Työterveyslaitos TTL - Selaus nimekkeen mukaan

  • FireFit - Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö 

   Lusa, Sirpa; Wikström, Miia; Punakallio, Anne; Lindholm, Harri; Luukkonen, Ritva (Työterveyslaitos, 2010)
   Työterveyslaitoksen vetämänä toteutettiin FireFit-Pelastajien hyvä fyysisen toimintakyvyn arviointikäytäntö, kehittämishanke vuosina 2006-2007. Siinä luotiin pohja fyysisen toimintakyvyn arviointikäytännölle ...
  • Flirtti - häirintä - jännite : Seksuaalinen ahdistelu työpaikalla 

   Kauppinen, Kaisa; Purola, Mari (Työterveyslaitos, 2001)
   Flirtti - häirintä - jännite on opas siitä, miten tunnistaa, kohdata ja kitkeä sukupuolinen häirintä työpaikoilta. Tutkimuksiin perustuva kirja antaa käytännön neuvoja ahdisteluun puuttumiseen ja esittelee tilannetta ...
  • Floor is Yours! Turvallisuusjohtamisen ja -kulttuurin kehittäminen esittävissä taiteissa 

   Visuri, Susanna; Ansio, Heli; Puro, Vuokko; Kannisto, Henriikka; Heiniö, Miira; Lantto, Eero; Hirvonen, Maria; Perttula, Pia; Teperi, Anna-Maria
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
   Esittävä taide (esimerkiksi teatteri, musiikki, ooppera, tanssi, sirkus) tarjoaa elämyksiä yleisöille moninaisissa esityspaikoissa alan eri ammattilaisten yhteistyönä. Toimialan työhön tiedetään liittyvän erilaisia vaara- ...
  • From Family Leave to Work: Participant's Workbook 

   Toppinen-Tanner, Salla; Pulkkinen, Pia; Pajunen, Paula; Larvi, Tommy; Nykänen, Mikko; Kuitunen, Heli; Vuori, Jukka (Finnish Institute of Occupational Health, 2014)
   From Family Leave to Work is a group method during which the participants recognize their own strengths and needs for development, and set personal goals for their future careers. The group discusses ways in which to balance ...
  • From Family Leave to Work: Supplement to the Trainer’s Manual 

   Toppinen-Tanner, Salla; Pulkkinen, Pia; Pajunen, Paula; Larvi, Tommy; Nykänen, Mikko; Kuitunen, Heli; Vuori, Jukka (Finnish Institute of Occupational Health, 2014)
   The Towards Successful Seniority™ method Trainer’s Manual, and its supplementary pages provide the group method trainer with detailed instructions throughout the programme.
  • Fyysisen kuormituksen hallinta pelastajan työssä : Uusi lähestymistapa palautumisen edistämiseksi 

   Mänttäri, Satu; Karkulehto, Jutta; Oksa, Juha
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
   Pelastajan työssä fyysisesti raskaiden työtehtävien aiheuttamaa väsymystä pidetään yhtenä työturvallisuutta heikentävänä tekijänä joka kroonistuessaan lisää tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskiä. Täydellinen palautuminen ...
  • Fyysisten riskien hallintamalli hoitoalalla 

   Tamminen-Peter, Leena; Moilanen, Aija; Fagerström, Virpi (Työterveyslaitos, 2015)
   Potilasnostojen ja -siirtojen lisäksi toistuvat selän kumarat ja kiertyneet asennot vaarantavat hoitajan terveyttä. Potilaiden liikkumisen ja siirtämisen avustaminen, jatkuva seisominen, kävely, kiire ja työn psykososiaaliset ...
  • Genotoxic and Immunotoxic Effects of Cellulose Nanocrystals In Vitro. 

   Catalan, Julia; Ilves, Marit; Jarventaus, Hilkka; Hannukainen, Kati-Susanna; Kontturi, Eero; Vanhala, Esa; Alenius, Harri; Savolainen, Kai M.; Norppa, Hannu
   ENVIRONMENTAL AND MOLECULAR MUTAGENESIS : 2 (WILEY-BLACKWELL, 03 / 2015)
  • God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården 

   Husman, Kaj; Haring, Kari; Kaukinen, Kari; Lagerstedt, Rea; Laine, Arto; Manninen, Pirjo; Mukala, Kristiina; Sauni, Riitta (Arbetshälsoinstitutet, 2010)
   Social- och hälsovårdsministeriet beställde våren 2009 av Arbetshälsoinstitutet en rekommendation avsedd för företagshälsovården: God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården. Arbetshälsoinstitutet utsåg prof. Kaj Husman ...
  • Good Occupational Health Practice 

   Finnish Institute of Occupational Health; Ministry of Social Affairs and Health (Finnish Institute of Occupational Health, 2004)
   This book describes the guidelines for occupational health practice in Finland. The legislation on occupational health services (OHS) was recently amended to include the requirement of systematic and goal-oriented OHS. ...
  • Green areas around homes reduce atopic sensitization in children. 

