Työterveyslaitos TTL

 

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Selätä sisäilmastokiista : viesti viisaasti 

  Lahtinen, Marjaana; Ginström, Anu; Harinen, Seija; Lappalainen, Sanna; Tarkka, Outi; Unhola, Terhi (Työterveyslaitos, 2010)
  Miten kertoa ja keskustella vaikeista sisäilmasto-ongelmista? Miten viestiä terveysriskejä sisältävistä asioista ymmärrettävästi ja uskottavasti? Kirjassa opastetaan kattavan viestintäsuunnitelman laatimiseen, aina ...
 • Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2016 : Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset 

  Koskela, Kirsi; Lehtimäki, Johanna; Aalto-Korte, Kristiina; Pesonen, Maria; Lindström, Irmeli; Suojalehto, Hille; Airaksinen, Liisa; Suuronen, Katri; Helaskoski, Eva
  Katsauksia : 172 (Työterveyslaitos, 2020)
  Vuonna 2016 Työperäisten sairauksien rekisteriin (TPSR) kirjattiin yhteensä 4090 ammattitautia tai ammattitautiepäilyä, joka on noin 7 % vähemmän kuin v. 2015. Vahvistettuja ammattitauteja oli 1479 tapausta, joka on ...
 • Pelastushenkilöstön työterveysseuranta : yhteistyö ja käytännöt 

  Vuokko, Aki; Punakallio, Anne; Paajanen, Teemu; Lusa, Sirpa; Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 2020)
  Hyvän työterveystoiminnan pohjana on pelastusalan työn, työolosuhteiden ja kuormitustekijöiden tuntemus sekä tieto siitä, miten ne vaikuttavat terveyteen ja toimintakykyyn. Tämä opas korostaa kautta linjan kuormitustekijöiden ...
 • Fyysisen kuormituksen hallinta pelastajan työssä : Uusi lähestymistapa palautumisen edistämiseksi 

  Mänttäri, Satu; Karkulehto, Jutta; Oksa, Juha
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
  Pelastajan työssä fyysisesti raskaiden työtehtävien aiheuttamaa väsymystä pidetään yhtenä työturvallisuutta heikentävänä tekijänä joka kroonistuessaan lisää tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskiä. Täydellinen palautuminen ...
 • Modernia turvallisuusoppimista rakennusalalle (MoSaC) : Tutkimushankkeen loppuraportti 

  Tiikkaja, Maria; Puro, Vuokko; Heikkilä, Tarja; Kannisto, Henriikka; Lantto, Eero; Lukander, Kristian; Nykänen, Mikko; Räsänen, Tuula; Simpura, Frans; Uusitalo, Jose
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
  Teknologian nopea kehitys ja moderni turvallisuusajattelu ovat tuoneet mukanaan uusia mahdollisuuksia myös työturvallisuuskoulutukseen. Virtuaalitodellisuuden (VR) käyttö tekee tuloaan turvallisuuskoulutuksiin, ja ymmärrys ...
 • UUDISTA YHTEISTYÖTÄ! : Käytännön työkaluja työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittäjälle 

  Kurki, Anna-Leena; Uusitalo, Hanna; Nykänen, Mikko; Mattila-Holappa, Pauliina; Saari, Eveliina (Työterveyslaitos, 2020)
  Ammatillisessa koulutuksessa oppilaitoksen ja työpaikan välinen yhteistyö on avain onnistuneeseen oppimiseen. Työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen täydentävät toisiaan. Uudista yhteistyötä! -työkirja tarjoaa ...
 • SujuKE – Sujuvuutta työhön kognitiivisella ergonomialla : interventiotutkimuksen loppuraportti 

  Kalakoski, Virpi; Selinheimo, Sanna; Paajanen, Teemu; Ylisassi, Hilkka; Käpykangas, Sari; Valtonen, Teppo; Turunen, Jarno; Ojajärvi, Anneli; Toivio, Pauliina; Lahti, Heidi; Järnefelt, Heli; Hannonen, Heli
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
  Nykypäivän ja tulevaisuuden työssä aivot ovat kovilla. Monessa tehtävässä korostuu kyky käsitellä tietoa ja oppia uutta. Tiedolla työskentelyn ja ajatustyön tehtävät ja olosuhteet voivat kuormittaa. Tutkimukset osoittavat, ...
 • Möjligheter att anpassa arbetet när psykisk ohälsa inverkar på arbetsförmågan 

  Mattila-Holappa, Pauliina; Selinheimo, Sanna; Valtanen, Elisa; Vilén, Johanna; Sauni, Riitta; Vastamäki, Jaana; Österbacka, Owe (Työterveyslaitos, 2020)
  I denna vägledning avses med arbetsanpassning en anpassning av arbetet så att det motsvarar arbetsförmågan. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan till exempel komma överens om arbetstidsarrangemang, anpassning av arbetsuppgifterna, ...
 • Patientförflyttning : En skicklig vårdare aktiverar och hjälper 

  Tamminen-Peter, Leena; Wickström, Gustav (Työterveyslaitos, 2014)
  Att assistera patienter är en väsentlig del av vårdarbetet. Patientförflyttningar i vård- och omsorgsarbetet kräver ofta betydande fysisk ansträngning av personalen. Ansträngningen kan vara så stor att den överbelastar ...
 • Yhteistyöllä toimivampi työikäisten terveydenhuolto : TYÖKE - Verkostoilla tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen -hankkeen loppuraportti 

  Hakulinen, Hanna; Kangas, Pauliina; Pesonen, Sanna; Työterveyslaitos
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
  Väestöllinen huoltosuhde, eli lasten ja eläkeläisten suhde työikäiseen väestöön, on kasvussa. Onkin entistä tärkeämpää pitää työikäiset työkykyisinä. Työikäisten sosiaali- ja terveydenhuolto koostuu kahdesta rinnakkaisesta ...
 • Toiminnalliset oireet ja työkyvyn tuki sisäilmaongelmissa (TOSI) : Toimintamalli työterveyshuoltoon 

