Työterveyslaitos TTL - Selaus julkaisuajan mukaan

  • Lakimiesten työolot ja terveys -tutkimus 1999 

   Hakanen, Jari; Pärssinen, Salla; Husman, Kai; Juntunen, Juhani; Kalimo, Raija (Työterveyslaitos, 1999)
   Suomen Lakimiesliitto tilasi Työterveyslaitokselta tutkimuksen lakimiesten työoloista, henkisestä hyvinvoinnista ja työuupumuksesta sekä terveydestä. Vastaavaa tutkimusta ei Suomen lakimieskunnan osalta ole tehty aikaisemmin. ...
  • PK-yrittäjät ja terveysyrittäjien työterveyshuoltoprojekti Varsinais-Suomessa 

   Pakkala, Lassi; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2000)
   Varsinais-Suomen Yrittäjät, Turun aluetyöterveyslaitoksen ja 22 varsinaissuomalaisen työterveyshuoltoyksikön kanssa käynnistivät projektin, jonka tavoitteina oli selvittää yrittäjien terveydentilaa ja toimintakykyä sekä ...
  • Yrittäjän muotokuva 

   Virtanen, Nana; Keskinen, Soili (Työterveyslaitos, 2000)
   Nyt raportoitava kirjallisuusselvitys " Yrittäjän muotokuva" pyrkii valottamaa sitä, mitä kirjallisuuden valossa tiedetään yrittäjäkulttuurista ja yrittäjän terveydestä sen puitteissa. Raportti on toteutettu Turun ...
  • Pienyrittäjien työkyky ja jaksaminen - yrittäjäkulttuurin ja persoonallisuuden näkökulmasta 

   Kaarlela, Anu; Kuuskorpi, Taina; Keskinen, Esko (Työterveyslaitos, 2001)
   Tutkimus oli osa Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Turun aluetyöterveyslaitoksen SYTY 2000 - Terveempi yrittäjä, terveempi yritys -hanketta. Tutkimuksen rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat ...
  • Flirtti - häirintä - jännite : Seksuaalinen ahdistelu työpaikalla 

   Kauppinen, Kaisa; Purola, Mari (Työterveyslaitos, 2001)
   Flirtti - häirintä - jännite on opas siitä, miten tunnistaa, kohdata ja kitkeä sukupuolinen häirintä työpaikoilta. Tutkimuksiin perustuva kirja antaa käytännön neuvoja ahdisteluun puuttumiseen ja esittelee tilannetta ...
  • Occupational diseases in Finland in 1999 

   Karjalainen, Antti; Aalto, Lea; Jolanki, Riitta; Keskinen, Helena; Mäkinen, Ilpo; Savela, Anja (Finnish Institute of Occupational Health, 2001)
   New cases of occupational diseases reported to the Finnish Register of Occupational Diseases.
  • The FinEst bridge: Finnish-Estonian collaboration in occupational health 

   Ylikoski, Matti; Lehtinen, Suvi; Kaadu, Tiit; Rantanen, Jorma (Finnish Institute of Occupational Health, 2002)
   The book consists of two parts. The first part covers the goals and challenges of occupational health in general. The second part concentrates on the Twinning Project and its achievements. The contents of the second part ...
  • Yrittäjäin terveys ja toimintakyky - yrityksen riskin pienentäminen 

   Pakkala, Lassi; Suomala, Tiina; Kuusela, Riitta; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2002)
   Tämä hanke on jatkoa vuonna 1996–1998 toteutetuille yrittäjien työterveyshuoltotarkastuksille ja osa Turun aluetyöterveyslaitoksen ja Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n yrittäjien terveyteen ja työkykyyn sekä työterveyshu ...
  • Good Occupational Health Practice 

   Finnish Institute of Occupational Health; Ministry of Social Affairs and Health (Finnish Institute of Occupational Health, 2004)
   This book describes the guidelines for occupational health practice in Finland. The legislation on occupational health services (OHS) was recently amended to include the requirement of systematic and goal-oriented OHS. ...
  • Occupational diseases in Finland in 2002 : New cases of occupational diseases reported to the Finnish Register of Occupational Diseases 

