Työterveyslaitos TTL - Selaus nimekkeen mukaan

  • Yhteistyö tuki-ja liikuntaelinvaivoihin liittyvän työkyvyttömyyden ehkäisyssä : Monimenetelmällinen tutkimus työterveyshuollon sisäisestä yhteistyöstä sekä työterveys- ja kuntoutusyhteistyöstä 

   Sormunen, Erja; Ylisassi, Hilkka; Mäenpää-Moilanen, Eija; Remes, Jouko; Martimo, Kari-Pekka (Työterveyslaitos, 2017)
   Tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvan työkyvyttömyyden ehkäisyä voidaan hoitaa tehokkaasti työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyönä. Jos työpaikalla toteutettavat työjärjestelyt ja työterveyshuollon tukitoimet ...
  • Yhteistyöllä toimivampi työikäisten terveydenhuolto : TYÖKE - Verkostoilla tehoa SOTEen, työkyvyn tukeen ja työikäisten terveyteen -hankkeen loppuraportti 

   Hakulinen, Hanna; Kangas, Pauliina; Pesonen, Sanna; Työterveyslaitos
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
   Väestöllinen huoltosuhde, eli lasten ja eläkeläisten suhde työikäiseen väestöön, on kasvussa. Onkin entistä tärkeämpää pitää työikäiset työkykyisinä. Työikäisten sosiaali- ja terveydenhuolto koostuu kahdesta rinnakkaisesta ...
  • Yhteistyöllä tulosta työkykyjohtamisessa: Moniaineisto- ja monimenetelmätutkimus 

   Pehkonen, Irmeli; Turunen, Jarno; Juvonen-Posti, Pirjo; Henriksson, Lea; Vihtonen, Tiina; Seppänen, Johanna; Liira, Juha; Uitti, Jukka; Leino, Timo (Työterveyslaitos, 2017)
   Yritysten toimintatavat ja työkyvyttömyyden ehkäisyyn käytetty rahallinen ja inhimillinen panostus vaihtelevat paljon. Osassa tutkimuksia on osoitettu työkyvyttömyyskustannusten laskevan, mutta mitkä toimet tuottavat ...
  • Yhteisövastuu, turvallisuus ja työturvallisuusrikos muuttuvan työelämän ja lainsäädännön käytännöissä 

   Alvesalo-Kuusi, Anne; Lähteenmäki, Liisa; Janhonen, Minna; Tapani, Jussi; Räsänen, Tuula (Työterveyslaitos, 2017)
   Yhteisövastuu, turvallisuus ja työturvallisuusrikos muuttuvan työelämän ja lainsäädännön käytännöissä –tutkimusprojekti toteutettiin Työsuojelurahaston, Työterveyslaitoksen ja Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ...
  • Yksilöllisten alttiustekijöiden merkitys rakennustyöntekijöiden vaikean asbestoosin ja emfyseeman synnyssä : Tutkimushankkeen loppuraportti 

   Hirvonen, Ari; Tiili, Emmi (Työterveyslaitos, 2017)
   Aiemmat tutkimuksemme antoivat selkeitä viitteitä siitä, että geenien monimuotoisuus vaikuttaa yksilölliseen alttiuteen sairastua asbestialtistumiseen ja tupakointiin liittyviin keuhkosairauksiin. Näiden tutkimusten jälkeen ...
  • Ympäristöherkkyyden hoidon ja kuntoutuksen järjestäminen Suomessa 

   Sainio, Markku; Karvala, Kirsi (Työterveyslaitos, 2016)
   Ympäristöherkkyys voi aiheuttaa merkittävää kärsimystä ja haittaa. Useat suomalaiset ja eurooppalaiset tahot, mukaan lukien Euroopan parlamentti, ovat esittäneet, että ympäristöherkkyyteen tulisi kiinnittää aiempaa enemmän ...
  • Young men with asthma : Prognosis and effect on work ability 

   Lindström, Irmeli; Karjalainen, Antti; Karjalainen, Jouko; Lauerma, Antti; Lindholm, Harri; Luukkonen, Ritva; Pallasaho, Paula; Suojalehto, Hille (Finnish Institute of Occupational Health, 2012)
   Asthma is a significant growing health problem of the working-age population and may start already in childhood or early adulthood. Therefore, despite current treatment options, asthma can potentially affect work ability, ...
  • Yrittäjien ja pienten yritysten työterveyshuolto Suomessa 2013–2014 

