Viitteet 1-20 / 119

  • Työeläke 4:2019 

   (Eläketurvakeskus, 30.09.2019)
   Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto esittäytyy Työeläke-lehdessä 4:2019. Sosiaalipolitiikan tuntijana Kautto haluaa lisätä ihmisten tietämystä eläketurvasta. Keinoiksi hän nostaa nykyistä vaikuttavamman ...
  • Arbetspension 1:2019 

   (Eläketurvakeskus, 10.06.2019)
   Tidskriften Arbetspension ger bakgrundsinformation om mätningen av pensionärernas ekonomiska välfärd inom EU. Rudi Van Dam, en av Europas mest ansedda experter på sociala indikatorer, ska tala på en internationell konferens ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2018 

   (Eläketurvakeskus, 10.06.2019)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Työeläke 3:2019 

   (Eläketurvakeskus, 03.06.2019)
   Työeläke-lehti 3:2019 taustoittaa teemaa eläkkeiden riittävyydestä EU:ssa ja sitä kuvaavista indikaattoreista. Yksi Euroopan arvostetuimmista sosiaalisten indikaattorien tuntijoista, Rudi Van Dam saapuu syyskuussa ...
  • Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2018 

   (Eläketurvakeskus, 03.06.2019)
   Työeläke-lehti esittelee lukijoille työeläkelaitosten tilinpäätöstiedoista yhteenvedon, eläkeyhtiöiden välisen tulosvertailun ja gallup-haastattelut työeläkevarojen vastuullisesta sijoittamisesta.
  • Työeläke 2:2019 

   (Eläketurvakeskus, 08.04.2019)
   Toukokuun lopussa 2019 eläkkeelle siirtyvä Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala paljastaa Työeläke-lehden haastattelussa kiinnostavia sattumuksia 40-vuotiselta uraltaan. Läksiäishaastattelussaan Rantala ...
  • Työeläke 1:2019 

   (Eläketurvakeskus, 11.02.2019)
   Ikääntyvän väestön politiikka nousee eduskuntavaalien jälkeen vaalikauden isoksi kysymykseksi, professori Juho Saari arvelee Työeläke-lehdessä 1:2019 Sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus nousee eläkekeskusteluissa tuon ...
  • Arbetspension 2:2018 

   (Eläketurvakeskus, 03.12.2018)
  • Työeläke 5:2018 

   (Eläketurvakeskus, 26.11.2018)
   Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen haluaa uudistaa työeläkeotteen helposti saavutettavaksi asiakaslähtöiseksi tuotteeksi. Työeläke-lehdessä 5:2018 hän kertoo näkemyksensä palvelujen uudistamistarpeesta osana ...
  • Työeläke 4:2018 

   (Eläketurvakeskus, 01.10.2018)
   Työeläke-lehti 4:2018 kertoo työtä tekevistä ja työn tekemisen eri tavoista. Yhä enemmän on heitä, joiden ansiot ja eläketurva kertyvät pienistä puroista. Lehti tutustuu myös katoavaan perinteiseen ammattikuntaan reportaasissa ...
  • Arbetspension 1:2018 

   (Eläketurvakeskus, 11.06.2018)
   Skattefinansierade vårdtjänster utgör inkomstöverföringar till pensionstagare. I juninumret av Arbetspension diskuteras frågan om vem som anlitar mest tjänster, vilken andel användarna betalar själva som klientavgifter och ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2017 

   (Eläketurvakeskus, 11.06.2018)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...
  • Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2017 

   (Eläketurvakeskus, 04.06.2018)
   Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot julkaistaan vuosittain Työeläke-lehden liitteenä. Sen avulla voi helposti vertailla työeläkelaitosten tilinpäätöstietoja edelliseltä vuodelta. Julkaisusta löytyy esimerkiksi vakuutusmaksutulon ...
  • Työeläke 3:2018 

   (Eläketurvakeskus, 04.06.2018)
   Sote-palvelujen käyttäjinä eläkkeensaajat saavat hyödykseen verovaroin kustannettuja tulonsiirtoja. Työeläke-lehti 3:2018 porautuu ydinkysymyksen: kuka palveluja käyttää ja minkä osuuden käyttäjä maksaa asiakasmaksuina itse.
  • Työeläke 2:2018 

   (Eläketurvakeskus, 09.04.2018)
   Työeläke-lehti 2:2018 visualisoi keskieläkkeet Suomen kartalle ja piirtää naisten ja miesten eläke-erot maakunnittain. Lisäksi lehti kertoo ulkomaille maksettujen eläkkeiden top-maat sekä nostaa puheenaiheeksi eläke-erot ...
  • Työeläke 1:2018 

   (Eläketurvakeskus, 12.02.2018)
   Ruotsalaisilta on huijattu rahastoeläkkeen säästöjä. Naapurissa luottamusta koettelee kaikkien aikojen suurin talousrikosepäilys. Työeläke-lehden 1:2018 reportaasista välittyy hämmentyneet tunnelmat kansankodista.
  • Arbetspension 2:2017 

   (Eläketurvakeskus, 04.12.2017)
   I berättelsen om pensionen ska människan ha huvudrollen, konstaterades det på det årliga branschseminariet Arbetspensionsdagen. I det nyaste numret av tidskriften Arbetspension sammanfattas det som sades om berättelsens kraft.
  • Työeläke 5:2017 

   (Eläketurvakeskus, 27.11.2017)
   Ihminen sopii hyvin eläketarinan päähenkilöksi. Työeläke-lehti 5:2017 kertoo, miten tarinallisuus puhutteli alan vuosittaisessa seminaarissa. Työeläkepäivässä tarinallisuuteen johdatteli lehden kansihahmo, sketseistä tuttu ...
  • Työeläke 4:2017 

   (Eläketurvakeskus, 02.10.2017)
   Jo miljoona Ison-Britannian kansalaista on nostanut eläkepottinsa ennakkoon. Työeläke-lehden reportaasissa britit kertovat valinnanvapaudestaan ja mitä he ovat tehneet könttänä nostetuilla eläkerahoilla. Työn muutos on ...
  • Arbetspensionsanstalternas bokslutssiffror 2016 

   (Eläketurvakeskus, 12.06.2017)
   Arbetspensionsanstalternas bokslutsuppgifter publiceras årligen i en bilaga till tidskriften Arbetspension. Det underlättar jämförelsen av boksluten under föregående år. Med finns bl.a. premieinkomsten, pensionsutgiften, ...