Eläketurvakeskuksen julkaisuarkistoon tallennetaan kaikki Eläketurvakeskuksen tuottamat julkaisut. Eläketurvakeskus julkaisee:

Tutkimuksia
Raportteja
Tilastojulkaisuja
Muita julkaisuja
Käsikirjoja
Työeläke- ja Arbetspension -lehteä
Esitteitä.

Samlingar i detta arkiv

Granska registreringar

 • Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2018 


  Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2019Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2019 (Eläketurvakeskus, 10.10.2019)
  Julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1981 lähtien ja se tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.
 • Työeläke 4:2019 

  (Eläketurvakeskus, 30.09.2019)
  Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto esittäytyy Työeläke-lehdessä 4:2019. Sosiaalipolitiikan tuntijana Kautto haluaa lisätä ihmisten tietämystä eläketurvasta. Keinoiksi hän nostaa nykyistä vaikuttavamman ...
 • Eläkehyvityksiä pienten lasten vanhemmille : kansainvälisiä esimerkkejä 

  Väänänen, Niko
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 06/2019 (Eläketurvakeskus, 25.09.2019)
  Katsauksessa vertaillaan pienten lasten vanhemmille myönnettyjä eläkehyvityksiä kuuden eri maan työeläkejärjestelmässä. Julkaisussa käydään läpi perusteluita, miksi pienten lasten vanhemmille annetaan hyvityksiä, kuvaillaan ...
 • Työeläkeindikaattorit 2019 


  Eläketurvakeskuksen raportteja : 5/2019 (Eläketurvakeskus, 12.09.2019)
  Raportti kokoaa yhteen eläkepolitiikan arvioinnin kannalta tärkeimmät indikaattorit. Se antaa tiiviin ja havainnollisen kuvan työurien pituuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen toteutuneesta kehityksestä ja tulevan ...
 • Gender Inequalities in Early Career Trajectories and Parental Leaves: Evidence from a Nordic Welfare State 

  Kuitto, Kati; Salonen, Janne; Helmdag, Jan
  Social Sciences - Open Access Journal : 9 (MDPI, 01.09.2019)
  Parental leaves are, besides unemployment, the main reason for career breaks in early career. Despite the progress in recent decades towards more equal sharing of childcare between mothers and fathers, the labour market ...
 • Total pension in Finland 2019 : How are earnings-related pensions, national pensions and taxation determined? 

  Knuuti, Juha; Ritola, Suvi
  Finnish Centre for Pensions, Reports : 04/2019 (Finnish Centre for Pensions, 05.09.2019)
 • Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista 

  Ahonen, Kati; Kuivalainen, Susan; Liukko, Jyri; Nivalainen, Satu; Palomäki, Liisa-Maria; Polvinen, Anu; 0000-0002-3107-1632; 0000-0001-9621-3710; 0000-0003-1315-0713; 0000-0002-1166-8677; 0000-0001-9449-7203; 0000-0003-2687-1245
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 02/2019 (Eläketurvakeskus, 19.08.2019)
  Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeläisten toimeentulokokemuksia ja taloudellista hyvinvointia. Tutkimus koostuu seitsemästä tutkimusartikkelista. Ne tarkastelevat toimeentulokokemuksia ja hyvinvointia eläkkeellesiirtymisreitin, ...
 • Työttömien ja ikääntyneiden siirtyminen työkyvyttömyyseläkkeelle on vähentynyt selvästi 

  Laaksonen, Mikko; Nyman, Heidi
  Lääkärilehti : 33 (Suomen Lääkäriliitto, 16.08.2019)
  Lähtökohdat: Tutkimuksessa tarkasteltiin työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen muutosta vuodesta 2007 vuoteen 2016 väestöryhmittäin. Menetelmät: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laskettiin ...
 • Katsaus eläketurvaan vuonna 2018 

  Nyman, Heidi; Kiviniemi, Marja
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 07/2019 (Eläketurvakeskus, 28.06.2019)
  Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2018. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
 • Suomen työeläkkeensaajat 2018 


  Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2019Eläketurvakeskuksen tilastoja 06/2019 (Eläketurvakeskus, 27.06.2019)
  Julkaisu sisältää tilastotietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä ja työeläkemenosta. Tiedot kattavat koko yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen eläketurvan.
 • Osa-aikaeläkeläisten työuran pituus vertailussa kokoaikatyössä jatkaneisiin 

  Salonen, Janne; Möttönen, Jyrki
  Kansantaloudellinen aikakauskirja : 2 (Kansantaloudellinen yhdistys, 17.06.2019)
  Osa-aikaeläkkeitä myönnettiin vuosina 1987−2017 kaikkiaan 147 000 henkilölle. Eläkkeen tarkoitus oli lisätä joustoa työuran lopussa ja edesauttaa työssä pysymistä. Osa-aikaeläkkeen valitsivat erilaiset työntekijäryhmät. ...
 • Yrittäjien eläkeaikeet : työolojen ja eläketurvan merkitys 

  Nivalainen, Satu; Tenhunen, Sanna
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 01/2019 (Eläketurvakeskus, 19.06.2019)
  Tutkimuksessa tarkastellaan yrittäjien eläke- ja työssäjatkamisaikeita sekä syitä työnteon lopettamiselle tai jatkamiselle. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on työolojen ja eläketurvan riittävyyden vaikutus työssäjatkam ...
 • Työeläkekuntoutus vuonna 2018 

  Saarnio, Leena
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 05/2019 (Eläketurvakeskus, 11.06.2019)
  Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkekuntoutuksen kehitystä vuodesta 2009 lähtien, pääpaino on vuodessa 2018. Julkaisussa on tietoa kuntoutushakemuksista, annetuista päätöksistä, valitusoikeudesta, kuntoutujista, ...
 • The Effect of Relabeling and Incentives on Retirement : Evidence from the Finnish Pension Reform in 2005 

  Gruber, Jon; Kanninen, Ohto; Nivalainen, Satu; Ravaska, Terhi; Uusitalo, Roope
  Working papers : 3 (Labour Institute for Economic Research, 06.06.2019)
  We exploit a reform in the Finnish public pension system in 2005 to study the effect of financial incentives (wealth effect and substitution effect) and relabeling of pensions on retirement decisions. These effects are ...
 • Arbetspension 1:2019 

  (Eläketurvakeskus, 10.06.2019)
  Tidskriften Arbetspension ger bakgrundsinformation om mätningen av pensionärernas ekonomiska välfärd inom EU. Rudi Van Dam, en av Europas mest ansedda experter på sociala indikatorer, ska tala på en internationell konferens ...
 • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2018 

  (Eläketurvakeskus, 10.06.2019)
  Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
 • Työeläke 3:2019 

  (Eläketurvakeskus, 03.06.2019)
  Työeläke-lehti 3:2019 taustoittaa teemaa eläkkeiden riittävyydestä EU:ssa ja sitä kuvaavista indikaattoreista. Yksi Euroopan arvostetuimmista sosiaalisten indikaattorien tuntijoista, Rudi Van Dam saapuu syyskuussa ...
 • Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2018 

  (Eläketurvakeskus, 03.06.2019)
  Työeläke-lehti esittelee lukijoille työeläkelaitosten tilinpäätöstiedoista yhteenvedon, eläkeyhtiöiden välisen tulosvertailun ja gallup-haastattelut työeläkevarojen vastuullisesta sijoittamisesta.
 • Finland’s slow recovery from the financial crisis : A demographic explanation 

  Vaittinen, Risto; Vanne, Reijo
  Journal of the Economics of Ageing (Elsevier, 16.06.2017)
  This article uses the National Transfer Accounts (NTA) method to explore how demographic changes have impacted recent macroeconomic developments in Finland. NTA allows us to break down national income and consumption by ...
 • Company-level determinants of disability retirement : a multilevel study of Finnish private sector workplaces 

  Laaksonen, Mikko; Rantala, Juha; Liukko, Jyri; Polvinen, Anu; Varis, Jarno; Kesälä, Meeri; Kuivalainen, Susan
  European Journal of Public Health (Oxford University Press, 23.04.2019)
  Background We examined whether the risk for disability retirement varies between companies over and above the individual-level characteristics of their employees and which company-level characteristics are associated with ...

Näytä lisää