Työterveyslaitos TTL

 

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Työ- ja työllistymiskykytieto osatyökykyisen palvelupolulla : TykyData -hankkeen loppuraportti 

  Nissinen, Sari; Sormunen, Erja; Lappalainen, Kirsi
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
  Työurien pidentämiseen ja työhön osallistumiseen tarvitaan työ- ja työllistymiskykyä. Oikeanlaisilla tukitoimilla osatyökykyisen henkilön on mahdollista suoriutua työstä tai työllistyä. Oleellista on, että työkyvyn ...
 • Sosiaaliset verkostot ja työurien pidentäminen 

  Kauppi, Maarit; Kivimäki, Mika; Aalto, Ville; Oksanen, Tuula
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Väestön ikääntymisen myötä tarve työurien pidentämiselle on kasvanut. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on välttämätöntä tunnistaa monipuolisesti ne tekijät, jotka yhtäältä ehkäisevät ennenaikaista työkyvyttömyyttä ja ...
 • Asbestos risk management guidelines for mines 

  Kähkönen, Heli; Lallukka, Heli; Linnainmaa, Markku; Aho, Petri; Mäkelä, Erja; Junttila, Sakari; Oksa, Panu; Nynäs, Pia
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Exposure to asbestos may take place especially in renovation but also in the mining industry where awareness of asbestos-related risks is generally lower than in the construction industry. In recent years, high airborne ...
 • Lääkäreiden ohjeistaminen työterveyshuollossa : Monimenetelmätutkimus kunta-alalla 

  Kausto, Johanna; Horppu, Ritva; Rosenström, Tom; Väänänen, Ari
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
  Työkyvyn ja sairauspoissaolotarpeen arviointi on vaativaa ja siinä onnistuminen on osa laadukasta hoitoa. Haastattelututkimuksessa tarkasteltiin Helsingin kaupungin työterveyshuollossa toimivien lääkäreiden näkemyksiä ja ...
 • FirstFit : Ensihoitajien fyysisen toiminta- ja työkyvyn arviointi ja edistäminen työuran kaikissa vaiheissa 

  Punakallio, Anne; Halonen, Janne; Lusa, Sirpa; Oksa, Juha; Mänttäri, Satu; Vuokko, Aki; Remes, Jouko (Työterveyslaitos, 2021)
  Ensihoitotyö edellyttää ensihoitajalta monenlaisia taitoja ja osaamista. Työ edellyttää myös hyviä fyysisiä valmiuksia. Sekä tutkimus- että kokemusasiantuntijatiedon mukaan fyysisesti kuormittavimmat työtehtävät ensihoitotyössä ...
 • Pelastajan palautumisen edistäminen käytännön työelämässä 

  Oksa, Juha; Halonen, Janne; Säynäjäkangas, Pihla; Mänttäri, Satu
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
  Pelastajan työ on fyysisesti raskasta ja riittävä palautuminen työtehtävien jälkeen on oleellista työkyvyn ja -turvallisuuden kannalta. Aikaisempien tutkimusten perusteella viileä- ja kontrastivesialtistusten on havaittu ...
 • Bioenergian tuotannon ja käytön työtapaturmat : Riskit ja ennakointi 

  Lehtola, Marika; Ojanen, Kari
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2017)
  Bioenergia kattaa Suomessa noin neljänneksen koko valtakunnan energiankulutuksesta ja se edustaa lähes 90 % uusiutuvista energialähteistä. Metsähakkeen käyttö on tarkoitus kaksinkertaistaa eli nostaa se noin 13 miljoonaan ...
 • Finnish Institute of Occupational Health’s Equality Plan 2021-2025 

  Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 2021)
  The Finnish Institute of Occupational Health (FIOH) is an egalitarian workplace, in which equal treatment of employees is actively taken into account in everyday activities. Our vision of ‘Well-being through work’ also ...
 • Työterveyslaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2021-2025 

  Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 2021)
  Työterveyslaitos on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työpaikka, jossa työntekijöiden tasapuolinen kohtelu huomioidaan aktiivisesti arjessa. Visiomme ”Hyvinvointia työstä” toteutuu myös oman henkilöstön kohdalla. Tämä ...
 • Työkyvyn tuen käytännöt työpaikoille sisäilmatilanteisiin : Moninäkökulmaisen toimintamallin yhteiskehittäminen asiantuntijoiden kysely- ja työpaja-aineistojen avulla 

  Keränen, Hanna; Juvonen-Posti, Pirjo; Wallenius, Kaisa; Kinnari, Taina; Vuokko, Aki; Sainio, Markku
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
  Kehittämis- ja tutkimushankkeen tavoitteena oli rakentaa toimintamalli, joka kuvaa työnantajan, työterveyshuollon ja kiinteistön omistajan roolit ja käytännöt työkyvyn tukemisessa työpaikan sisäilmatilanteisiin liittyen. ...
 • Kädet koholla työskentelyn keventäminen ulkoisen tukirangan avulla 

