Työterveyslaitos TTL - Selaus nimekkeen mukaan

  • Genotoxic and Immunotoxic Effects of Cellulose Nanocrystals In Vitro. 

   Catalan, Julia; Ilves, Marit; Jarventaus, Hilkka; Hannukainen, Kati-Susanna; Kontturi, Eero; Vanhala, Esa; Alenius, Harri; Savolainen, Kai M.; Norppa, Hannu
   ENVIRONMENTAL AND MOLECULAR MUTAGENESIS : 2 (WILEY-BLACKWELL, 03 / 2015)
  • God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården 

   Husman, Kaj; Haring, Kari; Kaukinen, Kari; Lagerstedt, Rea; Laine, Arto; Manninen, Pirjo; Mukala, Kristiina; Sauni, Riitta (Arbetshälsoinstitutet, 2010)
   Social- och hälsovårdsministeriet beställde våren 2009 av Arbetshälsoinstitutet en rekommendation avsedd för företagshälsovården: God sjukvårdspraxis inom företagshälsovården. Arbetshälsoinstitutet utsåg prof. Kaj Husman ...
  • Good Occupational Health Practice 

   Finnish Institute of Occupational Health; Ministry of Social Affairs and Health (Finnish Institute of Occupational Health, 2004)
   This book describes the guidelines for occupational health practice in Finland. The legislation on occupational health services (OHS) was recently amended to include the requirement of systematic and goal-oriented OHS. ...
  • Green areas around homes reduce atopic sensitization in children. 

   Ruokolainen, L; von Hertzen, L; Fyhrquist, N; Laatikainen, T; Lehtomaki, J; Auvinen, P; Karvonen, AM; Hyvarinen, A; Tillmann, V; Niemela, O; Knip, M; Haahtela, T; Pekkanen, J; Hanski, I
   ALLERGY : 2 (Wiley-Blackwell, 2015)
  • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet toimistotyyppisissä työympäristöissä : Päästölähteet, mittausmenetelmät, pitoisuustasot ja terveysvaikutukset 

   Wallenius, Kaisa; Hovi, Hanna; Mahiout, Selma; Remes, Jouko; Rautiala, Sirpa; Jokela, Pirjo; Leino, Katri; Liukkonen, Tuula (Työterveyslaitos, 2021)
   Katsauksessa tarkastellaan toimistotyyppisissä työympäristöissä esiintyvien haihtu-vien orgaanisten yhdisteiden yleisimpiä päästölähteitä, pitoisuustasoja, haitallisia terveysvaikutuksia ja mittausmenetelmiä. Tarkastelun ...
  • HeMoHes - Parantavat ja modulaariset terveydenhuollon tilat 

   Peltokorpi, Antti; Salonen, Heidi; Seppänen, Olli; Lillrank, Paul; Kyrö, Riikka; Lavikka, Rita; Alapieti, Tuomas; Malmström, Tomi; Silander, Katariina; Särkilahti, Anna; Ven, Robert; Siro, Kristian; Narko, Juhani; Luoma-Halkola, Juhani; Aalto, Leena; Lahtinen, Marjaana; Sirola, Pia; Ruohomäki, Virpi; Reijula, Kari (Aalto yliopisto, 2018)
   Terveyspalveluiden tarjonta muuttuu ammattilais- ja tuottajalähtöisestä kohti yksilöä tukevan ja parantavan ympäristön luomista lähelle asiakasta. Samalla monimutkaisia hoitoja keskitetään entistä suurempiin sairaalakeskuksiin. ...
  • Hengityksensuojainten toimivuus kylmässä 

   Mäkelä, Erja; Rissanen, Sirkka; Kähkönen, Heli; Mäkelä, Mauri; Törmänen, Sampsa; Kaisto, Jenni; Tuhkanen, Pertti; Jussila, Kirsi
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Kylmässä työskentely aiheuttaa ongelmia hengityksensuojainten käyttöön. Kylmä voi aiheuttaa hengityksensuojaimen huurtumista ja jäätymistä, kun hengityksen mukana tuleva kosteus tiivistyy hengityksensuojaimen tai suodattimen ...
  • "Herättelyä tarvitaan" Hyvinvointivastaavien kokemuksia yrittäjäyhdistysten hyvinvointitoiminnasta 

   Visuri, Susanna; Kalanen, Kirsti; Niemi, Leena; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2008)
   Tämä raportti liittyy vuonna 2002 käynnistyneeseen "Pk-yrittäjän terveys ja jaksaminen, SYTY2000®” –projektiin, jonka tavoitteena oli edistää pk-yrittäjien terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä jaksamista työelämässä.
  • Hiilinanoputkien aiheuttamien terveysvaikutusten karakterisointi systeemitoksikologian avulla 

   Jukka Sund; Jaana Palomäki; Marit Ilves; Elina Rydman; Terhi Savinko; Joonas Koivisto; Minnamari Vippola; Dario Greco; Henrik Wolff; Lea Pylkkänen; Kai Savolainen; Anne Puustinen; Harri Alenius (Työterveyslaitos, 2013)
   Hiilinanoputket ovat monikäyttöisiä teollisia nanomateriaaleja, jotka soveltuvat lukuisiin teollisuusaloihin. Hiilinanoputkien asbestin kaltainen muoto on kuitenkin nostanut esiin kysymyksiä niiden turvallisuudesta.
  • Hiukkaset ja melu kestävässä kaivosympäristössä (HIME) 

