Uusimmat viitteet

 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 1.2.2017–31.7.2018 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 09/2018 (Eläketurvakeskus, 05.10.2018)
  Julkaisussa tarkastellaan uusien eläkelajien alkua ja kehitystä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen osalta kuvataan eläkkeen yleisyyttä, hakemusmääriä ja eläkkeensaajia sekä heidän työntekoaan eläkkeen ensimmäisen ...
 • Pension indicators 2018 


  Finnish Centre for Pensions, Reports : 04/2018 (Finnish Centre for Pensions, 25.09.2018)
  This review has compiled the key indicators used in assessing pension policy. It offers a concise and comprehensible overview of the realised development of the length of working lives, pension levels and the estimated ...
 • Retirement trajectories in the Netherlands and Finland : Institutional change, inequalities, de-standardisation and destabilisation 

  Riekhoff, Aart-Jan
  Finnish Centre for Pensions, Studies : 05/2018 (Eläketurvakeskus, 11.09.2018)
  This study approaches retirement as trajectories from work to old-age pension. Using detailed longitudinal register data from the Netherlands and Finland, it analyses sequences of income and labour market statuses in late ...
 • Arbetspensionsrehabilitering 2017 

  Saarnio, Leena
  Statistik från pensionsskyddscentralen : 8/2018 (Pensionsskyddscentralen, 04.09.2018)
  I statistikpublikationen studeras arbetspensionsrehabiliteringens utveckling sedan år 2005, med tonvikten på år 2017. Publikationen innehåller information om rehabiliteringsansökningarna, besluten, rätten att söka ändring, ...
 • Työeläkeindikaattorit 2018 


  Eläketurvakeskuksen raportteja : 3/2018 (Eläketurvakeskus, 30.08.2018)
  Raportti kokoaa yhteen eläkepolitiikan arvioinnin kannalta tärkeimmät indikaattorit. Se antaa tiiviin ja havainnollisen kuvan työurien pituuden, eläkkeiden tason ja niiden rahoituksen toteutuneesta kehityksestä ja tulevan ...
 • Suomen työeläkkeensaajat 2017 


  Eläketurvakeskuksen tilastoja 07/2018Suomen virallinen tilasto: Sosiaaliturva 2018 (Eläketurvakeskus, 28.06.2018)
  Julkaisu sisältää tilastotietoja Suomen työeläkkeensaajista, työeläkkeelle siirtyneistä ja työeläkemenosta. Tiedot kattavat koko yksityisen ja julkisen sektorin lakisääteisen eläketurvan.
 • Katsaus eläketurvaan vuonna 2017 

  Nyman, Heidi; Kiviniemi, Marja
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 06/2018 (Eläketurvakeskus, 26.06.2018)
  Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkelakien mukaista toimintaa Suomessa vuonna 2017. Julkaisuun on koottu keskeisiä tietoja eläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä, eläkemenosta ja työeläkkeiden rahoituksesta.
 • Pensioners’ subjective economic well-being in European countries : comparisons behind the income satisfaction paradox 

  Palomäki, Liisa-Maria
  Studies : 04/2018 (Finnish Centre for Pensions, 18.06.2018)
  This study expands the research on the relativity of financial satisfaction in old age by taking into account contextual and longitudinal aspects. With multilevel and longitudinal analysis methods, this study looks at how ...
 • Työeläkekuntoutus vuonna 2017 

  Saarnio, Leena
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 5/2018 (Eläketurvakeskus, 12.06.2018)
  Tilastojulkaisussa tarkastellaan työeläkekuntoutuksen kehitystä vuodesta 2005 lähtien, pääpaino on vuodessa 2017. Julkaisussa on tietoa kuntoutushakemuksista, annetuista päätöksistä, valitusoikeudesta, kuntoutujista, ...
 • Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2017 

  Ahonen, Kati; Palomäki, Liisa-Maria; Polvinen, Anu
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 03/2018 (Eläketurvakeskus, 11.06.2018)
  Tutkimus tuottaa tietoa 55–85-vuotiaiden eläkeläisten toimeentulokokemuksista. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten rahat riittävät tavanomaiseen kulutukseen, mihin rahaa käytetään, millaisiin menoihin toimeentulovaikeudet ...
 • Pocket Statistics 2018 


