Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "verkostot"

  • Networks - Providing support for entrepreuners 

   Bergbom, Barbara; Airila, Auli (Työterveyslaitos, 2017)
   Where do entrepreneurs find new partners? What does networking require? How can different networks support the well-being of entrepreneurs? This guidebook is primarily intended for entrepreneurs interested in expanding ...
  • Nuorten osallisuus, työelämävalmiudet ja hyvinvointi : Hyviä käytäntöjä, tietoa ja vaikutuksia 

   Airila, Auli; Aho, Outi; Nykänen, Mikko; Toivanen, Minna; Väänänen, Ari; Ågren, Susanna; Mantila-Savolainen, Sari (Työterveyslaitos, 2018)
   Nuorten sujuva kiinnittyminen koulutus- ja urapoluille on tärkeää. Toisen asteen opintojen aikana on hyvä rohkaista ja kannustaa nuoria voimavaroja lisääviin mielekkäisiin harrastuksiin ja vapaa-ajan toimintoihin. ...
  • Suosituksia työelämän kehittämisen alueellisten verkostojen rakenteista 

   Lerssi-Uskelin, Jaana; Törhönen, Tuula; Järvensivu, Timo; Niemi, Sari; Järvinen, Riikka (Työterveyslaitos, 2017)
   Työelämän laajan kokonaisuuden kehittäminen vaatii joustavuuteen ja avoimuuteen sekä keskinäiseen luottamukseen ja sitoutumiseen perustuvaa verkostoitumista ja verkostojen välistä yhteistyötä. Julkaisussa esiteltävät ...
  • Työhyvinvointi – uudistuksia ja hyviä käytäntöjä 

   Anttonen, Hannu; Räsänen, Tuula (Työterveyslaitos, 2009)
   EU ja työhyvinvointipolitiikka. Työhyvinvoinnin määritelmä ja verkostoja. Pienten ja keskisuurten yritysten työntekijöiden ja yrittäjien työhyvinvointi - työolobarometrin tuloksia (2006).
  • Verkostot haltuun : Ideoita toimialarajojen ylittämiseen nuorisotyössä 

   Airila, Auli; Aho, Outi; Nykänen, Mikko (Työterveyslaitos, 2016)
   Miten edistää verkostomaista yhteistyötä yli toimialarajojen? Miten voi luoda uusia verkostoja? Mitä eri toimijoiden välinen sujuva yhteistyö edellyttää? Miten verkostoissa tehtävää työtä voi koordinoida? Opas on suunnattu ...
  • Verkostot pienyrittäjän tukena 

   Bergbom, Barbara; Airila, Auli (Työterveyslaitos, 2017)
   Mistä yrittäjä löytää uusia yhteistyökumppaneita? Mitä verkostoissa toimiminen vaatii? Miten eri verkostot voivat tukea yrittäjän hyvinvointia? Tämä opas on tarkoitettu yrittäjille, jotka ovat kiinnostuneita verkostojensa ...