Kirjat

 

Uusimmat viitteet

 • Ohje korjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen työpaikoilla 

  Isokääntä, Päivi; Kanerva, Tomi; Korenius, Pirjo; Liukkonen, Tuula; Manninen, Titta; Rautiala, Sirpa (Työterveyslaitos, 2022)
  Tähän ohjeeseen on koottu kosteus- ja mikrobivauriokorjausten jälkeiseen siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen liittyvä uusin tieto. Ohjeen pohjana on ollut Työterveyslaitoksen vuonna 2016 laatima ”Ohje siivoukseen ja ...
 • Hybridiyrittäjän työkirja : Opas työelämän moniottelijalle 

  Kangas, Emilia; Kalavainen, Susanna; Mikkanen, Maari; Karjalainen, Sini; Perälä, Anu; Sorama, Kirsti; Susiluoma, Talvikki; Viljamaa, Anmari (Työterveyslaitos, 2022)
  Työkirja on suunnattu hybridiyrittäjille, mutta harjoituksia voivat hyödyntää myös yrittäjiä tukevat tahot ja oppilaitokset. Kirja sisältää täytettäviä tehtäviä, jotka käsittelevät hybridiyrittäjän hyvinvointia ja liiketoimintaa.
 • Työhön osallistumisen segmentaatiomalli : Tuloksia väestötason datalähtöisestä ryhmittelyanalyysistä 

  Turunen, Jarno; Ahtinen, Suvi; Joensuu, Matti
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa työkyvyltään toisistaan eroavia ryhmiä työikäisestä väestöstä. Ryhmien tunnistamisessa hallinnollista rekisteritietoa työssäolosta ja erityisesti työkyvyttömyyteen liittyvistä ...
 • Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä 

  Virtanen, Anniina; Kaltiainen, Janne; Hakanen, Jari
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Tutkimushankkeen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä proaktiivisista, yhteisöllisistä ja johtamisen keinoista, joilla voidaan edistää työhyvinvointia muuttuvassa työelämässä. Tavoitteena oli myös edistää työuupumusongelman ...
 • Nostotyön keventäminen ulkoisen tukirangan avulla 

  Oksa, Juha; Rauttola, Ari-Pekka; Karkulehto, Jutta; Säynäjäkangas, Pihla; Karppinen, Jaro; Halonen, Janne; Mänttäri, Satu
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Työhön liittyvät tuki- ja liikuntaelimistön vaivat ovat tavallisimpia työn aiheuttamia terveysongelmia Suomessa. Suuri osa työkyvyttömyyseläkkeistä ja sairauspoissaoloista johtuu selkäsairauksista, joiden työperäisinä syinä ...
 • Työuupumuksen arviointi Burnout Assessment Tool (BAT) -menetelmällä 

  Hakanen, Jari; Kaltianen, Janne (Työterveyslaitos, 2022)
  Burnout Assessment Tool (BAT) -menetelmä on Belgiassa ja Hollannissa kehitetty työuupumuksen itsearviointikysely. Sen kehittämistä on ohjannut 40 vuoden aikana kertynyt tieto ja teoria työuupumuksesta sekä olemassa olevien ...
 • Digitalisaation hyödyntäminen ja vaikutukset työnantajien ja työntekijöiden kokemana : MEADOW-kyselyn tuloksia. Helsinki: TYÖ2030-ohjelma. 

  Selander, Kirsikka; Alasoini, Tuomo (Työterveyslaitos, 2022)
  Digitalisaatio on yksi keskeinen yritysten kasvu- ja kilpailutekijä. Digitaalinen kehittyneisyys yhdessä monipuolisten yhteistyöverkostojen ja laajan henkilöstön kehitystyöhön osallistamisen kanssa edistävät aiempien ...
 • Näin kehität työterveysyhteistyötäsi 

  Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 2022)
  Oppaan tavoitteena on auttaa sekä työpaikan että työterveyshuollon toimijoita kehittämään työterveysyhteistyötä molempia osapuolia paremmin palvelevaksi ja tavoitteellisemmaksi. Oppaassa on käytännön vinkkejä työterveysyhteistyön ...
 • Graviditet och exponering i arbete 

  Frilander, Heikki; Aitto-oja, Leena; Huuskonen, Pasi; Santonen, Tiina (Työterveyslaitos, 2022)
  Arbetslivet ska vara hälsosamt och säkert även för gravida anställda. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsplatsen inte under graviditeten eller strax efter förlossningen medför exponering för ämnen, förhållanden ...
 • Kvartsialtistuminen ja sen hallinta rakentamisessa 

  Tuomi, Tapani; Johnsson, Tom; Heino, Arto; Lainejoki, Anniina; Salmi, Kari; Poikkimäki, Mikko; Kanerva, Tomi; Säämänen, Arto; Räsänen, Tuula
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Tämä yhteenveto on Työsuojelurahaston, Rakennusliiton ja Rakennusteollisuus RT:n rahoittaman tutkimushankkeen ”Kvartsialtistuminen ja sen hallinta rakentamisessa” loppuraportti. Raportissa kuvataan talonrakentamisen ja ...
 • Puupöly ja uusi sitova raja-arvo : vaikutetaanko tiedottamisella altistumiseen ja työoloihin? 