  Selinheimo, Sanna; Vuokko, Aki; Hublin, Christer; Järnefelt, Heli; Karvala, Kirsi; Sainio, Markku; Suojalehto, Hille; Paunio, Tiina
  Tietoa työstä (2018)
  Osa työntekijöistä kokee työympäristön sisäilmaan liittyviä ongelmia. Osalla oireisto kroonistuu ja laajenee, jolloin ilmenee työkyvyn heikentymistä. Työterveyshuollon keinot auttaa tilanteessa ovat vakiintumattomia. ...
 • Tuottavat toimintamallit : kokemuksia pk-yrityksistä 

  Ala-Laurinaho, Arja; Mattila-Aalto, Minna
  TTS:n julkaisu : 445 (Työtehoseura, 2019)
  Tuottavat toimintamallit eli TuotTo -hanke etsi keinoja toiminnan tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteiseen kehittämiseen pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Hankkeen lähtökohtana oli näkemys, jonka mukaan yrityksen ...
 • Motivoivan ohjauksen ja terveyssuunnitelman vaikutus työkykyyn ja työkyvyn lukutaitoon 

  Leino, Timo; Nissinen, Sari; Laitinen, Jaana; Weiste, Elina; Seppänen, Soile; Lappalainen, Kirsi; Rautio, Maria; Mäenpää- Moilanen, Eija; Remes, Jouko
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
  Tutkimuksessa selvitettiin motivoivan ohjauksen ja terveys-suunnitelman vaikutusta työntekijöiden ja työterveyshoitajien työkykyyn ja työkyvyn lukutaitoon. Työntekijöiden työkyvyssä ei tapahtunut vuoden seuranta-aikana ...
 • Proceedings of the Vision Zero Summit 2019 12–14 November 2019 Helsinki, Finland 

  Huuskonen, Minna; Finnish Institute of Occupational Health (Finnish Institute of Occupational Health, 2019)
  The Vision Zero Summit was held on 12–14 November 2019 in Helsinki Finland, and organized by the Finnish Institute of Occupational Health, with the support of our partners. Vision Zero is a strategy and a holistic mindset. ...
 • Teolliset mineraalikuidut toimistotyyppisissä työtiloissa : Esiintyminen, altistumisen arviointi, terveysvaikutukset ja päästöjen hallinta 

  Tuomi, Tapani; Wallenius, Kaisa; Mahiout, Selma; Rautiala, Sirpa; Lappalainen, Sanna
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
  Tämä katsaus on laadittu Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman rahoituksella osana Terveet tilat 2028 -hanketta. Työterveyslaitoksen asiantuntijat laativat katsauksen vuonna 2019 liittyen ohjelman osa-alueeseen 2: ...
 • Puettavan teknologian hyödyntäminen työterveyshuolloissa ja työpaikoilla 

  Rauttola, Ari-Pekka; Halonen, Janne; Lukander, Kristian; Passi, Tomi; Uusitalo, Arja; Rauhamaa, Saija; Virkkala, Jussi
  Tietoa työstä (2019)
  Puettavaan teknologian käytöstä työterveyshuolloissa ei ole yhtenäistä käsitystä, suosituksia eikä näyttöjä hyödyistä. Tässä selvityksessä kuvataan puettavan teknologian käytön nykytilanne työterveyshuollossa, työpaikoilla ...
 • Uudet keinot tärinäaltistumisen arvioimiseen ja vähentämiseen 

  Ollila, Tapani; Pääkkönen, Rauno; Helenius, Riikka
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Työkoneiden ja työkalujen tärinä on kasvava ammattitauteja aiheuttava altiste. Keinoja altistumisten hallintaan on kuitenkin varsin vähän, kun työvälineitä käytetään niiden pitkäikäisyyden takia vuosia ja uusien hankinnassa ...
 • Työdata ja tekoäly : Toiminnan kehittämisen ja johtamisen tueksi 

  Kalliomäki-Levanto, Tiina; Korpela, Jussi; Sinisalo, Erkki; Louhimo, Riku
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Raportissa kerrotaan ”Työdatan hiljaiset signaalit” -hankkeen vaiheista, joilla työelämätutkimuksen uusi aineistolähde ”digital trace data”, työdata, saatiin käytettävään muotoon. Aikaleimattua dataa kerääntyy jatkuvasti ...
 • Digitaaliset palaute- ja oppimisjärjestelmät sisälogistiikassa : Uusia mahdollisuuksia työturvallisuuden edistämiseen 

  Perttula, Pia; Kannisto, Henriikka; Puro, Vuokko; Reuna, Kaisla; Lehtonen, Esko; Vorne, Jarmo; Maasalo, Ida
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  Sisälogistiikan työtehtävissä sattuu paljon työtapaturmia ja tavaroiden siirtämiseen liittyvistä työtapaturmista aiheutuu keskimäärin pidempiä sairauspoissaoloja kuin muista työtapaturmista. Toimenpiteitä työtapaturmien ...
 • Järjestelmät hyötykäyttöön : opas osaamisen kehittämiseen järjestelmämuutoksessa 

  Ala-Laurinaho, Arja; Tuomivaara, Seppo; Perttula, Pia; Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 2019)
  Työ tehdään yhä useammin erilaissa verkostoissa integroituneiden tietojärjestelmien avulla. Uusien järjestelmien käyttöönotto, käyttö ja jatkuva kehittäminen vaativat kokonaisvaltaista käsitystä järjestelmien avulla ...

Näytä lisää