  Statistics from the Finnish Centre For Pensions : 04/2018 (Finnish Centre For Pensions, 24.05.2018)
  Pocket Statistics comprises key statistical data on pension provision. It also includes information on the overall social security and population of Finland. The publication is available in Finnish, Swedish and English.
 • Pensionsskyddscentralens fickstatistik 2018 


  Statistik från pensionsskyddscentralen : 04/2018 (Pensionsskyddscentralen, 24.05.2018)
  I Fickstatistiken finns central statistik över pensionsskyddet. Dessutom innehåller den uppgifter om hela den sociala tryggheten och om befolkningen i Finland. Publikationen ges ut på finska, svenska och engelska.
 • Eläketurvakeskuksen taskutilasto 2018 


  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 04/2018 (Eläketurvakeskus, 24.05.2018)
  Taskutilastoon on koottu keskeisiä eläketurvaan liittyviä tilastotietoja. Lisäksi julkaisu sisältää tietoja myös koko sosiaaliturvasta sekä Suomen väestöstä.
 • Työeläkkeiden kustannustenjako vuonna 2017 

  Aho, Jaakko; Hurmerinta, Saara; Laitinen, Anne; Mäkinen, Hanna; Puuperä, Eeva
  Eläketurvakeskuksen raportteja : 02/2018 (Eläketurvakeskus, 27.04.2018)
  Työeläkevaroja siirtyi Eläketurvakeskuksen kautta vuonna 2017 yhteensä 1,5 miljardia euroa toimijalta toiselle. Raportissa on kuvattu, miten kustannustenjako on käytännössä järjestetty ja mitä erityistä vuonna 2017 tehdyissä ...
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden merkitys eläkeläisten toimeentulolle 

  Vaalavuo, Maria
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 02/2018 (Eläketurvakeskus, 26.04.2018)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin rekisteriaineiston avulla eläkeläisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä Suomessa vuonna 2015. Julkiset palvelut tukevat ihmisten hyvinvointia monilla tavoin ja voidaan ajatella, että ne ...
 • Eläkkeellesiirtymisikä Suomen työeläkejärjestelmässä 2017 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja : 03/2018 (Eläketurvakeskus, 19.04.2018)
  Julkaisussa tarkastellaan eläkkeellesiirtymisikää tätä tarkoitusta varten kehitetyn mittarin, eläkkeellesiirtymisiän odotteen, avulla. Julkaisussa esitetään eläkkeellesiirtymisiän odotteen määritelmä ja laskutapa sekä ...
 • Työeläkkeiden kustannustenjako 

  Mäkinen, Hanna
  Eläketurvakeskuksen käsikirjoja : 02/2018 (Eläketurvakeskus, 09.04.2018)
  Käsikirjassa esitellään Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän eläkekustannusten jako eläkelaitosten kesken. Kirjassa selitetään kustannustenjaon laskentasäännöt ja -kaavat ja kerrotaan niiden taustoista. Lisäksi kerrotaan ...
 • Eläketietous, taloudellisten kannustimien vaikuttavuus ja eläkeaikeet 

  Nivalainen, Satu; Tenhunen, Sanna
  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia : 01/2018 (Eläketurvakeskus, 22.03.2018)
  Eläkejärjestelmään liittyvät taloudelliset kannustimet lykätä eläkkeelle siirtymistä voivat vaikuttaa päätöksiin vain, jos ne tunnetaan. Tutkimuksessa tarkastellaan eläkeikää lähestyvien tietoutta eläkejärjestelmän ...
 • Pääoma-arvokertoimet 

  Lahti, Sergei; Toro, Sari
  Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 01/2018 (Eläketurvakeskus, 16.03.2018)
  Käsikirjassa tarkastellaan työeläkejärjestelmässä käytettyjä pääoma-arvokertoimia. Uudistetun kirjan laskentakaavoissa otetaan huomioon 31.12.2016 voimaan tullut TyEL:n mukaisen eläkevakuutuksen uusi kaksiosaisen ...
 • Oven ensimmäinen vuosi: katsaus osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen valinneisiin 

  Kannisto, Jari
  Eläketurvakeskuksen tilastoja 02/2018 (Eläketurvakeskus, 14.02.2018)
  Julkaisussa tarkastellaan osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen yleisyyttä, hakemusmääriä ja eläkkeensaajia. Uuden eläkelajin alkua ja kehitystä kuvataan ensimmäisen vuoden ajalta.

Näytä lisää