• Vuosikertomus 2010 

   (Eläketurvakeskus, 10.05.2011)
   Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus eläkepoliittisesti vilkkaaseen vuoteen, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2010 

   (Pensionsskyddscentralen, 10.05.2011)
  • Samlad kunskap om arbetspensionerna 

   (Eläketurvakeskus, 02.04.2012)
   I broschyren presenteras Pensionsskyddscentralen och dess uppgifter som en del av arbetspensionssystemet. Den ger en bild av Pensionsskyddscentralen som arbetsplats. Några anställda och deras arbetsuppgifter presenteras kort.
  • Expert on earnings-related pensions 

   (Eläketurvakeskus, 02.04.2012)
   The brochure provides a brief description of the Finnish Centre for Pensions and its assignments as part of the earnings-related pension system. The brochure describes the Finnish Centre for Pensions as a workplace. It ...
  • Työeläkkeiden tietotalo 

   (Eläketurvakeskus, 02.04.2012)
   Esitteessä kerrotaan lyhyesti Eläketurvakeskuksesta ja sen tehtävistä osana työeläkejärjestelmää. Esitteestä saa kuvan Eläketurvakeskuksesta työpaikkana. Se sisältää poimintoja myös etk:laisista työntekijöistä ja työtehtävistä.
  • Vuosikertomus 2011 

   (Eläketurvakeskus, 08.05.2012)
   Eläketurvakeskuksen 50-vuotisjuhlavuoden vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2011 

   (Pensionsskyddscentralen, 08.05.2012)
  • Vuosikertomus 2012 

   (Eläketurvakeskus, 07.05.2013)
   Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ja 2012 järjestelmässä ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2012 

   (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2013)
  • Vuosikertomus 2013 

   (Eläketurvakeskus, 07.05.2014)
   Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ja 2013 järjestelmässä ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2013 

   (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2014)
  • Töihin ulkomaille? Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana 

   (Eläketurvakeskus, 03.10.2014)
   Ulkomailla työskentelyyn kannattaa varautua hyvissä ajoin. Eläketurvakeskuksen ja Kelan esitteen avulla tiedät, miten sosiaaliturva, eläkeasiat ja verotus hoidetaan ulkomaantyön aikana. Esite on tarkoitettu työntekijälle, ...
  • Arbeta utomlands? Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering 

   (Eläketurvakeskus, 21.11.2014)
   Det är bra att vara förberedd i god tid om man ska arbeta utomlands. I Pensionsskyddscentralens och FPA:s broschyr får du veta om den sociala tryggheten, pensionsfrågorna och beskattningen under utlandsarbete. Broschyren ...
  • Vuosikertomus 2014 

   (Eläketurvakeskus, 07.05.2015)
   Eläketurvakeskuksen vuosikertomuksesta löytyvät toimitusjohtaja Jukka Rantalan katsaus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot. Mukana on myös kaavio, joka kuvastaa työeläkerahan kiertokultua ja 2014 järjestelmässä ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2014 

   (Pensionsskyddscentralen, 07.05.2015)
  • Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2015 

   (Eläketurvakeskus, 04.04.2016)
   Eläketurvakeskuksen asiantuntijat osallistuivat vuonna 2015 eläkeuudistuksen valmisteluun tuomalla mukaan eläkealan näkemyksiä ja tekemällä monia erilaisia laskelmia, arvioita ja selvityksiä, kertoo toimitusjohtaja Jukka ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2015 

   (Pensionsskyddscentralen, 04.04.2016)
   Pensionsskyddscentralens sakkunniga bidrog år 2015 till beredningen av pensionsreformen med pensionssektorns synpunkter och olika kalkyler, uppskattningar och utredningar, skriver verkställande direktör Jukka Rantala i ...
  • Eläketurvakeskuksen vuosikertomus 2016 

   (Eläketurvakeskus, 20.04.2017)
   Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat päivitettiin marraskuussa. Laskelmat vahvistivat kuvaa eläkeuudistuksen myönteisistä vaikutuksista. Laskelmat näyttävät toki myös huolella seurattavia asioita, toimitusjohtaja ...
  • Pensionsskyddscentralens årsredovisning 2016 

   (Pensionsskyddscentralen, 20.04.2017)
   Pensionsskyddscentralens långsiktiga prognoser uppdaterades i november. Prognoserna stärkte bilden av pensionsreformens gynnsamma inverkan. Kalkylerna visar förvisso också på sådant som vi omsorgsfullt måste följa med, ...
  • Ulkomaalaisen työntekijan vakuuttaminen 

   (Eläketurvakeskus, 11.08.2017)
   Lennäkkimuotoinen esite neuvoo työnantajia ulkomaalaisten työntekijöiden lakisääteisessä vakuuttamisessa.