Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "Eläkeikä"

    • Ikääntyvien työhön osallistuminen 

      Esa-Pekka Takala; Jorma Seitsamo; Lea Henriksson; Mikko Härmä; Raija Gould; Satu Nivalainen; Susan Kuivalainen (Työterveyslaitos, 2015)
      Väestön ikärakenteen muutos on monissa teollisuusmaissa johtanut tarpeeseen pidentää työuria. Tässä raportissa tarkastellaan Suomessa 2000-luvulla julkaistua tutkimusta siitä, mitkä tekijät vaikuttavat ennen eläkeikää ...