  Mänttäri, Satu; Halonen, Janne; Karkulehto, Jutta; Rauttola, Ari-Pekka; Säynäjäkangas, Pihla; Oksa, Juha
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
  Lähes 230 000 suomalaista työskentelee useita tunteja päivässä kädet koholla. Pitkäkestoinen kädet koholla työskentely on haitallista yläraajojen ja hartiaseudun lihaksistolle lisäten liikuntaelinvaivojen riskiä. Perinteisesti ...
 • Päivystystyötä tekevien lääkäreiden hyvinvointi, sairauspoissaolot ja työtapaturmat 

  Karhula, Kati; Ervasti, Jenni; Kivimäki, Ilkka; Koskinen, Aki; Puttonen, Sampsa; Kivimäki, Mika; Härmä, Mikko
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
  Hankkeen tavoitteena oli selvittää sairaalalääkäreiden vuositason työai-katrendejä ja tutkia työajan ja päivystyksen yhteyksiä terveyteen ja hy-vinvointiin 12 sairaanhoitopiirissä. Keskimääräinen vuosityöaika ja alle 13 ...
 • Fyysisten riskien hallintamalli hoitoalalla 

  Tamminen-Peter, Leena; Moilanen, Aija; Fagerström, Virpi (Työterveyslaitos, 2015)
  Potilasnostojen ja -siirtojen lisäksi toistuvat selän kumarat ja kiertyneet asennot vaarantavat hoitajan terveyttä. Potilaiden liikkumisen ja siirtämisen avustaminen, jatkuva seisominen, kävely, kiire ja työn psykososiaaliset ...
 • Asbestille altistuneiden työvaatteiden varustehuollon toimivuuden testaaminen 

  Laitinen, Juha; Lindström, Annika; Jumpponen, Mika; Lallukka, Heli; Hassinen, Marko
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  ”Asbestille altistuneiden työvaatteiden varustehuollon testaaminen” -hankkeessa ja siihen liittyneissä kehittämisavustushankkeissa arvioitiin asbestikuitujen kykyä tarttua sammutusasuihin ja työtakkeihin. Hankkeessa ...
 • Työaikojen kehittäminen kaupan alalla : tutkimus- ja kehittämishanke 

  Ropponen, Annina; Hakola, Tarja; Hirvonen, Maria; Koskinen, Aki; Härmä, Mikko
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
  Kaupan alaa ei ole aiemmin tutkittu hyödyntämällä työnantajan rekisteristä saatavia, objektiivisia työaikatietoja, vaikka kauppojen aukioloajat ovat viime vuosina laajentuneet ja yhä useampi työskentelee myöhään iltaisin ...
 • Työterveyslaitos : vastuullisuusraportti 2020 

  Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 2021)
  Vastuullisuusraportti antaa tilannekuvan Työterveyslaitoksen toiminnasta vuonna 2020 sekä linjaa painopisteet vastuullistyössä. Vastuullinen ajattelu on sisäänkirjoitettu Työterveyslaitoksen jokapäiväiseen toimintaan sekä ...
 • Työn imua työtä tuunaamalla : Voiko työn tuunaamista oppia verkkovalmennuksen avulla ja onko sillä laajempia työhyvinvointi- ja terveyshyötyjä? 

  Seppälä, Piia; Rivinoja, Telma; Virkkala, Jussi; Punakallio, Anne; Velin, Riitta; Lapveteläinen, Nina; Hirvonen, Maria; Hakanen, Jari
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
  Työn tuunaaminen on työntekijälähtöistä työn kehittämistä, jonka avulla työntekijä voi säädellä ja tasapainottaa työolosuhteitaan – työn voimavaroja ja vaatimuksia – ja siten edistää työhyvinvointiaan, työn imua. Työn imu ...
 • Tutkittua tietoa organisaation datasta - vastuullisesti ja eettisesti : Opas henkilötunnisteisen organisaatiodatan tutkimuskäyttöön 

  Tiikkaja, Maria; Virtanen, Simo; Puro, Vuokko; Räsänen, Tuula; Kärkimaa, Jukka; Heikkilä, Tarja; Lantto, Eero; Sirén, Kimmo (Työterveyslaitos, 2021)
  Datalähtöisen tutkimuksen yleistyessä ja teknologian kehittyessä, tutkijat ja organisaatiot ovat havainneet mahdollisuuden työpaikoilla kerätyn ja kertyvän datan entistä laajempaan hyödyntämiseen tutkitun tiedon tuottamisessa. ...
 • Muutosvuoropuhelu : miten kehittää yhteistä ja omaa työtämme 

  Heikkilä, Heli; Ylisassi, Hilkka; Olin, Nina; Uusitalo, Hanna
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
  Tiedämme, että työ muuttuu jatkuvasti – sekä organisaatiossa suunniteltujen uudistusten että hitaasti hiipivien muutoskulkujen myötä. Harvoin kuitenkaan työyhteisöissä on liikaa aikaa ja keinoja pysähtyä yhdessä kokoamaan ...
 • Upseerien työajat ja työhyvinvointi : kirjallisuuskatsaus 

  Karhula, Kati; Härmä, Mikko (Työterveyslaitos, 2021)
  Puolustushallinnossa työskenteleminen asettaa erityisiä vaatimuksia henkilöstölle, jolta edellytetään 24/7 valmiutta, korkeaa suoriutumista ja joustavuutta. Työhön sitoutuminen on korkeaa ja se koetaan merkitykselliseksi, ...

Näytä lisää