   Linnainmaa, Markku; Kanerva, Tomi; Törmänen, Sampsa; Taxell, Piia; Santonen, Tiina; Hyytinen, Eija-Riitta; Hyvärinen, Ville; Oksa, Panu
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2016)
  • Hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille altistuminen työpaikoilla : Esiselvitysprojekti 

   Simo Porras; Eija-Riitta Hyytinen; Milja Koponen; Milla Heinälä; Tiina Santonen (Työterveyslaitos, 2015)
   Tutkimuksessa selvitettiin työperäistä altistumista hormonitoimintaa mahdollisesti häiritseville aineille Suomessa. Tarkoitus oli selvittää missä määrin altistumista tapahtuu, missä työtehtävissä, mikä on viimevuosien ...
  • Hunt for the origin of allergy - comparing the Finnish and Russian Karelia. 

   Haahtela, T.; Laatikainen, T; Alenius, H; Auvinen, P; Fyhrquist, N.; Hanski, I; von Hertzen, L.; Jousilahti, P; Kosunen, T. U.; Markelova, O.; Pantelejev, V.; Uhanov, M.; Zilber, E.; Vartiainen, E.
   CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY : 5 (WILEY-BLACKWELL, 05 / 2015)
  • Hyvinvointi ja tuloksellisuus esimiestyön haasteena : tutkimus kolmessa julkisen sektorin organisaatiossa 

   Elo, Anna-Liisa; Ervasti, Jenni; Kuokkanen, Anna (Työterveyslaitos, 2010)
   Hyvinvoinnin ja organisaation toiminnan tuloksellisuuden tasapainoa peräänkuulutetaan monilla foorumeilla, mutta käytännön menetelmät sen edistämiseksi työpaikoilla ovat jäsentymättömiä. Vaikka tietoa hyvinvoinnista ja ...
  • Hyvinvointia työstä 2030-luvulla : skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä 

   Kokkinen, Lauri; Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 25.11.2020)
   Tämä raportti perustuu lähes 30 asiantuntijan näkemykseen työelämän ja työkyvyn kehityksestä 2030-luvulla. Työelämään vaikuttaa lukuisia muutosvoimia, joista raporttiin on valittu neljä keskeisintä: ajattelu- ja toimintatapojen ...
  • Hyvinvointia vuorotyöhön : Työntekijän opas vuorotyön hallintaan 

   Härmä, Mikko; Kandolin, Irja; Sallinen, Mikael; Laitinen, Jaana; Hakola, Tarja (Työterveyslaitos, 2017)
   Kun vuorotyön haittoja halutaan vähentää, keskeisiä keinoja ovat työvuorojen suunnittelu ja työn organisointi, työterveyshuollon järjestämä säännöllinen terveysseuranta, koulutus ja tiedottaminen. Tärkeitä ovat kuitenkin ...
  • Hyvinvointivastaavien kokemukset ja toiveet 

   Hautala, Lea; Kalanen, Kirsti; Oksanen, Tuula; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2005)
   Tämä osaraportti liittyy vuonna 2002 käynnistettyyn ”Pk-yrittäjän terveys ja jaksaminen, Syty 2000®” –hankkeeseen, joka toteutetaan Turun aluetyöterveyslaitoksen ja Varsinais- Suomen Yrittäjät ry:n yhteistyönä. Hanke ...
  • Hyvinvoiva yrittäjä – hyvinvoiva yritys 

   Susanna Visuri; Heikki Saarni; Leena Niemi; Henri Wibom; Riitta Hämäläinen (Työterveyslaitos, 2013)
   Opas tarjoaa helposti toteutettavia ideoita ja ajatuksia yrittäjille oman hyvinvoinnin ja työolojen kohentamiseksi.
  • Hyvät tiedon johtamisen käytännöt työterveyshuolto-organisaatioissa 

   Mannermaa, Katri (Työterveyslaitos, 04 / 2018)
   Tässä työkirjassa esitetään tiedon jalostamisen prosessi työterveyshuolto-or- ganisaatioiden toiminnan kehittämiseksi. Uuden tiedon luomisen avulla työ- terveyshuolto-organisaatiot voivat luoda uusia palvelumalleja ...
  • Ihonsuojauksen ja turvallisten työtapojen merkitys MDI-uretaanityössä 

   Maj-Len Henriks-Eckerman; Erja Mäkelä; Katriina Puttonen; Juha Laitinen; Aki Vuokko; Katri Suuronen; Tarmo Mannelin; Tapani Tuomi; Riitta Sauni (Työterveyslaitos, 2012)
   Tämän tutkimuksen avulla saatiin uutta tietoa ihosuojauksen ja turvallisten työtapojen merkityksestä MDI-uretaanityössä.
  • Ikäjohtaminen Euroopassa: näkemykset parhaista ikäjohtamiskäytännöistä EU27-maissa 

   Marjo Wallin (Työterveyslaitos, 2014)
   Eurooppalaisilla työpaikoilla toteutetaan ikäjohtamista monilla eri tavoilla. Raportti analysoi ikäjohtamisen kehittymistä ja erilaisia ilmenemismuotoja Euroopassa. Raportin käytännöllinen ja kehittävä ote auttaa ...