Julkaisut

 

Uusimmat viitteet

 • Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2019 

  Puuperä, Eeva
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 03/2020 (Eläketurvakeskus, 11.03.2020)
  Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2019 yhteensä 1,4 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2019 tehdyissä ...
 • Yritysten työeläkemaksut vuonna 2018 

  Hurmerinta, Saara; Kesälä, Meeri
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 01/2020 (Eläketurvakeskus, 20.01.2020)
  Julkaisu sisältää tietoja yritysten vuonna 2018 maksamista työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisista lopullisista vakuutusmaksuista toimialoittain yrityksen koon mukaan luokiteltuna. Julkaisussa on myös tietoja työkyvyttöm ...
 • Kokonaiseläke 2020 : Katsaus työeläkkeen, kansaneläkkeen ja verotuksen määräytymiseen 

  Ritola, Suvi; Knuuti, Juha
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 02/2020 (Eläketurvakeskus, 11.02.2020)
  Työeläkkeen, kansaneläke-etuuksien ja eläkkeiden verotuksen määräytyminen vaikuttavat kaikki osaltaan käteen jäävään nettoeläkkeeseen. Katsauksessa on tarkasteltu kokonaiseläkkeeseen vaikuttavien osien määräytymistä vuonna ...
 • Syntyvyysskenaarioiden vaikutukset työeläkkeiden rahoitukseen 

  Nopola, Tuija; Tikanmäki, Heikki
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 01/2020 (Eläketurvakeskus, 30.01.2020)
  Raportissa esitetään eläkelaskelmia, jotka perustuvat väestötieteellisesti perusteltuihin skenaarioihin syntyvyyden tulevasta kehityksestä.
 • Statutory Pensions in Finland : Long-term Projections 2019 

  Tikanmäki, Heikki; Lappo, Sampo; Merilä, Ville; Nopola, Tuija; Reipas, Kaarlo; Sankala, Mikko
  Finnish Centre for Pension, Reports : 07/2019 (Finnish Centre for Pensions, 25.10.2019)
  The report presents the Finnish Centre for Pensions’ long-term projections regarding the development of statutory pensions from 2019 to 2085. The main focus of the report is on projections of earnings-related pensions. The ...
 • Esiselvitys yksityisen sektorin työeläkevarojen sijoitustuottojen kohentamismahdollisuuksista 

  Rantala, Jukka (Eläketurvakeskus, 15.01.2020)
  Esiselvityksessä kuvataan mahdollisuuksia kohentaa yksityisen sektorin työeläkevarojen sijoitustuottoja. Selvityksessä esitetään kolme suositusta tarkemman tutkimisen kohteiksi. Kaksi näistä koskee jouston lisäämistä ...
 • Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma 2020–2024 

  (Eläketurvakeskus, 02.01.2020)
  Eläketurvakeskuksen tutkimusohjelma vuosille 2020–2024 kuvaa tutkimuksen painoalueet ja suuntaa tutkimusta eläketurvan kehittämisen kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Tutkimuksen painoalueita kuluvalla ohjelmakaudella ovat ...
 • Työeläkkeiden rahoitus vuonna 2018 

  Kiviniemi, Marja
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 15/2019 (Eläketurvakeskus, 20.11.2019)
  Tilastoraportissa tarkastellaan pääpiirteittäin työeläkkeiden rahoitusperiaatteita vuonna 2018 ja esitetään tilastotietoja muun muassa maksetuista eläkkeistä, perityistä eläkemaksuista ja eläkevaroista sekä niiden ...
 • Eläkkeellä ja työssä: tilasto eläkeläisten työnteosta vuosina 2007–2018 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 14/2019 (Eläketurvakeskus, 20.12.2019)
  Tilastojulkaisussa käsitellään eläkeläisten työntekoa työikäisen väestön keskuudessa vuosina 2007–2018. Julkaisu sisältää tietoja työnteon laajuuden ohella myös työssä käyneiden eläkeläisten keskieläkkeistä ja -ansioista.
 • Suomen työeläkevakuutetut 2018 


  Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2019Eläketurvakeskuksen tilastoja 13/2019 (Eläketurvakeskus, 04.12.2019)
  Julkaisu sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkejärjestelmän piiriin kuuluvista 17–68-vuotiaista henkilöistä. Tiedot esitetään jaoteltuina yksityiseen ja julkiseen sektoriin sekä työeläkelakeihin.
 • Skenaariolaskelmia muuttoliikkeen vaikutuksista eläkejärjestelmän kestävyyteen 

