Eläketurvakeskus - Selaus nimekkeen mukaan

  • Arbetspension 1:2015 

   (Eläketurvakeskus, 15.06.2015)
   Många vill införa ett pensionstak i Finland, men skulle det verkligen göra systemet mer rättvist? Nej, säger professor Joakim Palme vid Uppsala universitet i en intervju i Arbetspension. Pensionsreformen framskrider, ...
  • Arbetspension 1:2016 

   (Eläketurvakeskus, 13.06.2016)
   Vem kan teckna arbetspensionsförsäkringen? I årets första nummer av Arbetspension förklarar pensionsjuristen Maijaliisa Takanen hur lagen tolkas i fråga om faktureringsföretag, ett nytt fenomen på arbetsmarknaden. Enligt ...
  • Arbetspension 1:2017 

   (Eläketurvakeskus, 12.06.2017)
  • Arbetspension 1:2018 

   (Eläketurvakeskus, 11.06.2018)
   Skattefinansierade vårdtjänster utgör inkomstöverföringar till pensionstagare. I juninumret av Arbetspension diskuteras frågan om vem som anlitar mest tjänster, vilken andel användarna betalar själva som klientavgifter och ...
  • Arbetspension 1:2019 

   (Eläketurvakeskus, 10.06.2019)
   Tidskriften Arbetspension ger bakgrundsinformation om mätningen av pensionärernas ekonomiska välfärd inom EU. Rudi Van Dam, en av Europas mest ansedda experter på sociala indikatorer, ska tala på en internationell konferens ...
  • Arbetspension 1:2020 

   (Pensionsskyddscentralen, 08.06.2020)
  • Arbetspension 2:2004 

   (Eläketurvakeskus, 31.12.2004)
  • Arbetspension 2:2005 

   (Eläketurvakeskus, 30.12.2005)
  • Arbetspension 2:2007 

   (Eläketurvakeskus, 28.12.2007)
  • Arbetspension 2:2008 

   (Eläketurvakeskus, 12.12.2008)
  • Arbetspension 2:2009 

   (Eläketurvakeskus, 18.12.2009)
  • Arbetspension 2:2010 

   (Eläketurvakeskus, 14.12.2010)
  • Arbetspension 2:2011 

   (Eläketurvakeskus, 15.12.2011)
   Det går inte att skjuta upp besluten, säger social- och hälsovårdsminister Paula Risikko i Arbetspension 2/2011. Hon väntar sig att pensionsförhandlingsgruppen så snart som möjligt lägger fram alternativa modeller. Handläggningen ...
  • Arbetspension 2:2012 

   (Eläketurvakeskus, 10.12.2012)
   Idag är det möjligt att själv välja pensionsålder mellan 63 och 68. Rätt många går ändå redan vid 63. En som har valt annorlunda är Kalevi Järvinen, 65. Efter årtionden som rörmontör arbetar han nu som anbudsräknare inom ...
  • Arbetspension 2:2013 

   (Eläketurvakeskus, 05.12.2013)
   Kan en sakkunnig som deltar i den pensionspolitiska beredningen hålla sig opartisk? Den frågan besvaras av professor Hannu Uusitalo i en personintervju i Arbetspension (2:2013) Överdirektör Jukka Pekkarinen verkställande ...
  • Arbetspension 2:2014 

   (Eläketurvakeskus, 05.12.2014)
   Ett klart budskap till ungdomarna: arbetspensionssystemet reformeras i synnerhet med tanke på dem. En jämn pensionstillväxt under hela yrkesbanan ger de jämlikaste pensionerna, understryker utvecklingschef Marjukka Hietaniemi ...
  • Arbetspension 2:2015 

   (Eläketurvakeskus, 07.12.2015)
   Regeringens försök med basinkomst behöver förberedas omsorgsfullt. Utredningsarbetet leds av forsk-ningsdirektör, professor Olli Kangas vid FPA. Han poängterar att politik och vetenskap ska hållas isär. I Storbritannien ...
  • Arbetspension 2:2016 

   (Eläketurvakeskus, 05.12.2017)
   Inom arbetspensionssystemet behandlas alla lika oberoende av medborgarskap eller etniskt ursprung. Arbetspensionsförsäkringen är omfattande och obligatorisk och gör ingen skillnad mellan människor av olika härkomst. ...
  • Arbetspension 2:2017 

   (Eläketurvakeskus, 04.12.2017)
   I berättelsen om pensionen ska människan ha huvudrollen, konstaterades det på det årliga branschseminariet Arbetspensionsdagen. I det nyaste numret av tidskriften Arbetspension sammanfattas det som sades om berättelsens kraft.
  • Arbetspension 2:2018 

   (Eläketurvakeskus, 03.12.2018)