Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "Palveluverkosto"

    • Palveluverkostojen asiakasymmärryksen tutkimuslähtökohtia 

      Seppänen, Laura; Schaupp, Marika; Toiviainen, Hanna; Ala-Laurinaho, Arja; Heikkilä, Heli; Kira, Mari; Korpelainen, Eija; Lallimo, Jiri; Ruotsala, Riikka; Uusitalo, Hanna (Työterveyslaitos, 2012)
      Raportissa esitellään Kohaus-tutkimuksen lähtökohtia ja käsitteitä, jotka kumpuavat työn uusista haasteista. Tutkimuksella pyritään tuottamaan tietoa siitä, millaisin välinein ja toimintatavoin palveluverkostot käytännössä ...