Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "patient"

    • Patientförflyttning : En skicklig vårdare aktiverar och hjälper 

      Tamminen-Peter, Leena; Wickström, Gustav (Työterveyslaitos, 2014)
      Att assistera patienter är en väsentlig del av vårdarbetet. Patientförflyttningar i vård- och omsorgsarbetet kräver ofta betydande fysisk ansträngning av personalen. Ansträngningen kan vara så stor att den överbelastar ...