Työterveyslaitos

 

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Työn ja perheen yhteensovittamisen kehityspolut sekä yhteydet työoloihin, perhetilanteeseen, terveydentilaan ja sairauspoissaoloihin 

  Leino-Arjas, Päivi; Kaila-Kangas, Leena; Remes, Jouko; Neupane, Subas; Lallukka, Tea; Haukka, Eija; Ervasti, Jenni; Karhula, Kati; Toppinen-Tanner, Salla
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Työn ja perhe-elämän välisen rajapinnan konfliktit voivat heijastua työntekijöiden terveydessä ja työkyvyssä. Kahden seurantatutkimusaineiston avulla tarkasteltiin seuraavia teemoja: 1. millaisia kehityspolkuja työn ja ...
 • Työn vaatimukset prosesseina : Koneoppimismenetelmät ja teoriat tunnistamisen apuna 

  Kalliomäki-Levanto, Tiina; Varje, Pekka; Känsälä, Marja; Kivimäki, Ilkka; Haavisto, Olli
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2023)
  Raportissa kerrotaan Työsuojelurahaston rahoittamasta hankkeesta ”Organisaatiodatan hyödyntämisen luotettavuuden lisääminen teorian ja tekoälyn avulla”. Hanke on teoreettismetodologinen, ja sen tavoitteena oli laatia kaksi ...
 • Työhyvinvointi ja osaaminen palvelualoilla 

  Lindström, Sara; Turunen, Jarno; Remes, Jouko; Pehkonen, Irmeli
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2023)
  Työhyvinvointi ja osaaminen palvelualoilla -tutkimus tarjoaa katsauksen yksityisten palvelualojen työhön. Se kartoittaa työhyvinvoinnin ja osaamisen nykytilaa, palvelualojen ammattilaisuuteen liitettyjä merkityksiä eri ...
 • Hyvinvointia ja työn sujumista tukevat sisäympäristötekijät toimistossa 

  Wallenius, Kaisa; Malve-Ahlroth, Sara; Keränen, Hanna; Haapakangas, Annu
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2023)
  Hyvä sisäympäristö on tärkeä työntekijöiden hyvinvointiin, työkykyyn ja työn sujuvuuteen vaikuttava tekijä. Sisäympäristössä voi olla hyvinvointia tukevia voimavaratekijöitä ja hyvinvointia heikentäviä kuormitustekijöitä. ...
 • Akrylaattiallergioiden ehkäiseminen kauneudenhoitoalalla ja kokoonpanoteollisuudessa 

  Suuronen, Katri; Mäkelä, Erja; Ylinen, Katriina; Pesonen, Maria; Aalto-Korte, Kristiina; Lindström, Irmeli; Suojalehto, Hille
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2023)
  Akrylaattiyhdisteet aiheuttavat työperäistä allergista kosketusihottumaa, astmaa ja nuhaa. Niitä käytetään mm. rakennekynsiaineissa, ripsiliimoissa ja kokoonpanoliimoissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää turvallisia ...
 • Näppärä : Bedömning av ergonomin och arbetsmiljön kring bildskärmsarbete 

  Rasa, Pirkko-Liisa; Ketola, Ritva (Työterveyslaitos, 2003)
  På nästan alla arbetsplatser används datorer. Ändå förekommer det fortfarande brister i ergonomin vid datorarbetsplatserna fastän apparater och utrustningar i många avseenden har utvecklats under de sista åren. Ändringarna ...
 • Lithium-ion battery’s life cycle : safety risks and risk management at workplaces 

  Perttula, Pia; Rodríguez Llopis, Isabel; Säämänen, Arto; Barruetabeña, Leire; Kannisto, Henriikka; Vorne, Jarmo; Kangas, Anneli; Valbuena, Sergio; Santonen, Tiina; Lantto, Eero; Lannetta, Timi; Viitanen, Anna-Kaisa (Finnish Institute of Occupational Health, 2023)
  This summary is the final report of the research project “Lithium-ion battery’s life cycle: safety risks and risk management at workplaces”, funded by Finnish Work Environment Fund, the Finnish Institute of Occupational ...
 • FireFit : Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö (1.vaihe) 

  Wikström, Miia; Lusa, Sirpa; Lindholm, Harri; Ilmarinen, Raija; Luukkonen, Ritva (Työterveyslaitos, 2007)
  Sisäasianministeriön pelastajien työssä selviytymistä selvittävän työryhmän väliraportin (2005) mukaan pelastajien terveyden ja fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen vaatii ripeitä toimia. Kehittämisen kohteiksi koettiin ...
 • Töissä palvelualoilla : Kyselytuloksia työhyvinvoinnista ja osaamisesta 2008, 2021 ja 2022 

  Turunen, Jarno; Remes, Jouko; Pehkonen, Irmeli; Lindström, Sara
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2023)
  Tutkimusraportti päivittää kuvan palvelualojen työhyvinvoinnista ja osaamisesta 2020-luvulla. Työhyvinvoinnin ja osaamisen teemaan pureudutaan hyvin laajasti kaupan, matkailu- ja ravintola-alan sekä kiinteistöpalvelualan ...
 • HELP-katsaus : Työelämän muutosnäkymät 