  Nopola, Tuija
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 09/2019 (Eläketurvakeskus, 26.11.2019)
  Raportissa tarkastellaan maahan- ja maastamuuton vaikutuksia väestörakenteeseen, työllisyyteen sekä eläkemenoon ja eläkemaksuun pitkällä aikavälillä skenaariolaskelmien avulla. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa.
 • Naisten ja miesten eläke-erot. Katsaus tutkimukseen ja tilastoihin 

  Kuivalainen, Susan; Järnefelt, Noora; Kuitto, Kati; Ritola, Suvi
  Raportteja ja muistioita : 2019:66 (sosiaali- ja terveysministeriö, 12.11.2019)
  Raportissa kootaan Suomessa vuodesta 2000 ilmestynyttä sukupuolten eläke-eroa käsittelevää tutkimusta ja tilastoja. Tavoitteena on tuottaa ajantasainen tietopohja julkiselle keskustelulle ja päätöksenteolle. Naisten eläkkeet ...
 • Statistical yearbook of pensioners in Finland 2018 


  Official Statistics of Finland: Social protection 2019Statistics from the Finnish Centre for Pensions 12/2019 (Finnish Centre for Pensions, 13.11.2019)
  The publication contains information on all pension recipients and new retirees within the earnings-related and the national pension schemes, as well as of the pension expenditure.The Statistical Yearbook of Pensioners in ...
 • Pension Indicators 2019 


  Finnish Centre for Pensions, Reports : 08/2019 (Finnish Centre for Pensions, 31.10.2019)
  This review has compiled the key indicators used in assessing pension policy. It offers a concise and comprehensible overview of the realised development of the length of working lives, pension levels and the estimated ...
 • Muuttuva vanhuuseläkeikä: ikärajamuutosten seurantatilasto 2018 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 11/2019 (Elälketurvakeskus, 30.10.2019)
  Raportissa seurataan vanhuuseläkkeen alaikärajan muutosta ja sen vaikutuksia eläkkeelle siirtymiseen ja työnteon lopettamiseen. Tarkastelussa keskitytään 1950-luvulla syntyneisiin, joista vanhimmat ovat jo saavuttaneet ...
 • Statistik över pensionstagarna i Finland 2018 


  Finlands officiella statistik: Socialskydd 2019Statistik från Pensionsskyddscentralen 10/2019 (Pensionsskyddscentralen, 25.10.2019)
  Publikationen innehåller uppgifter om alla som får pension från arbets- och folkpensionssystemet, de ny pensionerade och pensionsutgiften. Statistiken har getts ut från och med år 1981 och den produceras i samarbete med ...
 • Statutory pensions in Finland: long-term projections 2019 

  Tikanmäki, Heikki; Lappo, Sampo; Merilä, Ville; Nopola, Tuija; Reipas, Kaarlo; Sankala, Mikko
  Finnish Centre for Pensions, Reports : 07/2019 (Finnish Centre for Pensions, 25.10.2019)
  The report presents the Finnish Centre for Pensions’ long-term projections regarding the development of statutory pensions from 2019 to 2085. The main focus of the report is on projections of earnings-related pensions. The ...
 • Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2018 


  Suomen virallinen tilasto: sosiaaliturva 2019Eläketurvakeskuksen tilastoja 09/2019 (Eläketurvakeskus, 10.10.2019)
  Julkaisu sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkejärjestelmästä eläkettä saavista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenosta. Tilastoa on julkaistu vuodesta 1981 lähtien ja se tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa.
 • Eläkehyvityksiä pienten lasten vanhemmille : kansainvälisiä esimerkkejä 

  Väänänen, Niko
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 06/2019 (Eläketurvakeskus, 25.09.2019)
  Katsauksessa vertaillaan pienten lasten vanhemmille myönnettyjä eläkehyvityksiä kuuden eri maan työeläkejärjestelmässä. Julkaisussa käydään läpi perusteluita, miksi pienten lasten vanhemmille annetaan hyvityksiä, kuvaillaan ...
 • Työeläkeindikaattorit 2019 


  Eläketurvakeskuksen raportteja : 5/2019 (Eläketurvakeskus, 12.09.2019)
  Raportti kokoaa yhteen eläkepolitiikan arvioinnin kannalta tärkeimmät indikaattorit. Se antaa tiiviin ja havainnollisen kuvan työurien pituuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen toteutuneesta kehityksestä ja tulevan ...

Näytä lisää