Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "haittatekijä"

    • Työympäristön kemikaalien altistumismittaukset 2004–2007 

      Saalo, Anja; Vainiotalo, Sinikka; Kiilunen, Mirja; Tuomi, Tapani (Työterveyslaitos, 2010)
      Tämän tilastoraportin tarkoituksena on kuvata altistekohtaista ja toimialakohtaista kemikaalialtistumista suomalaisilla työpaikoilla vuosina 2004–2007. Työterveyslaitos (TTL) selvittää työympäristön haittatekijöitä sekä ...