Työterveyslaitos TTL - Selaus nimekkeen mukaan

  • Occupational diseases in Finland in 1999 

   Karjalainen, Antti; Aalto, Lea; Jolanki, Riitta; Keskinen, Helena; Mäkinen, Ilpo; Savela, Anja (Finnish Institute of Occupational Health, 2001)
   New cases of occupational diseases reported to the Finnish Register of Occupational Diseases.
  • Occupational diseases in Finland in 2002 : New cases of occupational diseases reported to the Finnish Register of Occupational Diseases 

   Riihimäki, Hilkka; Kurppa, Kari; Karjalainen, Antti; Palo, Lea; Jolanki, Riitta; Keskinen, Helena; Mäkinen, Ilpo; Saalo, Anja; Kauppinen, Timo (Finnish Institute of Occupational Health, 2004)
   This publication presents a statistical summary of occupational diseases in Finland. The first part of the publication is a review, which aims to give an overall picture of the incidence of occupational diseases in 2002, ...
  • Occupational diseases in Finland in 2012 :New cases of recognized and suspected occupational diseases 

   Oksa, Panu; Palo, Lea; Saalo, Anja; Jolanki, Riitta; Mäkinen, Ilpo; Pesonen, Maria; Virtanen, Simo (Työterveyslaitos, 2014)
   This publication presents a statistical summary of recognized and suspected occupational diseases in Finland. The first part of the publication is a review, which aims to give an overall picture of the incidence of ...
  • Ohje työfysioterapeutin suoravastaanoton toteuttamisesta 

   Sosiaali- ja terveysministeriö; Työterveyslaitos; KELA (Työterveyslaitos, 2019)
   Sosiaali- ja terveysministeriön työterveyshuollon neuvottelukunnan kokouksessa 28.3.2019 päätettiin, että työterveyshuollossa voidaan ottaa käyttöön työfysioterapeutin suoravastaanotto. Neuvottelukunta arvioi, että ...
  • Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen 

   Lappalainen, Sanna; Reijula, Kari; Tähtinen, Katja; Latvala, Jari; Hongisto, Valtteri; Holopainen, Rauno; Kurttio, Päivi; Lahtinen, Marjaana; Rautiala, Sirpa; Tuomi, Tapani; Valtanen, Arja (Työterveyslaitos, 2017)
   Ohjeeseen on koottu keskeiset toimintatavat sisäilmasto-ongelmien selvittämisessä työpaikoilla työsuojeluhenkilöstön, esimiehien, kiinteistöhallinnasta vastaavien ja sisäilma-asiantuntijoiden hyödynnettäväksi.
  • Ohje työterveyshuollon toimintaan ja potilasvastaanotolle kun työpaikalla on sisäilmasto-ongelma 

   Latvala, Jari; Karvala, Kirsi; Sainio, Markku; Selinheimo, Sanna; Tähtinen, Katja; Lappalainen, Sanna; Lahtinen, Marjaana; Reijula, Kari (Työterveyslaitos, 2017)
   Tähän ohjeeseen on koottu työterveyshuollon ammattihenkilöiden hyödynnettäväksi keskeiset tiedot ja toimintatavat, joilla työterveyshuolto voi tukea sisäilmasto-ongelman ratkaisuun tähtäävää päätöksentekoa ja viestintää ...
  • Ohjeistus sairauspoissaolon tarpeen ja keston arviointiin lääkäreille: Ohjeistuksen laadinnan mahdollisuutta arvioivan työryhmän loppuraportti 

   Oksanen, Tuula (Työterveyslaitos, 2016)
   Osana sopimusta vuoden 2017 työeläkeuudistuksesta päätettiin selvittää mahdollisuudet ottaa käyttöön ohjeistus sairauspoissaolotarpeen arvioinnista. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi Työterveyslaitokselle ...
  • Omailmoitus – tutkimus sairauspoissaolojen omailmoituksen käyttöönotosta ja vaikutuksista 

   Pesonen, Sanna; Halonen, Jaana I.; Liira, Juha
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2016)
  • Onnekkaat sattumat ja psykologinen turvallisuus uudistumisen lähteinä työpaikoilla 

   Toivanen, Minna; Känsälä, Marja; Kalliomäki-Levanto, Tiina; Kauppi, Maarit; Tuomivaara, Seppo; Yli-Kaitala, Kirsi; Suorsa, Teemu
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
   Jotta organisaatio säilyisi elinvoimaisena, sen täytyy aika ajoin uudistua. Asiantuntijatyössä uudistukset ja luovat ratkaisut voivat syntyä sattumien kautta. Millaisia onnekkaita sattumia ja sattuman paikkoja asiantunti ...
  • Onnistu osaamisen uudistajana: Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen 

