Työterveyslaitos TTL

 

Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Päivystystyötä tekevien lääkäreiden hyvinvointi, sairauspoissaolot ja työtapaturmat 

  Karhula, Kati; Ervasti, Jenni; Kivimäki, Ilkka; Koskinen, Aki; Puttonen, Sampsa; Kivimäki, Mika; Härmä, Mikko
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
  Hankkeen tavoitteena oli selvittää sairaalalääkäreiden vuositason työai-katrendejä ja tutkia työajan ja päivystyksen yhteyksiä terveyteen ja hy-vinvointiin 12 sairaanhoitopiirissä. Keskimääräinen vuosityöaika ja alle 13 ...
 • Fyysisten riskien hallintamalli hoitoalalla 

  Tamminen-Peter, Leena; Moilanen, Aija; Fagerström, Virpi (Työterveyslaitos, 2015)
  Potilasnostojen ja -siirtojen lisäksi toistuvat selän kumarat ja kiertyneet asennot vaarantavat hoitajan terveyttä. Potilaiden liikkumisen ja siirtämisen avustaminen, jatkuva seisominen, kävely, kiire ja työn psykososiaaliset ...
 • Asbestille altistuneiden työvaatteiden varustehuollon toimivuuden testaaminen 

  Laitinen, Juha; Lindström, Annika; Jumpponen, Mika; Lallukka, Heli; Hassinen, Marko
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
  ”Asbestille altistuneiden työvaatteiden varustehuollon testaaminen” -hankkeessa ja siihen liittyneissä kehittämisavustushankkeissa arvioitiin asbestikuitujen kykyä tarttua sammutusasuihin ja työtakkeihin. Hankkeessa ...
 • Työaikojen kehittäminen kaupan alalla : tutkimus- ja kehittämishanke 

  Ropponen, Annina; Hakola, Tarja; Hirvonen, Maria; Koskinen, Aki; Härmä, Mikko
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
  Kaupan alaa ei ole aiemmin tutkittu hyödyntämällä työnantajan rekisteristä saatavia, objektiivisia työaikatietoja, vaikka kauppojen aukioloajat ovat viime vuosina laajentuneet ja yhä useampi työskentelee myöhään iltaisin ...
 • Työterveyslaitos : vastuullisuusraportti 2020 

  Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 2021)
  Vastuullisuusraportti antaa tilannekuvan Työterveyslaitoksen toiminnasta vuonna 2020 sekä linjaa painopisteet vastuullistyössä. Vastuullinen ajattelu on sisäänkirjoitettu Työterveyslaitoksen jokapäiväiseen toimintaan sekä ...
 • Työn imua työtä tuunaamalla : Voiko työn tuunaamista oppia verkkovalmennuksen avulla ja onko sillä laajempia työhyvinvointi- ja terveyshyötyjä? 

  Seppälä, Piia; Rivinoja, Telma; Virkkala, Jussi; Punakallio, Anne; Velin, Riitta; Lapveteläinen, Nina; Hirvonen, Maria; Hakanen, Jari
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
  Työn tuunaaminen on työntekijälähtöistä työn kehittämistä, jonka avulla työntekijä voi säädellä ja tasapainottaa työolosuhteitaan – työn voimavaroja ja vaatimuksia – ja siten edistää työhyvinvointiaan, työn imua. Työn imu ...
 • Tutkittua tietoa organisaation datasta - vastuullisesti ja eettisesti : Opas henkilötunnisteisen organisaatiodatan tutkimuskäyttöön 

  Tiikkaja, Maria; Virtanen, Simo; Puro, Vuokko; Räsänen, Tuula; Kärkimaa, Jukka; Heikkilä, Tarja; Lantto, Eero; Sirén, Kimmo (Työterveyslaitos, 2021)
  Datalähtöisen tutkimuksen yleistyessä ja teknologian kehittyessä, tutkijat ja organisaatiot ovat havainneet mahdollisuuden työpaikoilla kerätyn ja kertyvän datan entistä laajempaan hyödyntämiseen tutkitun tiedon tuottamisessa. ...
 • Muutosvuoropuhelu : miten kehittää yhteistä ja omaa työtämme 

