Työterveyslaitos - Selaus julkaisuajan mukaan

  • Lakimiesten työolot ja terveys -tutkimus 1999 

   Hakanen, Jari; Pärssinen, Salla; Husman, Kai; Juntunen, Juhani; Kalimo, Raija (Työterveyslaitos, 1999)
   Suomen Lakimiesliitto tilasi Työterveyslaitokselta tutkimuksen lakimiesten työoloista, henkisestä hyvinvoinnista ja työuupumuksesta sekä terveydestä. Vastaavaa tutkimusta ei Suomen lakimieskunnan osalta ole tehty aikaisemmin. ...
  • PK-yrittäjät ja terveysyrittäjien työterveyshuoltoprojekti Varsinais-Suomessa 

   Pakkala, Lassi; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2000)
   Varsinais-Suomen Yrittäjät, Turun aluetyöterveyslaitoksen ja 22 varsinaissuomalaisen työterveyshuoltoyksikön kanssa käynnistivät projektin, jonka tavoitteina oli selvittää yrittäjien terveydentilaa ja toimintakykyä sekä ...
  • Yrittäjän muotokuva 

   Virtanen, Nana; Keskinen, Soili (Työterveyslaitos, 2000)
   Nyt raportoitava kirjallisuusselvitys " Yrittäjän muotokuva" pyrkii valottamaa sitä, mitä kirjallisuuden valossa tiedetään yrittäjäkulttuurista ja yrittäjän terveydestä sen puitteissa. Raportti on toteutettu Turun ...
  • Pienyrittäjien työkyky ja jaksaminen - yrittäjäkulttuurin ja persoonallisuuden näkökulmasta 

   Kaarlela, Anu; Kuuskorpi, Taina; Keskinen, Esko (Työterveyslaitos, 2001)
   Tutkimus oli osa Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Turun aluetyöterveyslaitoksen SYTY 2000 - Terveempi yrittäjä, terveempi yritys -hanketta. Tutkimuksen rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat ...
  • Flirtti - häirintä - jännite : Seksuaalinen ahdistelu työpaikalla 

   Kauppinen, Kaisa; Purola, Mari (Työterveyslaitos, 2001)
   Flirtti - häirintä - jännite on opas siitä, miten tunnistaa, kohdata ja kitkeä sukupuolinen häirintä työpaikoilta. Tutkimuksiin perustuva kirja antaa käytännön neuvoja ahdisteluun puuttumiseen ja esittelee tilannetta ...
  • Occupational diseases in Finland in 1999 

   Karjalainen, Antti; Aalto, Lea; Jolanki, Riitta; Keskinen, Helena; Mäkinen, Ilpo; Savela, Anja (Finnish Institute of Occupational Health, 2001)
   New cases of occupational diseases reported to the Finnish Register of Occupational Diseases.
  • Yrittäjäin terveys ja toimintakyky - yrityksen riskin pienentäminen 

   Pakkala, Lassi; Suomala, Tiina; Kuusela, Riitta; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2002)
   Tämä hanke on jatkoa vuonna 1996–1998 toteutetuille yrittäjien työterveyshuoltotarkastuksille ja osa Turun aluetyöterveyslaitoksen ja Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n yrittäjien terveyteen ja työkykyyn sekä työterveyshu ...
  • The FinEst bridge: Finnish-Estonian collaboration in occupational health 

   Ylikoski, Matti; Lehtinen, Suvi; Kaadu, Tiit; Rantanen, Jorma (Finnish Institute of Occupational Health, 2002)
   The book consists of two parts. The first part covers the goals and challenges of occupational health in general. The second part concentrates on the Twinning Project and its achievements. The contents of the second part ...
  • Rasitusvammaopas : Yläraajan rasitussairaudet ja yläraajoihin kohdistuvan kuormituksen arviointi 

   Ketola, Ritva; Viikari-Juntura, Eira; Malmivaara, Antti; Karppinen, Jari (TyöterveyslaitosSosiaali- ja terveysministeriö, 2003)
   Suomessa noin kolmannes kaikista ammattitaudeista on yläraajojen rasitusvammoja. Rasitusvammojen korvaamista ammattitautina on perusteltu sillä, että kyseessä on sairausryhmä, joka voidaan ehkäistä, kunhan sille altistavat ...
  • Näppärä : Bedömning av ergonomin och arbetsmiljön kring bildskärmsarbete 

   Rasa, Pirkko-Liisa; Ketola, Ritva (Työterveyslaitos, 2003)
   På nästan alla arbetsplatser används datorer. Ändå förekommer det fortfarande brister i ergonomin vid datorarbetsplatserna fastän apparater och utrustningar i många avseenden har utvecklats under de sista åren. Ändringarna ...
  • Toisto-Repe : Toistotyön arviointimenetelmä 

