Työterveyslaitos TTL - Selaus asiasanan mukaan "yrittäjä"

  • "Herättelyä tarvitaan" Hyvinvointivastaavien kokemuksia yrittäjäyhdistysten hyvinvointitoiminnasta 

   Visuri, Susanna; Kalanen, Kirsti; Niemi, Leena; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2008)
   Tämä raportti liittyy vuonna 2002 käynnistyneeseen "Pk-yrittäjän terveys ja jaksaminen, SYTY2000®” –projektiin, jonka tavoitteena oli edistää pk-yrittäjien terveyttä, työ- ja toimintakykyä sekä jaksamista työelämässä.
  • Hyvinvointivastaavien kokemukset ja toiveet 

   Hautala, Lea; Kalanen, Kirsti; Oksanen, Tuula; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2005)
   Tämä osaraportti liittyy vuonna 2002 käynnistettyyn ”Pk-yrittäjän terveys ja jaksaminen, Syty 2000®” –hankkeeseen, joka toteutetaan Turun aluetyöterveyslaitoksen ja Varsinais- Suomen Yrittäjät ry:n yhteistyönä. Hanke ...
  • Hyvinvoiva yrittäjä – hyvinvoiva yritys 

   Susanna Visuri; Heikki Saarni; Leena Niemi; Henri Wibom; Riitta Hämäläinen (Työterveyslaitos, 2013)
   Opas tarjoaa helposti toteutettavia ideoita ja ajatuksia yrittäjille oman hyvinvoinnin ja työolojen kohentamiseksi.
  • Lisää tällaista - kokemuksia pienyrittäjien varhaiskuntoutuskokeilusta (PYRI) 

   Pakkala, Lassi; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2005)
   PYRI-varhaiskuntoutusmallin (PYRI = PienYRIttäjä) tavoitteena oli kehittää varhais- kuntoutusmuoto, joka sisällöllisesti ja tavoitteellisesti vastaa ASLAK -toimintaa, mutta joka ei vaadi pitkiä yhtämittaisia ...
  • Networks - Providing support for entrepreuners 

   Bergbom, Barbara; Airila, Auli (Työterveyslaitos, 2017)
   Where do entrepreneurs find new partners? What does networking require? How can different networks support the well-being of entrepreneurs? This guidebook is primarily intended for entrepreneurs interested in expanding ...
  • Työ, muu elämä ja ajanhallinta : Opas yrittäjille 

   Bergbom, Barbara; Airila, Auli (Työterveyslaitos, 2017)
   Miten yhdistää sujuvasti työ ja muu elämä? Miten ratkaista omaan ajankäyttöön liittyviä haasteita? Yrittäjät tekevät keskimäärin pidempää työpäivää kuin muut ja pitävät muita vähemmän lomia. Tästä syystä monella yrittäjällä ...
  • Verkostot pienyrittäjän tukena 

   Bergbom, Barbara; Airila, Auli (Työterveyslaitos, 2017)
   Mistä yrittäjä löytää uusia yhteistyökumppaneita? Mitä verkostoissa toimiminen vaatii? Miten eri verkostot voivat tukea yrittäjän hyvinvointia? Tämä opas on tarkoitettu yrittäjille, jotka ovat kiinnostuneita verkostojensa ...
  • Yrittäjäin terveys ja toimintakyky - yrityksen riskin pienentäminen 

   Pakkala, Lassi; Suomala, Tiina; Kuusela, Riitta; Saarni, Heikki (Työterveyslaitos, 2002)
   Tämä hanke on jatkoa vuonna 1996–1998 toteutetuille yrittäjien työterveyshuoltotarkastuksille ja osa Turun aluetyöterveyslaitoksen ja Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n yrittäjien terveyteen ja työkykyyn sekä työterveyshu ...
  • Yrittäjän muotokuva 

   Virtanen, Nana; Keskinen, Soili (Työterveyslaitos, 2000)
   Nyt raportoitava kirjallisuusselvitys " Yrittäjän muotokuva" pyrkii valottamaa sitä, mitä kirjallisuuden valossa tiedetään yrittäjäkulttuurista ja yrittäjän terveydestä sen puitteissa. Raportti on toteutettu Turun ...
  • Yrittäjän työkyky : Menestyvän yrityksen kivijalka 

   Nevanperä, Nina; Hannonen, Heli; Salmi, Anne; Mäenpää-Moilanen, Eija; Turpeinen, Merja; Weiste, Elina; Laitinen, Jaana (Työterveyslaitos, 2017)
   Tähän vinkkikirjaan on koottu ideoita siihen, miten voit edistää työkykyäsi ja jaksamistasi yrittäjänä. Vinkkikirja sisältää pieniä tehtäviä ja ajatuksen aihetta myös työterveyshuolloille ja yrittäjän tukijoukoille. ...
  • Yrittäjän työterveyshuolto ja työturvallisuus 

   Bergbom, Barbara; Palmgren, Helena; Airila, Auli; Rajala, Kristiina (Työterveyslaitos, 2017)
   Mitä hyötyä työterveyshuollosta on yrittäjälle ja työntekijöille? Miten työturvallisuutta voi edistää? Mitä laki sanoo työterveyshuollosta ja työturvallisuudesta? Yrittäjän kannattaa pitää huolta omasta ja työntekijöidensä ...
  • Yrittäjänaisen kasvukirja 

   Taipale, Tiina; Janhonen, Minna; Kolehmainen, Sirkka-Liisa; Lindström, Sara; Vehkaperä, Ulla; Työterveyslaitos; Metropolia Ammattikorkeakoulu (Metropolia AmmattikorkeakouluTyöterveyslaitos, 2019)
   Hyvä yrittäjänainen! Tämä kirja on yrityksesi kasvun työkirja. Kirjan tavoite on tukea ja innostaa sinua kehittämään ja kasvattamaan yritystäsi. Kasvukirja auttaa jäsentämään ajatuksia ja kurottamaan kohti tavoitteita omat ...