   Palmgren, Helena; Kaleva, Simo; Savinainen, Minna; Rajala, Kristina; Nyberg, Mika; Oksa, Panu
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2015)
  • Yrittäjäin terveys ja toimintakyky - yrityksen riskin pienentäminen 

   Pakkala, Lassi; Suomala, Tiina; Kuusela, Riitta; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2002)
   Tämä hanke on jatkoa vuonna 1996–1998 toteutetuille yrittäjien työterveyshuoltotarkastuksille ja osa Turun aluetyöterveyslaitoksen ja Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n yrittäjien terveyteen ja työkykyyn sekä työterveyshu ...
  • Yrittäjän muotokuva 

   Virtanen, Nana; Keskinen, Soili (Työterveyslaitos, 2000)
   Nyt raportoitava kirjallisuusselvitys " Yrittäjän muotokuva" pyrkii valottamaa sitä, mitä kirjallisuuden valossa tiedetään yrittäjäkulttuurista ja yrittäjän terveydestä sen puitteissa. Raportti on toteutettu Turun ...
  • Yrittäjän työkyky : Menestyvän yrityksen kivijalka 

   Nevanperä, Nina; Hannonen, Heli; Salmi, Anne; Mäenpää-Moilanen, Eija; Turpeinen, Merja; Weiste, Elina; Laitinen, Jaana (Työterveyslaitos, 2017)
   Tähän vinkkikirjaan on koottu ideoita siihen, miten voit edistää työkykyäsi ja jaksamistasi yrittäjänä. Vinkkikirja sisältää pieniä tehtäviä ja ajatuksen aihetta myös työterveyshuolloille ja yrittäjän tukijoukoille. ...
  • Yrittäjän työterveyshuolto ja työturvallisuus 

   Bergbom, Barbara; Palmgren, Helena; Airila, Auli; Rajala, Kristiina (Työterveyslaitos, 2017)
   Mitä hyötyä työterveyshuollosta on yrittäjälle ja työntekijöille? Miten työturvallisuutta voi edistää? Mitä laki sanoo työterveyshuollosta ja työturvallisuudesta? Yrittäjän kannattaa pitää huolta omasta ja työntekijöidensä ...
  • Yrittäjänaisen kasvukirja 

   Taipale, Tiina; Janhonen, Minna; Kolehmainen, Sirkka-Liisa; Lindström, Sara; Vehkaperä, Ulla; Työterveyslaitos; Metropolia Ammattikorkeakoulu (Metropolia AmmattikorkeakouluTyöterveyslaitos, 2019)
   Hyvä yrittäjänainen! Tämä kirja on yrityksesi kasvun työkirja. Kirjan tavoite on tukea ja innostaa sinua kehittämään ja kasvattamaan yritystäsi. Kasvukirja auttaa jäsentämään ajatuksia ja kurottamaan kohti tavoitteita omat ...
  • Äidin työmelun vaikutus syntyvän lapsen kielelliseen kehitykseen 

   Jungewelter, Soile; Taskinen, Helena; Lindbohm, Marja-Liisa; Jansson-Verkasalo, Eira; Sallmén, Markku; Huotilainen, Minna; Pääkkönen, Rauno; Toppila, Esko; Airo, Erkko; Remes, Jouko
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Pitkä työura edellyttää kykyä oppia, mikä pääasiallisesti tapahtuu kielen ja käsitteiden avulla. Sikiön altistuminen melulle voi vaikuttaa keskushermostolliseen kuullun prosessointiin ja välillisesti lapsen kielelliseen ...
  • ÄKK loppuraportti - Rakennusten ääniolosuhteiden käyttäjälähtöinen kehittäminen 

   Hongisto, Valtteri; Kylliäinen, Mikko (Työterveyslaitos, 2015)
   Hankkeessa luotiin vankat tieteelliset perustelut sille, mitä ilma- ja askelääneneristävyyden mittalukuja ja taajuusalueita Suomessa kannattaisi käyttää tulevaisuudessa. Näyttö perustuu psykoakustisiin tutkimuksiin ja ...