   Riihimäki, Hilkka; Kurppa, Kari; Karjalainen, Antti; Palo, Lea; Jolanki, Riitta; Keskinen, Helena; Mäkinen, Ilpo; Saalo, Anja; Kauppinen, Timo (Finnish Institute of Occupational Health, 2004)
   This publication presents a statistical summary of occupational diseases in Finland. The first part of the publication is a review, which aims to give an overall picture of the incidence of occupational diseases in 2002, ...
  • Kemikaalit ja työ : Selvitys työympäristön kemikaaliriskeistä 

   vainio, harri; Liesivuori, Jyrki; Lehtola, Marika; Louekari, Kimmo; Engström, Kerstin; Kauppinen, Timo; Kurppa, Kari; Riipinen, Hannu; Savolainen, Kai; Tossavainen, Antti (Työterveyslaitos, 2005)
   Suomeen laadittavaa kansallista kemikaaliohjelmaa varten Työterveyslaitos on valmistellut selvityksen työympäristössä esiintyvistä kemiallisista altisteista ja riskeistä. Käsiteltävinä ovat sellaiset kemikaalit ja ...
  • Hyvinvointivastaavien kokemukset ja toiveet 

   Hautala, Lea; Kalanen, Kirsti; Oksanen, Tuula; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2005)
   Tämä osaraportti liittyy vuonna 2002 käynnistettyyn ”Pk-yrittäjän terveys ja jaksaminen, Syty 2000®” –hankkeeseen, joka toteutetaan Turun aluetyöterveyslaitoksen ja Varsinais- Suomen Yrittäjät ry:n yhteistyönä. Hanke ...
  • Kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteet 

   Riihimäki, Vesa; Isotalo, Leena; Jauhiainen, Merja; Kemiläinen, Birgit; Laamanen, Irja; Luotamo, Marita; Riala, Riitta; Zitting, Antti (Työterveyslaitos, 2005)
   Kattava tietopaketti kemikaaliturvallisuudesta ja riskienhallinnasta.
  • Lisää tällaista - kokemuksia pienyrittäjien varhaiskuntoutuskokeilusta (PYRI) 

   Pakkala, Lassi; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2005)
   PYRI-varhaiskuntoutusmallin (PYRI = PienYRIttäjä) tavoitteena oli kehittää varhais- kuntoutusmuoto, joka sisällöllisesti ja tavoitteellisesti vastaa ASLAK -toimintaa, mutta joka ei vaadi pitkiä yhtämittaisia ...
  • Työntekijöiden altistuminen tukiasemien radiotaajuisille kentille 

   Alanko, Tommi; Hietanen, Maila; von Nandelstadh, Patrick (Työterveyslaitos, 2006)
   Matkapuhelinten käytön ja langattoman viestinnän tiedonsiirtotarpeiden kasvu edellyttää samanaikaista tukiasemaverkoston tihentymistä. Tukiasemien antennit pyritään sijoittamaan siten, että ns. suuri yleisö ei pääse ...
  • Turvallinen työskentely tukiasemien lähellä 

   Alanko, Tommi; Hietanen, Maila (Työterveyslaitos, 2006)
   Koska työntekijöiden on yleensä vaikea tietää turvallista etäisyyttä tukiasema-antennista, tämän oppaan tarkoitus on antaa ohjeita turvaetäisyyksien arvioimiseksi. Opas sisältää myös perustietoa tukiasemista, ...
  • Työ ja ihminen -aikakauskirja 1/2007 : Kuormittuneisuus I 

   Leppänen, Anneli; Takala, Esa-Pekka (Työterveyslaitos, 2007)
   Näkökulmia työkuormituksen tutkimiseen. Monitieteinen METELI meni tehtaaseen – työkuormitus tutkimuskohteena 1970-luvulla. Kognitiivisen kuormituksen arviointi: esimerkkinä hävittäjälentäjän tehtävä- ja kuormitusanalyysi. ...
  • Basic Occupational Health Services 

   Rantanen, Jorma; Lehtinen, Suvi (Finnish Institute of Occupational Health, 2007)
   This publication is a third edition of the guideline produced with the support of the Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), WHO, ILO and International Commission on Occupational Health (ICOH). It is a basic ...
  • Monimuotoisuusbarometri 2007 : ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana 

   Haapanen, Ari (Työterveyslaitos, 2007)
   Monimuotoisuusbarometrilla mitattiin monimuotoisuutta suomalaisissa yrityksissä. Tutkimuksessa selvitettiin lähinnä henkilöstöjohdon käsityksiä siitä, miten suomalaisen työelämän monimuotoisuus koetaan nyt ja miten se ...
  • ASA 2005: Syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuneiksi ilmoitetut Suomessa 

   Saalo, Anja; Länsimäki, Eila; Soosaar, Annely; Heikkilä, Maija; Kauppinen, Timo (Työterveyslaitos, 2007)
   Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ylläpitänyt syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteriä (ASA-rekisteri) vuodesta 1979. Tämä on 27. ...