2018)
  Bioenergian tuotannossa syntyvän tuhkan radioaktiivisuuspitoisuuksia mitattiin 11 voimalaitokselta kerätyistä lento-, pohja- ja arinatuhkista. Tutkimuksessa tarkasteltiin sekä Tšernobylin ydinonnettomuudesta peräisin olevan ...
 • BALTRAD Advanced Weather Radar Networking 

  Michelson, D; Henja, A; Ernes, S; Haase, G; Koistinen, J; Ośródka, V; Peltonen, T; Szewczykowski, M; Szturc, J
  Journal of Open Research Software : 6(1) (Journal of Open Research Software, 2018)
  Säteilyturvakeskus mukana kehittämässä avoimen lähdekoodin säätutkaohjelmistoja Säteilyturvakeskuksessa (STUK) kehitettiin BALTRAD-WMS-säätutka-aineiston visualisointiohjelmisto. Ohjelmisto mahdollistaa muun muassa ...
 • Behaviour of metals during bioheap leaching at the Talvivaara mine, Finland 

  Tuovinen, Hanna; Pelkonen, Mila; Lempinen, Janne; Pohjolainen, Esa; Read, David; Solatie, Dina; Lehto, Jukka
  Geosciences : 8 (2018)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin nikkelin, sinkin, kuparin, koboltin, lyijyn, kromin, kadmiumin, uraanin ja toriumin käyttäytymistä Talvivaaran kaivosprosessissa. Tutkimusten perusteella uraani liukenee helposti tuotantoliuokseen, ...
 • Measurement and properties of the dose-area product ratio in external small-beam radiotherapy 

  Niemelä, Jarkko; Partanen, Mari; Ojala, Jarkko; Sipilä, Petri; Björkqvist, Mikko; Kapanen, Mika; Keyriläinen, Jari (2017)
 • Feasibility of setting up generic alert levels for maximum skin dose in fluoroscopically guided procedures 

  Järvinen, Hannu; Farah, Jad; Siiskonen, Teemu; Ciraj-Bjelac, Olivera; Dabin, Jérémie; Carinou, Eleftheria; Domienik-Andrzejewska, Joanna; Kluszczynski, Dariusz; Kneževićh, Željka; Kopec, Renata; Majer, Marija; Malchair, Francoise; Negri, Anna; Pankowski, Piotr; Sarmento, Sandra; Trianni, Annalisa (2018)
  Toimenpideradiologiassa ja kardiologiassa joissakin toimenpiteissä läpivalaisuajat ovat pitkiä ja toimenpiteen luonteesta riippuen säteilyä kohdistetaan potilaaseen eri määriä eri suunnista. Potilaan ihon saama paikallinen ...
 • Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat : Kolmannesvuosiraportti 3/2017 

  Julin, Sari (toim.)
  STUK-B : 221 (Säteilyturvakeskus, 02 / 2018)
  Vuoden 2017 syys‐joulukuun aikana ei ollut tilanteita, jotka olisivat vaarantaneet väestön tai ympäristön säteilyturvallisuutta ja antaneet aihetta ryhtyä suojelutoimenpiteisiin Suomessa. Säteilytilanne oli Suomessa ...
 • Sustainability and integration of radioecology—position paper 

  Muikku, M.; Beresford, N.A.; Garnier-Laplace, J.; Real, A.; Sirkka, L.; Thorne, M.; Vandenhove, H.; Willrodt, C. (IOP Publishing Ltd, 2018)
  Radioekologisen tutkimuksen integraatio ja jatkuvuus Euroopassa – COMET –projektin vaikutukset. Kahdessa tuoreessa ...
 • COMET strongly supported the development and implementation of medium-term topical research roadmaps consistent with the ALLIANCE Strategic Research Agenda 

  Garnier-Laplace, J.; Vandenhove, H.; Beresford, N.A.; Muikku, M.; Real, A. (IOP Publishing Ltd, 2018)
  Radioekologisen tutkimuksen integraatio ja jatkuvuus Euroopassa – COMET –projektin vaikutukset. Kahdessa ...
 • Passive Neutron Albedo Reactivity in the Finnish encapsulation context 

  Tobin, Stephen J; Peura, Pauli; Honkamaa, Tapani; Dendooven, Peter; Moring, Mikael; Bélanger-Champagne, Camille (Säteilyturvakeskus, 03.01.2018)
  1 Introduction The purpose of this report is to document the Monte Carlo simulation and analytic results for the implementation of the Passive Neutron Albedo Reactivity (PNAR) nondestructive assay (NDA) technique in the ...
 • Usability of Olkiluoto Monitoring Programme for implementing nuclear safeguards 

