Eläketurvakeskuksen julkaisuarkistoon tallennetaan kaikki Eläketurvakeskuksen tuottamat julkaisut. Eläketurvakeskus julkaisee:

Tutkimuksia
Raportteja
Tilastojulkaisuja
Muita julkaisuja
Käsikirjoja
Työeläke- ja Arbetspension -lehteä
Esitteitä.

Collections in this community

Recent Submissions

 • Työttömyysturvan aktiivimallin vaikutus työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen 

  Laaksonen, Mikko; Rantala, Juha; Salonen, Janne (Työ- ja elinkeinoministeriö, 12.12.2019)
  Työkyvyttämyyseläkkeelle siirtyminen lisääntyi vuosien 2017 ja 2018 välillä selvästi. Vuoden 2018 alusta tuli voimaan työttömyysturvan aktiivimalli, joka leikkaa työttömän päivärahaa, jos työtön ei täytä tiettyjä ...
 • Arbetspension 2:2019 

  Unknown author (Eläketurvakeskus, 12.12.2019)
  Satu Huber, ordförande för arbetspensionsförsäkrarnas intresseorganisation Tela förhåller sig kritiskt till att arbetspensionssektorn koncentreras. I Arbetspension 2:2019 talar hon om fördelarna med decentraliseringen. Under ...
 • Suomen työeläkevakuutetut 

  Unknown author
  Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2019Eläketurvakeskuksen tilastoja 13/2019 (Eläketurvakeskus, 04.12.2019)
  Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 17–68-vuotiaista henkilöistä. Tiedot esitetään jaoteltuina yksityiseen ja julkiseen sektoriin sekä työeläkelakeihin.
 • Workforce composition and the risk of labor market exit among older workers in Finnish companies 

  Riekhoff, Aart-Jan; Järnefelt, Noora; Laaksonen, Mikko
  Work, Aging and Retirement (Oxford University Press, 01.12.2019)
  This article investigates how a firm’s workforce characteristics affect an individual’s timing of exit from the labor market. It analyzes the relations between the age, skill, and wage structures of companies and the risk ...
 • Työeläke 5:2019 

  Unknown author (Eläketurvakeskus, 02.12.2019)
  Työelävakuuttajien etujärjestön Telan puheenjohtaja Satu Huber suhtautuu kriittisesti työeläkealan keskittymiseen yhä harvempien käsiin. Työeläke-lehdessä 5:2019 Huber puolustaa hajautuksen etuja. Tällä hallituskaudella ...
 • Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki 

  Rantala, Juha (Työ- ja elinkeinoministeriö, 26.03.2019)
  Tämän katsauksen tavoitteena on antaa ajankohtainen kuva työttömyysputken vaikutuksesta ikääntyvien työttömyyteen ja työllisyyteen. Aluksi esitellään työttömyysputken rakenne. Erityistä huomiota kiinnitetään putken ...
 • Skenaariolaskelmia muuttoliikkeen vaikutuksista eläkejärjestelmän kestävyyteen 

  Nopola, Tuija
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 09/2019 (Eläketurvakeskus, 26.11.2019)
  Raportissa tarkastellaan maahan- ja maastamuuton vaikutuksia väestörakenteeseen, työllisyyteen sekä eläkemenoon ja eläkemaksuun pitkällä aikavälillä skenaariolaskelmien avulla. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa.
 • Mikä lisää ja mikä vähentää luottamusta eläketurvaan? 

  Liukko, Jyri
  Yhteiskuntapolitikka : 3 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 10.06.2016)
 • Perhevapaat työurariskinä? : Trajektorianalyysi nuorten aikuisten työurapoluista 

  Kuitto, Kati; Salonen, Janne; Helmdag, Jan
  Yhteiskuntapolitiikka : 2 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 12.04.2019)
 • Using trajectory analysis to test and illustrate microsimulation outcomes 

  Salonen, Janne; Tikanmäki, Heikki; Nummi, Tapio
  International Journal of Microsimulation : 2 (International Microsimulation Association, 2019)
  We propose a new data-driven way of testing and visualizing dynamic microsimulation outcome data. The proposed statistical methodology is based on trajectory analysis (Nagin, 1999), which can be used to identify several ...
 • Naisten ja miesten eläke-erot. Katsaus tutkimukseen ja tilastoihin 

