Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "Ikä"

  • Ikäjohtaminen Euroopassa: näkemykset parhaista ikäjohtamiskäytännöistä EU27-maissa 

   Marjo Wallin (Työterveyslaitos, 2014)
   Eurooppalaisilla työpaikoilla toteutetaan ikäjohtamista monilla eri tavoilla. Raportti analysoi ikäjohtamisen kehittymistä ja erilaisia ilmenemismuotoja Euroopassa. Raportin käytännöllinen ja kehittävä ote auttaa ...
  • Ikääntyvien työhön osallistuminen 

   Esa-Pekka Takala; Jorma Seitsamo; Lea Henriksson; Mikko Härmä; Raija Gould; Satu Nivalainen; Susan Kuivalainen (Työterveyslaitos, 2015)
   Väestön ikärakenteen muutos on monissa teollisuusmaissa johtanut tarpeeseen pidentää työuria. Tässä raportissa tarkastellaan Suomessa 2000-luvulla julkaistua tutkimusta siitä, mitkä tekijät vaikuttavat ennen eläkeikää ...