Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "kemikaaliturvallisuus"

  • Kemikaaliturvallisuuden tiedonlähteet 

   Riihimäki, Vesa; Isotalo, Leena; Jauhiainen, Merja; Kemiläinen, Birgit; Laamanen, Irja; Luotamo, Marita; Riala, Riitta; Zitting, Antti (Työterveyslaitos, 2005)
   Kattava tietopaketti kemikaaliturvallisuudesta ja riskienhallinnasta.
  • Materiaalia lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) kaasu- ja hiukkaspäästöt eri työvaiheissa 

   Viitanen, Anna-Kaisa; Kangas, Anneli; Huhtiniemi, Marika; Kanerva, Tomi; Stockmann-Juvala, Helene; Säämänen, Arto; Kukko, Kirsi; Tuomi, Jukka; Partanen, Jouni; Kallonen, Kimmo; Hämeri, Kaarle (Työterveyslaitos, 2017)
   Materiaalia lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) kaasu- ja hiukkaspäästöt eri työvaiheissa –tutkimushankkeessa selvitettiin 3D-tulostusalaan liittyvää työturvallisuutta kyselytutkimuksen, kokeellisten mittausten sekä ...
  • REACH–asetuksen vaikutus työturvallisuuteen : 1. väliarviointi 

   Kallio, Niina; Väänänen, Virpi; Taxell, Piia; Koponen, Milja; Saalo, Anja; Mikkola, Jouni; Hirvonen, Maria; Santonen, Tiina (Työterveyslaitos, 2017)
   REACH-vaikuttavuustutkimusten sarja tarkastelee REACH-asetuksen vaikutuksia kemikaaliturvallisuuden kehittymiseen suomalaisilla työpaikoilla kyselyn, haastattelujen sekä rekisterien avulla. Hankkeessa tarkasteltiin kemian- ...
  • REACH–tiedolla tehokkaaseen riskinhallintaan (RETRIS) 

   Koponen, Milja; Kallio, Niina; Taxell, Piia; Stockmann-Juvala, Helene; Santonen, Tiina (Työterveyslaitos, 2014)
   Tässä hankkeessa etsittiin keinoja parantaa erityisesti seosten laajennettuja käyttöturvallisuustiedotteita. Koska työpaikoilla on huomioitava REACH:n lisäksi myös työturvallisuuslainsäädännön velvoitteet työympäristöriskien ...