Työeläke-lehti - Selaus nimekkeen mukaan

  • Arbetspension 2:2008 

   (Eläketurvakeskus, 12.12.2008)
  • Arbetspension 2:2009 

   (Eläketurvakeskus, 18.12.2009)
  • Arbetspension 2:2010 

   (Eläketurvakeskus, 14.12.2010)
  • Arbetspension 2:2011 

   (Eläketurvakeskus, 15.12.2011)
   Det går inte att skjuta upp besluten, säger social- och hälsovårdsminister Paula Risikko i Arbetspension 2/2011. Hon väntar sig att pensionsförhandlingsgruppen så snart som möjligt lägger fram alternativa modeller. Handläggningen ...
  • Arbetspension 2:2012 

   (Eläketurvakeskus, 10.12.2012)
   Idag är det möjligt att själv välja pensionsålder mellan 63 och 68. Rätt många går ändå redan vid 63. En som har valt annorlunda är Kalevi Järvinen, 65. Efter årtionden som rörmontör arbetar han nu som anbudsräknare inom ...
  • Arbetspension 2:2013 

   (Eläketurvakeskus, 05.12.2013)
   Kan en sakkunnig som deltar i den pensionspolitiska beredningen hålla sig opartisk? Den frågan besvaras av professor Hannu Uusitalo i en personintervju i Arbetspension (2:2013) Överdirektör Jukka Pekkarinen verkställande ...
  • Arbetspension 2:2014 

   (Eläketurvakeskus, 05.12.2014)
   Ett klart budskap till ungdomarna: arbetspensionssystemet reformeras i synnerhet med tanke på dem. En jämn pensionstillväxt under hela yrkesbanan ger de jämlikaste pensionerna, understryker utvecklingschef Marjukka Hietaniemi ...
  • Arbetspension 2:2015 

   (Eläketurvakeskus, 07.12.2015)
   Regeringens försök med basinkomst behöver förberedas omsorgsfullt. Utredningsarbetet leds av forsk-ningsdirektör, professor Olli Kangas vid FPA. Han poängterar att politik och vetenskap ska hållas isär. I Storbritannien ...
  • Arbetspension 2:2016 

   (Eläketurvakeskus, 05.12.2017)
   Inom arbetspensionssystemet behandlas alla lika oberoende av medborgarskap eller etniskt ursprung. Arbetspensionsförsäkringen är omfattande och obligatorisk och gör ingen skillnad mellan människor av olika härkomst. ...
  • Arbetspension 2:2017 

   (Eläketurvakeskus, 04.12.2017)
   I berättelsen om pensionen ska människan ha huvudrollen, konstaterades det på det årliga branschseminariet Arbetspensionsdagen. I det nyaste numret av tidskriften Arbetspension sammanfattas det som sades om berättelsens kraft.
  • Arbetspension 2:2018 

   (Eläketurvakeskus, 03.12.2018)
  • Arbetspension 2:2019 

   (Eläketurvakeskus, 12.12.2019)
   Satu Huber, ordförande för arbetspensionsförsäkrarnas intresseorganisation Tela förhåller sig kritiskt till att arbetspensionssektorn koncentreras. I Arbetspension 2:2019 talar hon om fördelarna med decentraliseringen. Under ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2013 

   (Eläketurvakeskus, 06.06.2014)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2014 

   (Eläketurvakeskus, 15.06.2015)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2015 

   (Eläketurvakeskus, 13.06.2016)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2016 

   (Eläketurvakeskus, 12.06.2017)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2017 

   (Eläketurvakeskus, 11.06.2018)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2018 

   (Eläketurvakeskus, 10.06.2019)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2019 

   (Pensionsskyddscentralen, 08.06.2020)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Työelake 4/2011 

   (Eläketurvakeskus, 07.10.2011)
   Työeläke-lehden numerossa 4/2011 haastattelussa Suvi-Anne Siimes, joka aloitti työt Työeläkevakuuttajat TELAn toimitusjohtajana. Työeläkealan ykköslobbari Siimes uhkuu tarmoa ja sanoo tekevänsä töitä nuorille yhteiskunnallisten ...