Työterveyslaitos TTL - Selaus nimekkeen mukaan

  • Job demands and job strain as risk factors for employee wellbeing in elderly care: an instrumental-variables analysis. 

   Elovainio, Marko; Heponiemi, Tarja; Kuusio, Hannamaria; Jokela, Markus; Aalto, Anna-Mari; Pekkarinen, Laura; Noro, Anja; Finne-Soveri, Harriet; Kivimaki, Mika; Sinervo, Timo
   EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH : 1 (OXFORD UNIVERSITY PRESS, 02 / 2015)
  • Johda tuottavasti – Opas työhyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi esimiestyön keinoin 

   Repo, Siina; Ravantti, Elina; Pääkkönen, Rauno (Työterveyslaitos, 2015)
   Johda tuottavasti on käytännönläheinen tietopaketti esimiestyöhön. Opas tarjoaa myönteisiä esimerkkejä ja kokemuksia työhyvinvoinnin johtamisesta työpaikalla, koska niillä on havaittu olevan suuri merkitys työpaikan menestymiseen.
  • Johtotähti : Työntekijälähtöisen kulttuurin luotsaajan opas 

   Taipale, Tiina; Janhonen, Minna (Työterveyslaitos, 2017)
   Tämä opas on johtotähti niille, jotka tavoittelevat menestystä ja ketteryyttä ihmisten johtamisen kautta. Opas painottaa ihmisten kohtaamista ja luottamusta työarjessa paitsi menestyksekkään työntekijälähtöisen ...
  • Jousto-opas : Sujuvuutta työhön yksilöllisillä ja yhteisöllisillä ratkaisuilla 

   Tuomivaara, Seppo; Ropponen, Annina; Kandolin, Irja (Työterveyslaitos, 2016)
   Jousto-opas esittelee tavat, joilla työelämän joustoja voidaan hyödyntää. Oppaassa esitellään osa-aikatyö, osa-aikaeläke, liukuva työaika ja erilaiset vapaat säästövapaasta osasairausvapaaseen. Liikkuva, ...
  • Järjestelmät hyötykäyttöön : opas osaamisen kehittämiseen järjestelmämuutoksessa 

   Ala-Laurinaho, Arja; Tuomivaara, Seppo; Perttula, Pia; Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 2019)
   Työ tehdään yhä useammin erilaissa verkostoissa integroituneiden tietojärjestelmien avulla. Uusien järjestelmien käyttöönotto, käyttö ja jatkuva kehittäminen vaativat kokonaisvaltaista käsitystä järjestelmien avulla ...
  • Kadmiumaltistuminen Suomessa 2000–2014 : Biologisen monitoroinnin tilasto 

   Kiilunen, Mirja
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2016)
   Tämän kirjan tiedot perustuvat Työterveyslaitoksella työperäisen altistumisen selvittämistä varten tulleisiin veren ja virtsan kadmiumnäytteisiin vuosina 2000–2014. Tänä aikana tehtiin 4 105 veren kadmiummittausta ja 3 682 ...
  • Kansainvälisten työmatkojen kuormittavuus sekä terveys- ja hyvinvointivaikutukset : Tutkimusraportti 

   Bergbom, Barbara; Vesala, Hanne; Leppänen, Anneli; Sainio, Markku; Mukala, Kristiina; Smolander, Annikki (Työterveyslaitos, 2011)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ulkomaan työmatkoihin liittyviä kuormitus- ja voimavaratekijöitä sekä miten ulkomaan työmatkat ovat yhteydessä terveyteen ja hyvinvointiin.
  • Katkaise kiusaamisen kierre : Epäasiallisen kohtelun nollatoleranssin vahvistaminen työpaikalla 

   Vartia, Maarit; Olin, Nina; Kalavainen, Susanna; Joki, Marjut; Pahkin, Krista (Työterveyslaitos, 28.11.2016)
   Epäasiallinen kohtelu ja kiusaaminen ovat kielteinen työelämän ilmiö, joka parin vuosikymmenen tutkimus-, työsuojelu- ja kehittämistyöstä huolimatta yhä piinaa suomalaisia työpaikkoja. Esimiehet kysyvät toistuvasti, miten ...
  • Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset iho- ja hengitystieallergiat 

   Eva Helaskoski; Hille Suojalehto; Outi Kuuliala; Maria Pesonen; Kristiina Aalto-Korte (Työterveyslaitos, 2013)
   Tutkimushankkeessa selvitettiin kemikaalien aiheuttamien välittömien työperäisten allergisten iho- ja hengitystiesairauksien esiintyvyyttä ja aiheuttajia ja arvioitiin nykyisiä diagnostisia käytäntöjä, kuten ihopistokokeiden ...
  • Kemikaaliriskien hallinta kuntoon : Rekisteritietoon perustuva selvitys kemikaaleille altistavista riskitöistä ja -ammateista 