  Kuivalainen, Susan; Järnefelt, Noora; Kuitto, Kati; Ritola, Suvi
  Raportteja ja muistioita : 2019:66 (sosiaali- ja terveysministeriö, 12.11.2019)
  Raportissa kootaan Suomessa vuodesta 2000 ilmestynyttä sukupuolten eläke-eroa käsittelevää tutkimusta ja tilastoja. Tavoitteena on tuottaa ajantasainen tietopohja julkiselle keskustelulle ja päätöksenteolle. Naisten eläkkeet ...
 • Statistical yearbook of pensioners in Finland 2018 

  Unknown author
  Official Statistics of Finland: Social protection 2019Statistics from the Finnish Centre for Pensions 12/2019 (Finnish Centre for Pensions, 13.11.2019)
  The publication contains information on all pension recipients and new retirees within the earnings-related and the national pension schemes, as well as of the pension expenditure.The Statistical Yearbook of Pensioners in ...
 • Pension Indicators 2019 

  Unknown author
  Finnish Centre for Pensions, Reports : 08/2019 (Finnish Centre for Pensions, 31.10.2019)
  This review has compiled the key indicators used in assessing pension policy. It offers a concise and comprehensible overview of the realised development of the length of working lives, pension levels and the estimated ...
 • Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2018 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 11/2019 (Elälketurvakeskus, 30.10.2019)
  Raportissa seurataan vanhuuseläkkeen alaikärajan muutosta ja sen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen ja työnteon lopettamiseen. Tarkastelussa keskitytään 1950-luvulla syntyneisiin, joista vanhimmat ovat jo saavuttaneet ...
 • Statistik över pensionstagarna i Finland 2018 

  Unknown author
  Finlands officiella statistik: Socialskydd 2019Statistik från Pensionsskyddscentralen 10/2019 (Pensionsskyddscentralen, 25.10.2019)
  Publikationen innehåller uppgifter om alla som får pension från arbets- och folkpensionssystemet, de ny pensionerade och pensionsutgiften. Statistiken har getts ut från och med år 1981 och den produceras i samarbete med ...
 • Statutory pensions in Finland: long-term projections 2019 

  Tikanmäki, Heikki; Lappo, Sampo; Merilä, Ville; Nopola, Tuija; Reipas, Kaarlo; Sankala, Mikko
  Finnish Centre for Pensions, Reports : 07/2019 (Finnish Centre for Pensions, 25.10.2019)
  The report presents the Finnish Centre for Pensions’ long-term projections regarding the development of statutory pensions from 2019 to 2085. The main focus of the report is on projections of earnings-related pensions. The ...
 • Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2018 

  Unknown author
  Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2019Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2019 (Eläketurvakeskus, 10.10.2019)
  Julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1981 lähtien ja se tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.
 • Työeläke 4:2019 

  Unknown author (Eläketurvakeskus, 30.09.2019)
  Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto esittäytyy Työeläke-lehdessä 4:2019. Sosiaalipolitiikan tuntijana Kautto haluaa lisätä ihmisten tietämystä eläketurvasta. Keinoiksi hän nostaa nykyistä vaikuttavamman ...
 • Eläkehyvityksiä pienten lasten vanhemmille : kansainvälisiä esimerkkejä 

  Väänänen, Niko
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 06/2019 (Eläketurvakeskus, 25.09.2019)
  Katsauksessa vertaillaan pienten lasten vanhemmille myönnettyjä eläkehyvityksiä kuuden eri maan työeläkejärjestelmässä. Julkaisussa käydään läpi perusteluita, miksi pienten lasten vanhemmille annetaan hyvityksiä, kuvaillaan ...
 • Työeläkeindikaattorit 2019 

  Unknown author
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 5/2019 (Eläketurvakeskus, 12.09.2019)
  Raportti kokoaa yhteen eläkepolitiikan arvioinnin kannalta tärkeimmät indikaattorit. Se antaa tiiviin ja havainnollisen kuvan työurien pituuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen toteutuneesta kehityksestä ja tulevan ...

View more