  Ranki, Sinimaaria (Työterveyslaitos, 2023)
  Ajatus työterveyslaitoksen Hybridi-etä-lähityö-projektista (HELP) sai alkunsa koronapandemian levittyä Suomeen. Haluttiin ymmärtää, miten pandemia muuttaisi työelämää. Tartuntariskiltä suojautuminen ja etätyösuositus olivat ...
 • TYÖ2030 - Jatkuva oppiminen teoriasta käytäntöön : Katsaus jatkuvan oppimisen edistämisestä työpaikoilla 

  Ryky, Pinja (Työterveyslaitos, 2023)
  TYÖ2030 on työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma, joka tähtää toimintatapojen uudistamiseen ja teknologian tehokkaaseen hyödyntämiseen työpaikoilla sekä työelämäinnovaatioiden luomiseen. TYÖ2030-ohjelmassa kehitetään ...
 • FireFit-menetelmän sisällön ja testien päivittäminen ja kehittäminen : FireFit 5. Vaihe 

  Lusa, Sirpa; Punakallio, Anne; Halonen, Janne; Säynäjäkangas, Pihla; Remes, Jouko; Mänttäri, Satu; Oksa, Juha; Vuokko, Aki
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Pelastajien fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmä (FireFit) on ollut käytössä pelastuslaitoksissa ja useissa tehdaspalokunnissa jo viidentoista vuoden ajan. Menetelmä vaatii jatkuvaa ...
 • Managing quartz exposure in the construction industry 

  Tuomi, Tapani; Johnsson, Tom; Heino, Arto; Lainejoki, Anniina; Salmi, Kari; Poikkimäki, Mikko; Kanerva, Tomi; Säämänen, Arto; Räsänen, Tuula (Finnish Institute of Occupational Health, 2022)
  This summary is the final report of the research project "Quartz Exposure and its Management in the Construction Industry" funded by the Finnish Work Environment Fund, the Confederation of Finnish Construction Industries ...
 • Så här utvecklar du ditt företagshälsovårdssamarbete 

  Räsänen, Hanna-Reetta; Säily, Tarja; Österbacka, Owe; Pesonen, Sanna (Työterveyslaitos, 2022)
  Syftet med denna vägledning är att hjälpa aktörer både på arbetsplatsen och inom företagshälsovården att göra företagshälsovårdssamarbetet mer målinriktat och utveckla det så att det bättre betjänar båda parterna. Med ...
 • Ohje korjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen työpaikoilla 

  Isokääntä, Päivi; Kanerva, Tomi; Korenius, Pirjo; Liukkonen, Tuula; Manninen, Titta; Rautiala, Sirpa (Työterveyslaitos, 2022)
  Tähän ohjeeseen on koottu kosteus- ja mikrobivauriokorjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen liittyvä uusin tieto. Ohjeen pohjana on ollut Työterveyslaitoksen vuonna 2016 laatima ”Ohje siivoukseen ja ...
 • Hybridiyrittäjän työkirja : Opas työelämän moniottelijalle 

  Kangas, Emilia; Kalavainen, Susanna; Mikkanen, Maari; Karjalainen, Sini; Perälä, Anu; Sorama, Kirsti; Susiluoma, Talvikki; Viljamaa, Anmari (Työterveyslaitos, 2022)
  Työkirja on suunnattu hybridiyrittäjille, mutta harjoituksia voivat hyödyntää myös yrittäjiä tukevat tahot ja oppilaitokset. Kirja sisältää täytettäviä tehtäviä, jotka käsittelevät hybridiyrittäjän hyvinvointia ja liiketoimintaa.
 • Työhön osallistumisen segmentaatiomalli : Tuloksia väestötason datalähtöisestä ryhmittelyanalyysistä 

  Turunen, Jarno; Ahtinen, Suvi; Joensuu, Matti
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa työkyvyltään toisistaan eroavia ryhmiä työikäisestä väestöstä. Ryhmien tunnistamisessa hallinnollista rekisteritietoa työssäolosta ja erityisesti työkyvyttömyyteen liittyvistä ...
 • Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä 

  Virtanen, Anniina; Kaltiainen, Janne; Hakanen, Jari
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Tutkimushankkeen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä proaktiivisista, yhteisöllisistä ja johtamisen keinoista, joilla voidaan edistää työhyvinvointia muuttuvassa työelämässä. Tavoitteena oli myös edistää työuupumusongelman ...
 • Nostotyön keventäminen ulkoisen tukirangan avulla 

  Oksa, Juha; Rauttola, Ari-Pekka; Karkulehto, Jutta; Säynäjäkangas, Pihla; Karppinen, Jaro; Halonen, Janne; Mänttäri, Satu
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Työhön liittyvät tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ovat tavallisimpia työn aiheuttamia terveysongelmia Suomessa. Suuri osa työkyvyttömyyseläkkeistä ja sairauspoissaoloista johtuu selkäsairauksista, joiden työperäisinä syinä ...
 • Työuupumuksen arviointi Burnout Assessment Tool (BAT) -menetelmällä 

  Hakanen, Jari; Kaltianen, Janne (Työterveyslaitos, 2022)
  Burnout Assessment Tool (BAT) -menetelmä on Belgiassa ja Hollannissa kehitetty työuupumuksen itsearviointikysely. Sen kehittämistä on ohjannut 40 vuoden aikana kertynyt tieto ja teoria työuupumuksesta sekä olemassa olevien ...

Näytä lisää