Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "REACH-altistumisskenaario"

    • Alustavien REACH-altistumisskenaarioiden kehittäminen metanolille 

      Uuksulainen, Sanni; Riala, Riitta; Santonen, Tiina; Heikkilä, Pirjo; Kultamaa, Arto; Bäck, Beatrice; Laitinen, Juha; Tuomi, Tapani (Työterveyslaitos, 2008)
      Työterveyslaitos ja 5 metanolia maahantuovaa tai käyttävää yritystä tekivät kaksivuotisen yhteistyöhankkeen, jossa laadittiin REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals) -asetuksen mukaiset altistumisskenaariot ...