   Hasu, Mervi; Kupiainen, Mari; Känsälä, Marja; Kovalainen, Anne; Leppänen, Anneli; Toivanen, Minna (Työterveyslaitos, 2010)
   Satsaako yrityksesi riittävästi osaamisen kasvattamiseen ja uudistamiseen? Tuottavuus ja innovatiivisuus paranevat osaamista kehittämällä ja tekemällä asioita aiempaa fiksummin. Osaaminen on keksittävä uudelleen, mutta ...
  • Operating model for managing accidental overexposure to RF-fields 

   Alanko, Tommi; Lindholm, Harri; Jungewelter, Soile; Tiikkaja, Maria; Hietanen, Maila (Finnish Institute of Occupational Health, 2014)
   In this project an operating model was developed to situations where occupational radio frequency (RF) field overexposure is suspected. The model gives guidance how to react quickly and correctly to possible overexposure ...
  • Opiskelijat mukaan : Vinkkejä oppilaitostapahtumien järjestämiseen 

   Airila, Auli; Ågren, Susanna; Mantila-Savolainen, Sari (Työterveyslaitos, 2018)
   Nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen onnistuu parhaiten siten, että nuoret ovat itse aktiivisia toimijoita. Ammatillinen oppilaitos on keskeinen arjen toimintaympäristö monelle nuorelle, ja se tarjoaa hyvät ...
  • Organisaatiomuutos esimiehen näkökulmasta 

   Pahkin, Krista; Vesanto, Paula (Työterveyslaitos, 2013)
   Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto. Hanke on osa Työhyvinvointifoorumia. Hankkeessa laadittu ...
  • Organisaatiomuutos esimiehen näkökulmasta 

   Pahkin, Krista; Vesanto, Paula (Työterveyslaitos, 2013)
   Oppaaseen on koottu hankkeen www-sivuilla erityisesti esimiehiä koskettava materiaali. Sivuston sisältöä on täydennetty hyödyntämällä muuta aiheeseen liittyvää tutkimusta ja käytännön kokemuksia.
  • Organisaatiomuutos henkilöstöhallinnon näkökulmasta 

   Vesanto, Paula; Pahkin, Krista (Työterveyslaitos, 2013)
   Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto. Hanke on osa Työhyvinvointifoorumia. Hankkeessa laadittu ...
  • Organisaatiomuutos henkilöstöhallinnon näkökulmasta 

   Pahkin, Krista; Vesanto, Paula (Työterveyslaitos, 2013)
   Oppaaseen on koottu hankkeen www-sivuilla erityisesti henkilöstöhallinnon asiantuntijoita koskettava materiaali. Sivuston sisältöä on täydennetty hyödyntämällä muuta aiheeseen liittyvää tutkimusta ja käytännön kokemuksia.
  • Organisaatiomuutos työntekijän näkökulmasta 

   Pahkin, Krista; Vesanto, Paula (Työterveyslaitos, 2013)
   Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto. Hanke on osa Työhyvinvointifoorumia. Hankkeessa laadittu ...
  • Organisaatiomuutos työntekijän näkökulmasta 

   Pahkin, Krista; Vesanto, Paula (Työterveyslaitos, 2013)
   Oppaaseen on koottu hankkeen www-sivuilla erityisesti työntekijöitä ja työryhmiä koskettava materiaali. Sivuston sisältöä on täydennetty hyödyntämällä muuta aiheeseen liittyvää tutkimusta ja käytännön kokemuksia.
  • Osaamisen aika 

   Kupiainen, Mari; Hasu, Mervi; Känsälä, Marja; Leppänen, Anneli; Kovalainen, Anne (Työterveyslaitos, 2011)
   Naisten ja miesten osaamisen ja uran tukeminen työorganisaatioissa (Na Mi) hankkeessa kartoitettiin osaamisen ja uran kehittämisen mahdollisuuksia sukupuolinäkökulmasta, tutkittiin virallisia ja epävirallisia osaamisen ...
  • Osallistavan työpaikkaintervention vaikuttavuus selkäkipuisen työntekijän työkyvyn tuessa : Satunnaistettu kontrolloitu interventiotutkimus 

   Sormunen, Erja; Ylisassi, Hilkka; Mäenpää-Moilanen, Eija; Remes, Jouko; Turunen, Jarno; Karppinen, Jaro; Martimo, Kari-Pekka
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat merkittävä työkyvyn uhka Suomessa. Työkyvyn näkökulmasta on tärkeää, että työjärjestelyillä mahdollistetaan työelämässä jatkaminen tuki- ja liikuntaelinongelmista huolimatta. Satunnaistetussa, ...