Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "unettomuus"

  • Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa 

   Järnefelt, Heli (Työterveyslaitos, 2015)
   Unettomuus on yleinen ongelma, joka jatkuessaan heikentää terveyttä ja työkykyä. Pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa ovat tehokkaita psykologiset hoitomenetelmät, jotka kohdistuvat unettomuutta ylläpitäviin nukkumistottumuksiin ...
  • Unettomuuden arviointi ja hoito työterveyshuollossa 

   Järnefelt, Heli; Akila, Ritva; Hirvonen, Ari; Hyvärinen, Hanna Kaisa; Kajaste, Soili; Keskinen, Ullamaija; Lagerstedt, Rea; Leivategija, Terje; Lindholm, Harri; Rosenström, Else; Sallinen, Mikael; Savolainen, Aslak; Virkkala, Jussi; Vuori, Marko; Hublin, Christer (Työterveyslaitos, 2011)
   Tässä tutkimuksessa arvioitiin kognitiivis-behavioraalisen ryhmähoidon soveltuvuutta ja vaikutusta työterveyshuollossa erilaisia työaikoja tekevien työntekijöiden unettomuusoireisiin, unettomuudesta koettuun haittaan, ...
  • Vuorotyöntekijöiden unen ja vireyden tukeminen työterveyshuollossa 

   Järnefelt, Heli; Härmä, Mikko; Lapveteläinen, Nina; Leivategija, Terje; Martimo, Kari-Pekka; Paajanen, Teemu; Sallinen, Mikael; Velin, Riitta; Virkkala, Jussi; Hublin, Christer
   Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2018)
   Johdanto: Unettomuus on yksi yleisimmistä työikäisten kokemista oireista ja häiriöistä. Jatkuessaan se altistaa psyykkisille ja somaattisille sairauksille sekä työkyvyn heikentymiselle. Unettomuus on yleisempää ...