Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "ohje"

    • Terveydelle vaarallisten kemikaalien korvaaminen 

      Säämänen, Arto; Louhelainen, Kyösti; Hyytinen, Eija-Riitta; Hirvonen, Maria (Työterveyslaitos, 2016)
      Kemikaalien aiheuttamia terveysvaaroja voidaan ehkäistä monin eri keinoin. Eräs keskeisimmistä toimenpiteistä on korvata kaikkein haitallisimmat kemikaalit vähemmän haitallisilla. Tämän tutkimus- ja kehityshankkeen tavoitteena ...