  Pentti, Elias; Heikkinen, Eero
  STUK-TR : 28 (Säteilyturvakeskus, 08.12.2017)
  Summary In relation to the construction of a disposal facility for spent nuclear fuel in Olkiluoto, Posiva Oy runs a multidisciplinary monitoring programme targeted at studying the environmental impact of the project, ...
 • Release Constraint Limits 2016 : Results from probabilistic analysis 

  Klos, Richard
  STUK-TR : 27 (Säteilyturvakeskus, 21.11.2017)
  Abstract During 2016 a review has been undertaken of the Release Constraint Limits (RCLs) currently used in Finnish nuclear regulations to assess potential risks to human health of releases to the biosphere of radionuclides ...
 • COMET PROJECT FINAL REPORT - Advancement in science, integration and sustainability of European Radioecology 

  Vandenhove, H; Muikku, M.; Vives i Battle, J.; Søvik, Å.; Lecomte-Pradines, C.; Horemans, N.; Beresford, N.; Barnett, C.; Salbu, B.; Duffa, C.; Spurgeon, D.; Thørring, C.; García-Tenorio, R.; Masque, P.; Michalik, B.; Skipperud, L.; Steiner, M.; Bradshaw, C.; Sirkka, L.; Real, A.; Garnier-Laplace, J. (12.07.2017)
  The EC FP7 COMET (Coordination and iMplementation of a pan-European instrument for radioecology) was funded to strengthen the pan-European research initiative on the impact of radiation on man and the environment ...
 • An international prospective cohort study of mobile phone users and health (COSMOS): factors affecting validity of self-reported mobile phone use 

  Toledano, MB; Auvinen, A; Tettamanti, G; Cao, Y; Feychting, M; Ahlbom, A; Fremling, K; Heinävaara, S; Kojo, K; Knowles, G; Smith, RB; Schüz, J; Johansen, C; Poulsen, AH; Deltour, I; Vermeulen, R; Kromhout, H; Elliott, P; Hillert, L (20.09.2017)
  Useimpien matkapuhelinten terveysvaikutuksia käsitelleiden tutkimusten keskeisenä puutteena on ollut huomattava epävarmuus matkapuhelimen käyttöä koskevien arvioiden luotettavuudesta. Laaja eurooppalainen kohorttitutkimus ...
 • Työpaikan sisäilman radonkartoitus Suomen kouluissa : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma 

  Kojo, Katja; Rantala, Anniriikka; Kurttio, Päivi; Perälä, Marjo (Säteilyturvakeskus, 11 / 2017)
  Radonpitoisuuden kuntakohtaisten keskiarvojen perusteella sisäilman radontilanne kouluissa on yleisesti ottaen melko hyvä. Keskimääräinen sisäilman radonpitoisuus kouluissa oli 87 Bq/m3 ja mediaani, eli keskiluku, 45 Bq/m3. ...
 • Väestön cesiummäärät ja sisäisen säteilyn aiheuttamat annokset - Pohjois-Lapin poronhoitajat 

  Muikku, Maarit; Torvela, Tiina (Säteilyturvakeskus, 2017)
  Pohjois-Suomen poronhoitajien keskimääräinen 137Cs-aktiivisuus oli 500 bequereliä (Bq) henkilöä kohden. Se oli laskenut noin puoleen edellisten, vuonna 2011 tehtyjen mittausten keskiarvosta. Eri henkilöissä aktiivisuus ...
 • Varautuminen säteilytilanteisiin ja poikkeavat tapahtumat : Kolmannesvuosiraportti 2/2017 

  Julin, Sari (toim.)
  STUK-B : 220 (Säteilyturvakeskus, 10 / 2017)
  Vuoden 2017 touko‐elokuun aikana ei ollut tilanteita, jotka olisivat vaarantaneet väestön tai ympäristön säteilyturvallisuutta ja antaneet aihetta ryhtyä suojelutoimenpiteisiin Suomessa. Säteilytilanne oli Suomessa ...
 • Suomessa tuotetun lihan ja kananmunien radioaktiivisuus 

  Kämäräinen, Meerit; Turtiainen, Tuukka; Vaaramaa, Kaisa (Säteilyturvakeskus, 2017)
  Suomessa lihansyönnistä saatava vuosittainen säteilyannos on hyvin pieni, keskimäärin 6,3 mikrosievertiä (μSv) per henkilö. Tämä on 0,2 % suomalaisen saamasta keskimääräisestä vuotuisesta 3,2 millisievertin (mSv = 1000 ...

Näytä lisää