Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "haketus"

    • Työympäristöriskien hallinta tienvarsihaketuksessa 

      Laitinen, Sirpa; Rytkönen, Esko; Jumpponen, Mika; Ojanen, Kari (Työterveyslaitos, 2014)
      Bioenergian käyttö on voimakkaasti lisääntymässä Suomessa ja samalla alan työntekijämäärät kasvavat. Tämän vuoksi on tärkeää selvittää työntekijöiden työturvallisuus bioenergian tuotantoketjussa. Tässä raportissa kerrotaan ...