  Heikkilä, Heli; Ylisassi, Hilkka; Olin, Nina; Uusitalo, Hanna
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
  Tiedämme, että työ muuttuu jatkuvasti – sekä organisaatiossa suunniteltujen uudistusten että hitaasti hiipivien muutoskulkujen myötä. Harvoin kuitenkaan työyhteisöissä on liikaa aikaa ja keinoja pysähtyä yhdessä kokoamaan ...
 • Upseerien työajat ja työhyvinvointi : kirjallisuuskatsaus 

  Karhula, Kati; Härmä, Mikko (Työterveyslaitos, 2021)
  Puolustushallinnossa työskenteleminen asettaa erityisiä vaatimuksia henkilöstölle, jolta edellytetään 24/7 valmiutta, korkeaa suoriutumista ja joustavuutta. Työhön sitoutuminen on korkeaa ja se koetaan merkitykselliseksi, ...
 • Väistö- ja erityispuhtaiden tilojen käyttö työ-paikkojen sisäilmasto-ongelmatilanteissa : sisäilmasto- ja tilaratkaisuihin liittyvien toimin-tatapojen nykytilanne 

  Lappalainen, Sanna; Rautiala, Sirpa; Sainio, Markku; Kinnari, Taina; Hirvonen, Suvi (Työterveyslaitos, 2020)
  Väistö- ja erityispuhtaita tiloja otetaan käyttöön toimistotyyppisten työpaikkojen sisäilmasto-ongelmatilanteissa. Väistötiloihin voidaan siirtyä esimerkiksi sisäilmaan liitetyn oireilun tai rakennuk-sen korjausten takia. ...
 • Sisäilman hyväksi : Toimintamalli vaikeiden sisäilmaongelmien ratkaisuun 

  Lahtinen, Marjaana; Lappalainen, Sanna; Reijula, Kari (Työterveyslaitos, 2005)
  Sisäilmahaittojen tutkiminen on monesti kuin salapoliisityötä. Syitä ja seurauksia on ongelmavyyhdiksi asti. Ratkaisuun ei riitä pelkkä tekninen osaaminen, kun ihmiset ovat huolissaan. Työympäristö, jossa tekniikka toimii ...
 • Kuntoutus työelämän käännekohdassa - rehabilitation at a turning point in working life : Kuntoutuksen tutkimusseminaari 18.3.2021 abstraktit 

  Savinainen, M; Juvonen-Posti, P; Autti-Rämö, I; Hiekkala, S; Karhula, M; Kippola-Pääkkönen, A; Melkas, S; Poutiainen, E; Rajavaara, M; Salminen, A-L; Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 2021)
  Kaikenikäisen ja osaavan työvoiman tarve kasvaa, kun työikäisten osuus väestöstä pienenee lähivuosikymmeninä. Työvoimavajeita paikataan esimerkiksi jatkuvalla oppimisella, maahanmuuttajilla ja robotisaatiolla. Kaikki eivät ...
 • Inhimilliset tekijät turvallisuudessa : interventioiden vaikutukset ja toimivuus 

  Teperi, Anna-Maria; Ruotsala, Riikka; Ala-Laurinaho, Arja; Asikainen, Ilkka; Lantto, Eero; Paajanen, Teemu
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
  Inhimillisten tekijöiden (HF, Human Factors) teoreettisessa tutkimuksessa ja kehittämisinterventioissa on havaittu sen potentiaali turvallisuusajattelun ja -käytäntöjen kehittämisessä. Tietoa puuttui siitä, miten aihepiirin ...
 • Onnekkaat sattumat ja psykologinen turvallisuus uudistumisen lähteinä työpaikoilla 

  Toivanen, Minna; Känsälä, Marja; Kalliomäki-Levanto, Tiina; Kauppi, Maarit; Tuomivaara, Seppo; Yli-Kaitala, Kirsi; Suorsa, Teemu
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
  Jotta organisaatio säilyisi elinvoimaisena, sen täytyy aika ajoin uudistua. Asiantuntijatyössä uudistukset ja luovat ratkaisut voivat syntyä sattumien kautta. Millaisia onnekkaita sattumia ja sattuman paikkoja asiantunti ...
 • Ammattitaudit ja ammattitautiepäilyt 2017 : Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjatut uudet tapaukset 

  Koskela, Kirsi; Lehtimäki, Johanna; Aalto-Korte, Kristiina; Pesonen, Maria; Lindström, Irmeli; Suojalehto, Hille; Airaksinen, Liisa; Suuronen, Katri; Helaskoski, Eva
  Katsauksia : 173 (Työterveyslaitos, 2021)
  Vuonna 2017 Työperäisten sairauksien rekisteriin (TPSR) kirjattiin yhteensä 3375 ammattitauti- tai ammattitautiepäilytapausta, joista vahvistettuja ammattitautitapauksia oli 1055. Ammattitauti- ja ammattitautiepäilytapausten ...
 • Askeleet sujuvaan aivotyöhön OSAOssa 

  Kalakoski, Virpi; Käpykangas, Sari; Heusala, Tiina; Luokkala, Kirsi; Pöntinen, Janna; Kauppi, Maarit
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
  Tämän kehittämishankkeen lähtökohtana oli OSAOssa tunnistettu tarve vähentää ammatillisen opetuksen henkilöstön kognitiivista kuormitusta. Keskeinen tavoite oli rakentaa työntekijälähtöisen kehittämisen rinnalla Aivotyön ...
 • Virtual-Reality Based Nuclear Power Plant Field Operator Training : Research Report 

  Pakarinen, Satu; Laarni, Jari; Koskinen, Hanna; Passi, Tomi; Liinasuo, Marja; Salonen, Tuisku-Tuuli (Työterveyslaitos, 2021)
  In nuclear power plants, field operators (FOP), make inspections and perform operations outside the main control room, and also collaborate with main control room (MCR) operators in different plant states. With emerging ...
 • Inhimilliset tekijät turvallisuudessa : Onnistuneen kehittämisen elementtejä 

  Teperi, Anna-Maria; Ruotsala, Riikka; Ala-Laurinaho, Arja (Työterveyslaitos, 2021)
  Opas esittelee, miten inhimillisten tekijöiden (HF, Human Factors) näkökulmaa voidaan käyttää uudistamaan työpaikan turvallisuusajattelua ja -käytäntöjä sekä työn kehittämistä ja johtamista. Turvallisuuskriittisillä aloilla ...
 • VALO Work tilallisena ratkaisuna : Fyysiset, kognitiiviset, sosiaaliset ja mentaaliset tekijät aivotyön näkökulmasta 

  Kalakoski, Virpi; Valtonen, Teppo; Räsänen, Pauli; Kaartinen, Jouni (Työterveyslaitos, 2021)
  Toimistotyötiloissa tarvitaan hyvät olosuhteet niin keskittymistä vaativiin työtehtäviin kuin yhdessä työskentelyn tilanteisiin, joissa keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin toimistotil ...
 • Työntekijöiden oireilu sisäympäristössä : työterveyshuollon näkökulma 

  Vuokko, Aki; Keränen, Hanna; Sainio, Markku; Jokela, Pirjo; Tulenheimo-Eklund, Elina; Juvonen-Posti, Pirjo; Reijula, Kari
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
  Työterveyshuollon erikoistumisalan kouluttajalääkäreille vuonna 2020 kohdennettu valtakunnallinen kysely kartoitti sisäympäristössä oireilevien kohtaamista, hoitoa ja työkyvyn tukea työterveyshuollossa. Selvitys toteutettiin ...

Näytä lisää