Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "kemikaalialtistuminen"

  • Biological monitoring, annual statistics 2012 

   Kiilunen, Mirja (Työterveyslaitos, 2013)
   Chemical exposure can be evaluated through industrial hygiene measurements or biomonitoring. Biomonitoring workers’ exposure usually involves a blood or urine sample, from which the exposing substance, its metabolites or ...
  • Biologinen monitorointi vuositilasto 2011 

   Kiilunen, Mirja (Työterveyslaitos, 2013)
   Vuoden 2011 tilastoon on koottuna yli 20000 biologisen monitoroinnin mittauksen tulokset, tärkeimpien määritysten pitoisuusjakaumat, altistavimmat työtehtävät ja suurimpien määritysten kohdalta vertailu aiempien ...
  • Työperäinen altistuminen eräille hormonitoimintaa häiritseville ftalaateille ja fenoleille Suomessa 

   Porras, Simo; Hartonen, Minna; Ylinen, Katriina; Louhelainen, Kyösti; Tornaeus, Jarkko; Tuomi, Tapani; Santonen, Tiina (Työterveyslaitos, 2016)
   Hankkeessa selvitettiin työntekijöiden altistumista eräille ihmisen hormonitoimintaa mahdollisesti häiritseville ftalaateille ja fenoleille. Tutkimukseen osallistui kahdeksan työpaikkaa. Altistumista selvitettiin ...