Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "masennus"

  • ToMaHoK - Toimiva masennuksen hoitokäytäntö työterveyshuollossa 

   Kaila, Erkki; Väisänen, Anne; Leino, Timo; Laamanen, Anneli; Vihtonen, Tiina; Hyvärinen, Hanna-Kaisa; Varjonen, Jyrki (Työterveyslaitos, 2012)
   Tutkimus- ja kehittämishankkeessa Toimiva masennuksen hoitokäytäntö työterveyshuollossa (ToMaHoK) tutkittiin vuosina 2009–2012, millä edellytyksillä saadaan masennuksen hoidon ongelmakohtia korjattua. Hankkeessa kiinnitettiin ...
  • Työn muokkauksen keinot, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn 

   Mattila-Holappa, Pauliina; Selinheimo, Sanna; Valtanen, Elisa; Vilén, Johanna; Sauni, Riitta; Vastamäki, Jaana (Työterveyslaitos, 2018)
   Mielenterveyden häiriöistä johtuvat työkyvyttömyysjaksot ovat työikäisillä yleisiä. Opas esittelee työn muokkauksen keinoja, joilla voidaan helpottaa työhön paluuta tai tukea liiallisesti kuormittunutta työntekijää. Sopivaksi ...