   Ruokolainen, L; von Hertzen, L; Fyhrquist, N; Laatikainen, T; Lehtomaki, J; Auvinen, P; Karvonen, AM; Hyvarinen, A; Tillmann, V; Niemela, O; Knip, M; Haahtela, T; Pekkanen, J; Hanski, I
   ALLERGY : 2 (Wiley-Blackwell, 2015)
  • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisissä työympäristöissä : Päästölähteet, mittausmenetelmät, pitoisuustasot ja terveysvaikutukset 

   Wallenius, Kaisa; Hovi, Hanna; Mahiout, Selma; Remes, Jouko; Rautiala, Sirpa; Jokela, Pirjo; Leino, Katri; Liukkonen, Tuula (Työterveyslaitos, 2021)
   Katsauksessa tarkastellaan toimistotyyppisissä työympäristöissä esiintyvien haihtu-vien orgaanisten yhdisteiden yleisimpiä päästölähteitä, pitoisuustasoja, haitallisia terveysvaikutuksia ja mittausmenetelmiä. Tarkastelun ...
  • HeMoHes - Parantavat ja modulaariset terveydenhuollon tilat 

   Peltokorpi, Antti; Salonen, Heidi; Seppänen, Olli; Lillrank, Paul; Kyrö, Riikka; Lavikka, Rita; Alapieti, Tuomas; Malmström, Tomi; Silander, Katariina; Särkilahti, Anna; Ven, Robert; Siro, Kristian; Narko, Juhani; Luoma-Halkola, Juhani; Aalto, Leena; Lahtinen, Marjaana; Sirola, Pia; Ruohomäki, Virpi; Reijula, Kari (Aalto yliopisto, 2018)
   Terveyspalveluiden tarjonta muuttuu ammattilais- ja tuottajalähtöisestä kohti yksilöä tukevan ja parantavan ympäristön luomista lähelle asiakasta. Samalla monimutkaisia hoitoja keskitetään entistä suurempiin sairaalakeskuksiin. ...
  • Hengityksensuojainten toimivuus kylmässä 

   Mäkelä, Erja; Rissanen, Sirkka; Kähkönen, Heli; Mäkelä, Mauri; Törmänen, Sampsa; Kaisto, Jenni; Tuhkanen, Pertti; Jussila, Kirsi
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Kylmässä työskentely aiheuttaa ongelmia hengityksensuojainten käyttöön. Kylmä voi aiheuttaa hengityksensuojaimen huurtumista ja jäätymistä, kun hengityksen mukana tuleva kosteus tiivistyy hengityksensuojaimen tai suodattimen ...
  • "Herättelyä tarvitaan" Hyvinvointivastaavien kokemuksia yrittäjäyhdistysten hyvinvointitoiminnasta 

   Visuri, Susanna; Kalanen, Kirsti; Niemi, Leena; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2008)
   Tämä raportti liittyy vuonna 2002 käynnistyneeseen "Pk-yrittäjän terveys ja jaksaminen, SYTY2000®” –projektiin, jonka tavoitteena oli edistää pk-yrittäjien terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä jaksamista työelämässä.
  • Hiilinanoputkien aiheuttamien terveysvaikutusten karakterisointi systeemitoksikologian avulla 

   Jukka Sund; Jaana Palomäki; Marit Ilves; Elina Rydman; Terhi Savinko; Joonas Koivisto; Minnamari Vippola; Dario Greco; Henrik Wolff; Lea Pylkkänen; Kai Savolainen; Anne Puustinen; Harri Alenius (Työterveyslaitos, 2013)
   Hiilinanoputket ovat monikäyttöisiä teollisia nanomateriaaleja, jotka soveltuvat lukuisiin teollisuusaloihin. Hiilinanoputkien asbestin kaltainen muoto on kuitenkin nostanut esiin kysymyksiä niiden turvallisuudesta.
  • Hiukkaset ja melu kestävässä kaivosympäristössä (HIME) 

   Linnainmaa, Markku; Kanerva, Tomi; Törmänen, Sampsa; Taxell, Piia; Santonen, Tiina; Hyytinen, Eija-Riitta; Hyvärinen, Ville; Oksa, Panu
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2016)
  • Hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille altistuminen työpaikoilla : Esiselvitysprojekti 

   Simo Porras; Eija-Riitta Hyytinen; Milja Koponen; Milla Heinälä; Tiina Santonen (Työterveyslaitos, 2015)
   Tutkimuksessa selvitettiin työperäistä altistumista hormonitoimintaa mahdollisesti häiritseville aineille Suomessa. Tarkoitus oli selvittää missä määrin altistumista tapahtuu, missä työtehtävissä, mikä on viimevuosien ...
  • Hunt for the origin of allergy - comparing the Finnish and Russian Karelia. 

   Haahtela, T.; Laatikainen, T; Alenius, H; Auvinen, P; Fyhrquist, N.; Hanski, I; von Hertzen, L.; Jousilahti, P; Kosunen, T. U.; Markelova, O.; Pantelejev, V.; Uhanov, M.; Zilber, E.; Vartiainen, E.
   CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY : 5 (WILEY-BLACKWELL, 05 / 2015)
  • Hyvinvointi ja tuloksellisuus esimiestyön haasteena : tutkimus kolmessa julkisen sektorin organisaatiossa 

   Elo, Anna-Liisa; Ervasti, Jenni; Kuokkanen, Anna (Työterveyslaitos, 2010)
   Hyvinvoinnin ja organisaation toiminnan tuloksellisuuden tasapainoa peräänkuulutetaan monilla foorumeilla, mutta käytännön menetelmät sen edistämiseksi työpaikoilla ovat jäsentymättömiä. Vaikka tietoa hyvinvoinnista ja ...