   Ketola, Ritva; Laaksonlaita, Sanna (Työterveyslaitos, 2004)
   Toisto – Repe on havainnointi- ja haastattelumenetelmä, jolla voidaan nopeasti tunnistaa toistotyötä sisältävät työtehtävät ja vaarat työntekijän terveydelle. Oppaassa esitellään Toisto – Repe -menetelmän sisältö, käytettävät ...
  • Näppärä : Näyttöpäätetyön ergonomian ja työympäristön arviointi 

   Rasa, Pirkko-Liisa; Ketola, Ritva (TyöterveyslaitosSosiaali- ja terveysministeriö, 2004)
   Tietokoneita käytetään lähes jokaisella työpaikalla. Kuitenkin näyttöpäätetyöpisteiden ergonomiassa on edelleen puutteita, vaikka laitteet ja kalusteet ovatkin viime vuosina monilta osin uusiutuneet. Muutosten pohjaksi ...
  • Työuupumuksesta työn imuun : työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla 

   Hakanen, Jari
   Työ ja ihminen : 27 (Työterveyslaitos, 2004)
   Onko työuupumus todella työperäistä, vai ovatko yksityiselämän kriisit ja persoonallisuustekijät keskeisempiä työuupumuksen kehittymisessä? Miten työuupumus kehittyy voimavarojen menettämisen kierteeksi? Kuinka työuran ...
  • Good Occupational Health Practice 

   Finnish Institute of Occupational Health; Ministry of Social Affairs and Health (Finnish Institute of Occupational Health, 2004)
   This book describes the guidelines for occupational health practice in Finland. The legislation on occupational health services (OHS) was recently amended to include the requirement of systematic and goal-oriented OHS. ...
  • Occupational diseases in Finland in 2002 : New cases of occupational diseases reported to the Finnish Register of Occupational Diseases 

   Riihimäki, Hilkka; Kurppa, Kari; Karjalainen, Antti; Palo, Lea; Jolanki, Riitta; Keskinen, Helena; Mäkinen, Ilpo; Saalo, Anja; Kauppinen, Timo (Finnish Institute of Occupational Health, 2004)
   This publication presents a statistical summary of occupational diseases in Finland. The first part of the publication is a review, which aims to give an overall picture of the incidence of occupational diseases in 2002, ...
  • Sisäilman hyväksi : Toimintamalli vaikeiden sisäilmaongelmien ratkaisuun 

   Lahtinen, Marjaana; Lappalainen, Sanna; Reijula, Kari (Työterveyslaitos, 2005)
   Sisäilmahaittojen tutkiminen on monesti kuin salapoliisityötä. Syitä ja seurauksia on ongelmavyyhdiksi asti. Ratkaisuun ei riitä pelkkä tekninen osaaminen, kun ihmiset ovat huolissaan. Työympäristö, jossa tekniikka toimii ...
  • Kemikaalit ja työ : Selvitys työympäristön kemikaaliriskeistä 

   vainio, harri; Liesivuori, Jyrki; Lehtola, Marika; Louekari, Kimmo; Engström, Kerstin; Kauppinen, Timo; Kurppa, Kari; Riipinen, Hannu; Savolainen, Kai; Tossavainen, Antti (Työterveyslaitos, 2005)
   Suomeen laadittavaa kansallista kemikaaliohjelmaa varten Työterveyslaitos on valmistellut selvityksen työympäristössä esiintyvistä kemiallisista altisteista ja riskeistä. Käsiteltävinä ovat sellaiset kemikaalit ja ...
  • Hyvinvointivastaavien kokemukset ja toiveet 

   Hautala, Lea; Kalanen, Kirsti; Oksanen, Tuula; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2005)
   Tämä osaraportti liittyy vuonna 2002 käynnistettyyn ”Pk-yrittäjän terveys ja jaksaminen, Syty 2000®” –hankkeeseen, joka toteutetaan Turun aluetyöterveyslaitoksen ja Varsinais- Suomen Yrittäjät ry:n yhteistyönä. Hanke ...
  • Kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteet 

   Riihimäki, Vesa; Isotalo, Leena; Jauhiainen, Merja; Kemiläinen, Birgit; Laamanen, Irja; Luotamo, Marita; Riala, Riitta; Zitting, Antti (Työterveyslaitos, 2005)
   Kattava tietopaketti kemikaaliturvallisuudesta ja riskienhallinnasta.
  • Lisää tällaista - kokemuksia pienyrittäjien varhaiskuntoutuskokeilusta (PYRI) 

   Pakkala, Lassi; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2005)
   PYRI-varhaiskuntoutusmallin (PYRI = PienYRIttäjä) tavoitteena oli kehittää varhais- kuntoutusmuoto, joka sisällöllisesti ja tavoitteellisesti vastaa ASLAK -toimintaa, mutta joka ei vaadi pitkiä yhtämittaisia ...