Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "palautuminen"

  • Asiantuntijatyön työajat : yhteydet työhön ja hyvinvointiin 

   Ropponen, Annina; Bergbom, Barbara; Härmä, Mikko; Sallinen, Mikael
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
   Digitalisaatio ja mobiiliteknologian kehitys ovat muuttaneet erityisesti asiantuntijoiden työtä. Asiantuntijat työskentelevät entistä joustavammin ja ovat tavoitettavissa laajemmin myös työajan ulkopuolella. Työaika ...
  • Fyysisen kuormituksen hallinta pelastajan työssä : Uusi lähestymistapa palautumisen edistämiseksi 

   Mänttäri, Satu; Karkulehto, Jutta; Oksa, Juha
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2020)
   Pelastajan työssä fyysisesti raskaiden työtehtävien aiheuttamaa väsymystä pidetään yhtenä työturvallisuutta heikentävänä tekijänä joka kroonistuessaan lisää tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskiä. Täydellinen palautuminen ...
  • Pelastustyötä tekevien toimintakyvyn edistäminen : Lihaksiston palautumista edistävät aktiiviset toimintamallit 

   Oksa, Juha; Tuomi, Petri; Rissanen, Sirkka; Viir, Ragnar; Lindholm, Harri; Lusa, Sirpa; Rintamäki, Hannu; Mänttäri, Satu (Työterveyslaitos, 2016)
   Raskaasta lihastyöstä täydellinen palautuminen voi kestää useista tunneista jopa yli vuorokauteen. Aktiivisilla palautusmenetelmillä lihaksiston palautumista voidaan selkeästi nopeuttaa. Niiden käyttäminen edistää työntekijän ...
  • Toimistotyöntekijöiden työhyvinvointi : Tauottamalla vähemmän istumista ja lisää yhteisöllisyyttä? 

   Punakallio, Anne; Halonen, Janne; Pehkonen, Irmeli; Turpeinen, Merja; Turunen, Jarno; Remes, Jouko; Lusa, Sirpa; Miranda, Helena
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2019)
   Runsas yhtämittainen istuminen on riski terveydelle. Työympäristöön tarvitaan erilaisia keinoja vähentää istumista ja lisätä fyysistä aktiivisuutta. Nykyään myös työskennellään useissa eri työyhteisöissä, jotka eivät ...
  • Työ ja ihminen -aikakauskirja 1/2007 : Kuormittuneisuus I 

   Leppänen, Anneli; Takala, Esa-Pekka (Työterveyslaitos, 2007)
   Näkökulmia työkuormituksen tutkimiseen. Monitieteinen METELI meni tehtaaseen – työkuormitus tutkimuskohteena 1970-luvulla. Kognitiivisen kuormituksen arviointi: esimerkkinä hävittäjälentäjän tehtävä- ja kuormitusanalyysi. ...