  Liukkonen, Tuula; Räsänen, Tuula; Toivio, Pauliina; Säämänen, Arto; Sirén, Kimmo; Helenius, Riikka; Kanerva, Tomi
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Tutkimuksessa tiedotettiin puupölyä koskevasta uudistuneesta lainsäädännöstä, puupölyn terveysvaikutuksista, altistumisesta ja pölyn hallinnasta. Ennen ja jälkeen tiedotuskampanjan toteutetun kyselyn ja työpaikoilla tehtyjen ...
 • Hyvän hoivan opas kotona asuvien ikääntyneiden hoitajille 

  Työterveyslaitos (Työterveyslaitos, 2022)
  Ikäihmiset haluavat asua omissa kodeissaan, mutta he tarvitsevat siihen tukea. Ihmisen ikääntyessä voi syntyä tilanteita, joissa riippuvuus muista kasvaa ja hoidon tarve kotona lisääntyy. Tämän oppaan tarkoituksena on tukea ...
 • Strateginen työkykyjohtaminen sotemuutoksessa : Kehittämishankkeen arviointia 

  Haukka, Eija; Horppu, Ritva; Pehkonen, Irmeli; Anttilainen, Julia; Juvonen-Posti, Pirjo; Bergbom, Barbara; Savinainen, Minna
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Strateginen työkykyjohtaminen sote-muutoksessa-hankkeessa kehitettiin työkykyjohtamista valtakunnallisesti vuosina 2019–2021 yhteensä viidessä soteorganisaatiossa. Tavoitteena oli, että sote-organisaatiot omaksuvat ...
 • Turvaa tiimistä! Työryhmät turvallisuuden tekijöinä 

  Kannisto, Henriikka; Asikainen, Ilkka; Puro, Vuokko; Ansio, Heli; Koskela, Inka; Valtonen, Teppo; Paajanen, Teemu; Toivio, Pauliina
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Työtiimien toiminta on jo kauan aikaa sitten tunnistettu merkittäväksi turvallisuustekijäksi turvallisuuskriittisillä aloilla. Vaikka suurin osa suomalaisista työskentelee ainakin osan työajastaan tiimissä, tiimityöskentelyn ...
 • Terveydellisen merkityksen arviointi sisäilmatilanteissa 

  Reijula, Kari; Korenius, Pirjo; Keränen, Hanna; Tulenheimo-Eklund, Elina; Vuokko, Aki; Sainio, Markku
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Terveydellisen merkityksen arvioinnissa selvitetään työpaikan terveysvaarojen, haittojen, kuormitustekijöiden sekä voimavarojen merkitystä työntekijöiden terveydelle ja työkyvylle. Tässä ohjeessa kuvataan terveydellisen ...
 • Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi : Ohje työpaikkojen sisäilmastoselvityksiä ja olosuhdearviointeja tekeville 

  Isokääntä, Päivi; Rautiala, Sirpa
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Olosuhdearviointi kertoo kokonaiskuvan rakennuksen sisäilman laadusta ja olosuhteista. Arviointi perustuu sisäilmastoselvityksen tuloksiin. Tässä ohjeessa kuvataan sisäilmastoselvityksen ja olosuhdearvioinnin tekeminen. ...
 • Tiedonkäsittelyn heikentymät ja työkyky 

  Paajanen, Teemu; Hublin, Christer; Heikkinen, Anna-Leena; Gluschkoff, Kia; Valtonen, Teppo; Virkkala, Jussi; Polvi, Pasi; Saari, Toni; Tikkanen, Veera; Suhonen, Noora; Hänninen, Tuomo; Remes, Anne; Koivisto, Anne; Krüger, Johanna
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Tiedonkäsittelyn heikentymät ja työkyky -hankkeessa tutkittiin yliopistosairaalan muistipoliklinikoille ohjautuneiden työikäisten kognitiivisia heikentymiä ja niiden taustalla olevia tekijöitä. Lisäksi kehitettiin työssä ...
 • Viisi avausta aivotyöhön – Viisikko : Tutkimushankkeen loppuraportti 

  Kalakoski, Virpi; Lahti, Heidi; Paajanen, Teemu; Valtonen, Teppo; Ahtinen, Suvi; Kauppi, Maarit; Turunen, Jarno; Ojajärvi, Anneli; Luokkala, Kirsi
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Viisikko-tutkimus piirtää tarkan kuvan kognitiivisista tekijöistä suomalaisessa työelämässä, erityisesti terveydenhuoltoalalla sekä eri alojen asiantuntija- ja toimistotyössä. Tulokset kuvaavat aivotyön arkea eli niitä ...
 • Enemmän aikaa empatialle? Hoivatyön teknologiavälitteinen viestintä ja työhyvinvointi 

  Saari, Eveliina; Koivisto, Tiina; Koskela, Inka; Känsälä, Marja; Rydman, Vilja; Turunen, Jarno
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Tutkimuksessa on analysoitu hoitajien mahdollisuuksia tuottaa empaattinen hoivasuhde teknologioita yhä enemmän käyttävässä vanhushoivassa. Raportissa avataan kahden erilaisen vanhushoivan palvelujen organisointitavan – ...
 • Kohti kestävämpää mielen hyvinvointia työssä : Koneoppiminen ja mielenterveystapahtumien ennakointi 

  Varje, Pekka; Kalliomäki-Levanto, Tiina; Turtiainen, Jussi; Haavisto, Olli; Kivimäki, Ilkka; Mustakallio, Maksim; Väänänen, Ari
  Tietoa työstä (Työterveyslaitos, 2022)
  Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää lisätä ymmärrystä ongelmien taustalla olevista kehityskulkuista ja kehittää menetelmiä niiden ennakointiin. Koneoppimismenetelmiin ja työterveyshuollon digitaalisiin ...

Näytä lisää