   Louhelainen, Kyösti; Uuksulainen, Sanni; Saalo, Anja; Mikkola, Jouni; Hyytinen, Eija-Riitta; Karjalainen, Antti; Priha, Eero; Santonen, Tiina (Työterveyslaitos, 2017)
   Kemikaalien hallinta kuntoon -hankkeessa selvitettiin altistumista kemiallisille tekijöille työpaikoilla rekisteritietoon perustuvan kyselyn perusteella. Hankkeessa tunnistettiin erityisiä riskitöitä tai riskiammatteja ...
  • Kemikaalit ja työ : Selvitys työympäristön kemikaaliriskeistä 

   vainio, harri; Liesivuori, Jyrki; Lehtola, Marika; Louekari, Kimmo; Engström, Kerstin; Kauppinen, Timo; Kurppa, Kari; Riipinen, Hannu; Savolainen, Kai; Tossavainen, Antti (Työterveyslaitos, 2005)
   Suomeen laadittavaa kansallista kemikaaliohjelmaa varten Työterveyslaitos on valmistellut selvityksen työympäristössä esiintyvistä kemiallisista altisteista ja riskeistä. Käsiteltävinä ovat sellaiset kemikaalit ja ...
  • Kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteet 

   Riihimäki, Vesa; Isotalo, Leena; Jauhiainen, Merja; Kemiläinen, Birgit; Laamanen, Irja; Luotamo, Marita; Riala, Riitta; Zitting, Antti (Työterveyslaitos, 2005)
   Kattava tietopaketti kemikaaliturvallisuudesta ja riskienhallinnasta.
  • Kestävän työn kehittäminen Suomessa uudenlaisten resurssi- ja ympäristöongelmien aikakaudella 

   Kasvio, Antti; Räikkönen, Timo; Huttunen, Anna (Työterveyslaitos, 2013)
   Modernin työn määrä lisääntyy maailmassa nykyisin huikeaa vauhtia kehittyvien maiden väestön hakeutuessa laajalla rintamalla uudenlaisten toimeentulolähteiden pariin. Tämä kehitys on ylittämässä ihmiskunnan taloudellisten ...
  • Kidney Cancer Risk in Oil Refining in Finland A Nested Case-Referent Study. 

   Anttila, Ahti; Pokhrel, Arun; Heikkila, Pirjo; Viinanen, Riitta; Pukkala, Eero
   JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE : 1 (LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2015)
  • Kiertotalouden työperäiset altistumisriskit 

   Laitinen, Sirpa; Rissanen, Reetaleena; Santonen, Tiina (Työterveyslaitos, 2017)
   Kiertotalous on lisääntymässä ja alalle odotetaan syntyvän runsaasti uusia työpaikkoja. Alan kasvaessa on huomioitava, että kiertotalouden töihin työmenetelmiin voi liittyä turvallisuuden riskitekijöitä. Kierrätettävien ...
  • Kiire lisää työtapaturmariskiä 

   Salminen, Simo; Perttula, Pia (Työterveyslaitos, 2015)
   Kiireen kokemuksia ja työtapaturmien määrää tarkastelemalla saatiin selville, että työtapaturman riski on korostunut niillä työntekijöillä, joiden työtahti on muiden määrittelemä ja niiden, jotka eivät voi vaikuttaa missä ...
  • Kobolttialtistuminen Suomessa 1979-2018 : Biomonitoroinnin tilasto 

   Kiilunen, Mirja
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Tämän kirjan tiedot perustuvat Työterveyslaitoksella vuoden 2018 loppuun mennessä työperäisen altistumisen selvittämistä varten tulleisiin virtsan kobolttinäytteisiin. Tulokset on koodattu vuoden 2008 toimialaluokituksen ...
  • Kognitiivisen ergonomian parantaminen hoitotyössä : Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämishanke 

   Kalakoski, Virpi; Käpykangas, Sari; Valtonen, Teppo; Selinheimo, Sanna; Koivisto, Tiina; Paajanen, Teemu; Louhimo, Riku (Työterveyslaitos, 04 / 2018)
   Hoitotyön luonne on muuttunut yhä enemmän aivotyöksi, jossa tiedolla työskentely ja työn kognitiiviset eli tiedonkäsittelyn vaatimukset ovat kasvaneet voimakkaasti. Hoitotyössä on paljon myös keskeytyksiä ja useita ...
  • Kohti innostuksen spiraaleja 

   Jari Hakanen; Lotta Harju; Piia Seppälä; Anna Laaksonen; Krista Pahkin (Työterveyslaitos, 2012)
   Innostuksen Spiraali – Innostavat ja menestyvät työyhteisöt tutkimus- ja kehittämishanke on ensimmäinen suomalainen positiivisen työ- ja organisaatiopsykologian näkökulmasta toteutettu hanke, johon osallistuu kymmeniä ...
  • Kohti innostunutta työyhteisöä 

   Jaana Lerssi-Uskelin; Anna Vanhala; Heli Vähätiitto (Työterveyslaitos, 2011)
   Julkaisu opastaa työssä innostumisen kehittämisessä. Se sisältää tietoa työssä innostumisen edellytyksistä ja esimerkkejä työssä innostumisen kehittämisestä eri työyhteisöissä. Julkaisussa on myös kuvattu työssä innostumisen ...