Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "kehittäminen"

  • Innostava esimies: Inspistä! Esimiehelle työkirja 

   Koskensalmi, Saija; Seppälä, Piia; Hakanen, Jari; Pahkin, Krista (Työterveyslaitos, 2015)
   Tämä työkirja syntyi Innostuksen spiraali (INSPI) -tutkimus- ja kehittämishankkeen tuotoksena. Hankkeessa selvitettiin, miten samanaikaisesti voidaan edistää sekä työntekijöiden työhyvinvointia, työn imua, että työpaikan ...
  • Kestävän työn kehittäminen Suomessa uudenlaisten resurssi- ja ympäristöongelmien aikakaudella 

   Kasvio, Antti; Räikkönen, Timo; Huttunen, Anna (Työterveyslaitos, 2013)
   Modernin työn määrä lisääntyy maailmassa nykyisin huikeaa vauhtia kehittyvien maiden väestön hakeutuessa laajalla rintamalla uudenlaisten toimeentulolähteiden pariin. Tämä kehitys on ylittämässä ihmiskunnan taloudellisten ...
  • Kohti kestävää työelämää 

   Antti Kasvio; Timo Räikkönen (Työterveyslaitos, 2010)
   Julkaisussa esiteltävä Kestävän työn konsepti on luotu osana Työsuojelurahaston tukemaa Löytyykö työstä koherenssia? -tutkimushanketta (2008–2010). Hankkeessa pyrittiin selvittämään erityisesti sitä, missä määrin meneillään ...
  • Lapponia-Seitti: Lapponia-Seitti – Maakunnallinen työterveyshuollon kehittämishanke Lapissa vuosina 2013–2015 

   Maria Rautio; Soile Seppänen (Työterveyslaitos, 2015)
   Lapin alueella toteutettiin vuosien 2013–2015 aikana maakunnallinen työterveyshuollon kehittämishanke Lapponia-Seitti. Hankkeessa oli osallistujia 17 Lapin kunnasta ja työterveysyksiköstä. Hankkeen tarkoituksena oli ...
  • Muutosvuoropuhelu : miten kehittää yhteistä ja omaa työtämme 

   Heikkilä, Heli; Ylisassi, Hilkka; Olin, Nina; Uusitalo, Hanna
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2021)
   Tiedämme, että työ muuttuu jatkuvasti – sekä organisaatiossa suunniteltujen uudistusten että hitaasti hiipivien muutoskulkujen myötä. Harvoin kuitenkaan työyhteisöissä on liikaa aikaa ja keinoja pysähtyä yhdessä kokoamaan ...
  • Työhyvinvointi paremmaksi: Keinoja työhyvinvoinnin ja työterveyden kehittämiseksi suomalaisilla työpaikoilla 

   Puttonen, Sampsa; Hasu, Mervi; Pahkin, Krista (Työterveyslaitos, 2016)
   Työhyvinvointi tarkoittaa, että työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä sekä työuraa tukevassa työympäristössä ja työyhteisössä. Työelämä muuttuu nopeaan tahtiin ja sen mukana muuttuvat työhyvinvoinnin ...
  • Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000–2010 

   Sauni, Riitta; Niiranen, Kirsi; Hirvonen, Leena; Hirvonen, Maria; Loikkanen, Päivi; Manninen, Pirjo; Pulkkinen-Närhi, Pirjo; Räsänen, Kimmo; Viluksela, Marja (Työterveyslaitos, 2012)
   Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 –katsaus kertoo, kuinka valtakunnallinen työterveyshuoltojärjestelmä on kehittynyt. Selvitys on tehty sosiaali- ja terveysministeriön välineeksi seurata työterveysyksiköiden ...
  • Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille 

   Siekkinen, Pia; Jurvansuu, Hanna; Rautio, Maria; Husman, Päivi; Toivio, Pauliina; Laitinen, Jaana (Työterveyslaitos, 2013)
   Uudenlaista kehittämiskulttuuria julkisen sektorin työpaikoille -hankkeessa toteutettiin Työterveyslaitoksen Terveyttä edistävän työpaikan kriteeristö -prosessi TEDI. Sen tavoitteena on edistää työhyvinvointia voimavara- ...
  • UUDISTA YHTEISTYÖTÄ! : Käytännön työkaluja työpaikka-oppilaitosyhteistyön kehittäjälle 

   Kurki, Anna-Leena; Uusitalo, Hanna; Nykänen, Mikko; Mattila-Holappa, Pauliina; Saari, Eveliina (Työterveyslaitos, 2020)
   Ammatillisessa koulutuksessa oppilaitoksen ja työpaikan välinen yhteistyö on avain onnistuneeseen oppimiseen. Työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuva oppiminen täydentävät toisiaan. Uudista yhteistyötä! -työkirja tarjoaa ...