Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "kemikaalit"

  • Epoksit rakennusalalla – ammatti-ihotautien ehkäisy : Loppuraportti tutkimuksesta epoksiyhdisteiden aiheuttamat ammatti-ihotaudit ja niiden ehkäisy rakennusalalla 

   Aalto-Korte, Kristiina; Bäck, Beatrice; Henriks-Eckerman, Maj-Len; Jungewelter, Soile; Mäkelä, Erja; Pesonen, Maria; Suuronen, Katri; Ylinen, Katriina (Työterveyslaitos, 11.11.2016)
   Epoksit tehdään yleensä kahdesta komponentista: hartsiosasta ja kovetteesta. Molemmat komponentit aiheuttavat allergista kosketusihottumaa, joka voi olla vaikeaoireinen ja aktivoitua hyvin pienen altistumisen seurauksena. ...
  • Hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille altistuminen työpaikoilla : Esiselvitysprojekti 

   Simo Porras; Eija-Riitta Hyytinen; Milja Koponen; Milla Heinälä; Tiina Santonen (Työterveyslaitos, 2015)
   Tutkimuksessa selvitettiin työperäistä altistumista hormonitoimintaa mahdollisesti häiritseville aineille Suomessa. Tarkoitus oli selvittää missä määrin altistumista tapahtuu, missä työtehtävissä, mikä on viimevuosien ...
  • Kemikaalien aiheuttamat välittömät työperäiset iho- ja hengitystieallergiat 

   Eva Helaskoski; Hille Suojalehto; Outi Kuuliala; Maria Pesonen; Kristiina Aalto-Korte (Työterveyslaitos, 2013)
   Tutkimushankkeessa selvitettiin kemikaalien aiheuttamien välittömien työperäisten allergisten iho- ja hengitystiesairauksien esiintyvyyttä ja aiheuttajia ja arvioitiin nykyisiä diagnostisia käytäntöjä, kuten ihopistokokeiden ...
  • Kemikaalit ja työ : Selvitys työympäristön kemikaaliriskeistä 

   vainio, harri; Liesivuori, Jyrki; Lehtola, Marika; Louekari, Kimmo; Engström, Kerstin; Kauppinen, Timo; Kurppa, Kari; Riipinen, Hannu; Savolainen, Kai; Tossavainen, Antti (Työterveyslaitos, 2005)
   Suomeen laadittavaa kansallista kemikaaliohjelmaa varten Työterveyslaitos on valmistellut selvityksen työympäristössä esiintyvistä kemiallisista altisteista ja riskeistä. Käsiteltävinä ovat sellaiset kemikaalit ja ...
  • Terveydelle vaarallisten kemikaalien korvaaminen 

   Säämänen, Arto; Louhelainen, Kyösti; Hyytinen, Eija-Riitta; Hirvonen, Maria (Työterveyslaitos, 2016)
   Kemikaalien aiheuttamia terveysvaaroja voidaan ehkäistä monin eri keinoin. Eräs keskeisimmistä toimenpiteistä on korvata kaikkein haitallisimmat kemikaalit vähemmän haitallisilla. Tämän tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena ...